Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Szudek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
2
3
 • Implementation of alternative mineral additives in low-emission sustainable cement composites / Ewa KAPELUSZNA, Wojciech SZUDEK, Paweł Wolka, Adam Zieliński // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 21 art. no. 6423, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-26. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/21/6423/pdf

 • keywords: sustainability, bentonite, zeolite, cement hydration, diatomite, mineral additives, supplementary cementitious materials, trass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14216423

4
 • Influence of waste glass powder addition on the microstructure and mechanical properties of autoclaved building materials / Wojciech SZUDEK, Łukasz GOŁEK, Grzegorz MALATA, Zdzisław PYTEL // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 2 art. no. 434, s. 1-10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9-10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-01-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/2/434/pdf

 • keywords: sustainability, autoclaved aerated concrete, tobermorite, sand–lime brick, waste glass powder, waste glass cullet, mineral additive

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15020434

5
6
7
 • The effect of the type of activator anion on the hydration of ground granulated blast furnace slag / Łukasz P. GOŁEK, Wojciech SZUDEK, Michał Malik // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 8 art. no. 2835, s. 1–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-12. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/8/2835/pdf?version=1649765161

 • keywords: alkali activation, blast furnace slag, anions, alkali-activated materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15082835

8
 • The influence of ground waste glass powder addition on the microstructure of autoclaved lime-quartz pastes / Wojciech SZUDEK, Łukasz GOŁEK, Zdzisław PYTEL // W: Materials, Methods & Technologies [Dokument elektroniczny] : 23rd international conference : 19-22 August 2021, Burgas, Bulgaria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bulgaria] : Science Events Ltd., [2021]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.sciencebg.net/en/conferences/materials-methods-and-technologies/ [2021-09-17]. — Dostęp do pełnego tekstu po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ dodatku mielonej stłuczki szklanej na wytrzymałość oraz mikrostrukturę zaczynów i zapraw z cementu portlandzkiegoThe influence of ground waste glass cullet addition on the compressive strength and microstructure of Portland cement pastes and mortars / Łukasz GOŁEK, Wojciech SZUDEK, Monika Błądek, Monika Cięciwa // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2020 vol. 25 iss. 6, s. 480–494. — Bibliogr. s. 493–494, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2020/2020_6/480_494_05_Golek.pdf

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, stłuczka szklana, właściwości pucolanowe, hydratacja szkła

  keywords: microstructure, glass cullet, pozzolanic properties, glass hydration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32047/CWB.2020.25.6.5

10
11
 • Wpływ temperatury na długoterminowe właściwości zapraw zawierających odpadowe szkło i mielony granulowany żużel wielkopiecowyEffect of temperature on the long-term properties of mortars containing waste glass powder and ground granulated blast furnace slag / Jakub SZYDŁOWSKI, Wojciech SZUDEK, Łukasz GOŁEK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2021 vol. 26 iss. 4, s. 264-278. — Bibliogr. s. 276-278. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://cementwapnobeton.pl/pdf/2021/2021_4/264_278_01_Szydlowski.pdf

 • słowa kluczowe: recykling, wytrzymałość na ściskanie, autoklawizacja, właściwości pucolanowe, dodatkowe materiały wiążące, dojrzewanie w podwyższonej temperaturze, ekspansja, reakcja z krzemionką

  keywords: expansion, compressive strength, waste utilization, ASR, autoclaving, pozzolanic material, elevated temperature, supplementary cementitious materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32047/CWB.2021.26.4.1

12
 • Zastosowanie mielonej stłuczki szklanej w przemysłowej produkcji betonowych elementów prefabrykowanychUtilization of ground waste glass cullet in the industrial production of precast concrete elements / Łukasz GOŁEK, Wojciech SZUDEK, Grzegorz ŁÓJ // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2021 vol. 26 iss. 2, s. 118–133. — Bibliogr. s. 131–133, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2021/2021_2/118_133_07_Golek.pdf

 • słowa kluczowe: popiół lotny, stłuczka szklana, keramzyt, kruszywo z recyklingu, beton prefabrykowany

  keywords: fly ash, waste glass, recycled aggregate, precast concrete, expanded clay

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32047/cwb.2021.26.2.6