Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Szudek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
2
 • Comparison of set retarders in CSA and blended CSA/OPC systems / E. KAPELUSZNA, I. Buchała, W. SZUDEK, P. SZOŁDRA // W: ICCC 2023 [Dokument elektroniczny] : further reduction of CO2 - emissions and circularity in the cement and concrete industry : 16th International Congress on the Chemistry of Cement 2023 : September 18–22, 2023, Bangkok, [Thailand] : congress proceeding, Vol. 2. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bangkok] : Thailand Concrete Association, [2023]. — S. 310–313. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.iccc-online.org/fileadmin/gruppen/iccc/proceedings/ICCC16_2023_Vol_II.pdf [2024-01-17]. — Bibliogr. s. 313, Abstr.

 • keywords: hydration, set retarder, calcium sulfoaluminate cement, sodium gluconate, borax

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Domieszki opóźniające wiązanie cementów wapniowo siarczanoglinianowychRetarding admixtures for calcium sulfoaluminate cements / Ewa KAPELUSZNA, Wojciech SZUDEK, Ilona Buchała // W: XXV sympozjum "Kompozyty – teoria i praktyka" [Dokument elektroniczny] : 31 maja – 2 czerwca 2023, Brenna : książka abstraktów = XXV symposium "Composites - theory and practice" : May 31 - June 2, 2023, Brenna : book of abstracts / red. Tomasz Maciąg, Anna Janina Dolata. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Katowice] : Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych, [2023]. — e-ISBN: 978-83-7880-882-4. — S. 26–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ptmk.net/pliczki/file/2023/Abstrakty2023.pdf [2023-08-24]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: hydratacja, cement, CSA, Ye’elimit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Implementation of alternative mineral additives in low-emission sustainable cement composites / Ewa KAPELUSZNA, Wojciech SZUDEK, Paweł Wolka, Adam Zieliński // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 21 art. no. 6423, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-26. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/21/6423/pdf

 • keywords: sustainability, bentonite, zeolite, cement hydration, diatomite, mineral additives, supplementary cementitious materials, trass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14216423

6
 • Influence of waste glass powder addition on the microstructure and mechanical properties of autoclaved building materials / Wojciech SZUDEK, Łukasz GOŁEK, Grzegorz MALATA, Zdzisław PYTEL // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 2 art. no. 434, s. 1-10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9-10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-01-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/2/434/pdf

 • keywords: sustainability, autoclaved aerated concrete, tobermorite, sand-lime brick, waste glass powder, waste glass cullet, mineral additive

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15020434

7
 • Mieszanka do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego[Mixture for the production of autoclaved aerated concrete] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marek Maciążek, Wojciech SZUDEK, Ewa KAPELUSZNA, Łukasz GOŁEK. — Int.Cl.: C04B 38/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 438976 A1 ; Opubl. 2023-03-20. — Zgłosz. nr P.438976 z dn. 2021-09-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL438976A1.pdf

 • słowa kluczowe: stłuczka szklana, autoklawizowany beton komórkowy, ABK, dodatki mineralne, proszek szklany

  keywords: glass cullet, autoclaved aerated concrete, glass powder, mineral additives, AAC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mixture for the production of autoclaved aerated concrete / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GOŁEK Łukasz, Maciążek Marek, KAPELUSZNA Ewa, SZUDEK Wojciech. — Int.Cl.: C04B 28/02\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4151610 A1 ; Opubl. 2023-03-22. — Zgłosz. nr EP22020445 z dn. 2022-09-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4151610A1.pdf

 • słowa kluczowe: stłuczka szklana, autoklawizowany beton komórkowy, ABK, dodatki mineralne, proszek szklany

  keywords: glass cullet, autoclaved aerated concrete, glass powder, mineral additives, AAC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • The effect of the type of activator anion on the hydration of ground granulated blast furnace slag / Łukasz P. GOŁEK, Wojciech SZUDEK, Michał Malik // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 8 art. no. 2835, s. 1–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-12. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/8/2835/pdf?version=1649765161

 • keywords: alkali activation, blast furnace slag, anions, alkali-activated materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15082835

12
 • The influence of ground waste glass powder addition on the microstructure of autoclaved lime-quartz pastes / Wojciech SZUDEK, Łukasz GOŁEK, Zdzisław PYTEL // W: Materials, Methods & Technologies [Dokument elektroniczny] : 23rd international conference : 19-22 August 2021, Burgas, Bulgaria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bulgaria] : Science Events Ltd., [2021]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.sciencebg.net/en/conferences/materials-methods-and-technologies/ [2021-09-17]. — Dostęp do pełnego tekstu po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • Wpływ temperatury na długoterminowe właściwości zapraw zawierających odpadowe szkło i mielony granulowany żużel wielkopiecowyEffect of temperature on the long-term properties of mortars containing waste glass powder and ground granulated blast furnace slag / Jakub SZYDŁOWSKI, Wojciech SZUDEK, Łukasz GOŁEK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2021 vol. 26 iss. 4, s. 264-278. — Bibliogr. s. 276-278. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://www.cementwapnobeton.pl/Wplyw-temperatury-na-dlugoterminowe-wlasciwosci-zapraw-zawierajacych-odpadowe-szklo,161211,0,2.html

 • słowa kluczowe: recykling, wytrzymałość na ściskanie, autoklawizacja, właściwości pucolanowe, dodatkowe materiały wiążące, dojrzewanie w podwyższonej temperaturze, ekspansja, reakcja z krzemionką

  keywords: expansion, compressive strength, waste utilization, ASR, autoclaving, pozzolanic material, elevated temperature, supplementary cementitious materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32047/CWB.2021.26.4.1

16