Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Lisiecka-Graca, dr inż.

poprzednio: Graca

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7861-6847

ResearcherID: brak

Scopus: 56029677000

PBN: 3990253

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Application of the multiscale microstructure-based modelling techniques for the prediction of strain inhomogeneity in the non-linear deformation processesZastosowanie technik modelowania wieloskalowego wykorzystujących podejście mikrostrukturalne do przewidywania niejednorodności odkształcenia w procesach charakteryzujących się nieliniową ścieżką odkształcania / Krzysztof MUSZKA, Paulina GRACA, Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ, Lin Sun // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2013 vol. 13 no. 4, s. 460–470. — Bibliogr. s. 469, Abstr., Streszcz.

 • keywords: crystal plasticity, multiscale modeling, 3D digital material representation, strain path changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Critical value of forgeability estimation in hot forging conditions with aid of strain concentration analysis by DIC system / Łukasz LISIECKI, Piotr SKUBISZ, Paulina LISIECKA-GRACA // W: Euromat 2017 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : 17-22 September 2017, Thessaloniki, Greece : final program / Hellenic Metallurgical Society (HMS) ; Hellenic Society for the Science & Technology of Condensed Matter (HSSTCM). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thessaloniki : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1] B10-P-TUE-P1-13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: hot forging, fracture prediction, failure strain, forgeability test, DIC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Digital Image Correlation (DIC) system as a verification tool for constitutive models of deformation with complex strain path changesZastosowanie systemu cyfrowej korelacji obrazu (DIC) do weryfikacji modeli konstytutywnych umocnienia w złożonych procesach odkształcania / Paulina GRACA, Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA, Konrad PERZYŃSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2016 vol. 16 no. 1, s. 47–53. — Bibliogr. s. 52–53, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/5OYt6x

 • keywords: work hardening models, strain path changes, Digital Image Correlation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • Effect of the structural inhomogeneity on mechanical response of microalloyed steels / Marcin KWIECIEŃ, Remigiusz BŁONIARZ, Paulina LISIECKA-GRACA, Janusz MAJTA // W: ICAS 2018 : 6th International Conference on Advanced Steels : November 18–21, 2018, Jeju, Korea : proceedings. — [Korea : s. n.], [2018]. — S. 114. — Bibliogr. s. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Fine-scale multilayered structures produced by angular accumulative drawing : [abstrakt] / Janusz MAJTA, Krzysztof MUSZKA, Marcin KWIECIEŃ, Paulina GRACA // W: Multilayers'13 : an international workshop on the mechanical behavior of nanoscale multilayers : Spain, Madrid, 1–4 October, 2013. — [Madrid] : [IMDEA Materials Institute], [2013]. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Flow stress under cyclic deformation conditions – modelling possibilitiesNaprężenia uplastyczniające w warunkach odkształceń cyklicznych – możliwości modelowania / Paulina GRACA, Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2013 vol. 13 no. 3, s. 375–381. — Bibliogr. s. 381, Abstr., Streszcz.

 • keywords: FEM, dislocation density, combined hardening model, inverse analysis, strain path change

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Microstructure-based numerical modelling of manufacturing processes of nanolayered materials / Krzysztof MUSZKA, Łukasz MADEJ, Paulina GRACA, Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA, Janusz MAJTA // Journal of Machine Engineering ; ISSN 1895-7595. — Tytuł poprz.: Machine Engineering. — 2014 vol. 14 no. 1: Real and virtual manufacturing matal forming, s. 39–52. — Bibliogr. s. 52. — Conference on supervising and diagnostics of machining systems : Karpacz, March 10–14, 2014

 • keywords: severe plastic deformation, FEM modelling, nanolayered steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modeling of grain refinement and mechanical response of microalloyed steel wires severely deformed by combined forming process / Janusz MAJTA, Konrad PERZYŃSKI, Krzysztof MUSZKA, Paulina GRACA, Łukasz MADEJ // International Journal of Advanced Manufacturing Technology ; ISSN 0268-3768. — 2017 vol. 89 iss. 5–8, s. 1559–1574, Abstr.. — Bibliogr. s. 1574, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-28. — tekst: https://goo.gl/wiF3OW

 • keywords: digital material representation, microalloyed steel, severe plastic deformation, computer modeling, multiscale simulation, deformation inhomogeneity, ultrafine-grained microstructures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00170-016-9203-2

15
 • Multiscale modeling of the effect of strain reversal on the deformation behavior of FCC structure using combined 3D digital materials representation and crystal plasticity approach / K. MUSZKA, L. MADEJ, P. GRACA, M. SITKO, L. Sun, E. J. Palmiere // W: MS&T'13 [Dokument elektroniczny] : Materials Science & Technology : October 27–31, 2013, Montréal, Canada : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Canada : s. n.], cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-0-87339-762-9. — S. 1668–1675. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1675, Abstr.

 • keywords: texture, austenite, crystal plasticity, strain reversal, Digital Materials Representation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Multiscale modelling of precipitation strenghtening effects in microalloyed steel subjected to cyclic deformation / Paulina GRACA, Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA, Łukasz MADEJ // W: MS&T15 [Dokument elektroniczny] : Materials Science & Technology : October 4–8, 2015, Columbus, USA : contributed papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : MS&T15®, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-0-87339-764-3. — S. 579–586. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 585–586

 • keywords: multiscale model, Chaboche model, second phase particles, Digital Material Representation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Numerical modelling of innovative manufacturing processes with induced strain path changes / Krzysztof MUSZKA, Łukasz MADEJ, Paulina GRACA, Janusz MAJTA // Journal of Machine Engineering ; ISSN 1895-7595. — Tytuł poprz.: Machine Engineering. — 2013 vol. 13 no. 2, s. 59–68. — Bibliogr. s. 68

 • keywords: strain path, accumulative angular drawing, FE modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Precipitation-based strengthening mechanisms in ultrafine-grained and nano-structures in microalloyed steel wires / J. MAJTA, M. KWIECIEŃ, P. LISIECKA-GRACA, R. BŁONIARZ, E. Kopytek, K. MUSZKA // W: ACE-X 2017 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript {th} international conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting : 3–6 July 2017 : Vienna, Austria : abstract book / ed. ACEX Conferences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2017]. — Dysk flash. — S. 177 ACEX145. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Selected problems of the microstructure evolution during microalloyed steel wire rod production process / M. KWIECIEŃ, P. GRACA, K. MUSZKA, J. MAJTA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 2, s. 899–904. — Bibliogr. s. 904

 • keywords: microalloyed steel, continuous casting, thermomechanical processing, AAD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0132

21
 • Selection of the proper work hardening law for non-linear deformation conditions / Paulina GRACA, Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA // W: PCM-CMM-2015 : 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st international conference on Computer Methods in Mechanics : September 8th–11th 2015, Gdańsk, Poland : short papers, Vol. 2 / eds. Michał Kleiber, [et al.]. — Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. Gdańsk Branch, 2015. — ISBN 978-83-932107-6-3 vol. 2. — ISBN: 978-83-932107-4-9. — S. 561–562. — Bibliogr. s. 562, Abstr.

 • keywords: strain path change, work hardening models, cyclic deformation, inverse optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Structural assessment of fine-scale structures produced by complex metal forming processing / Janusz MAJTA, Marcin KWIECIEŃ, Krzysztof MUSZKA, Paulina GRACA // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of the International Journal of Structural Integrity [Dokument elektroniczny] : Funchal, Portugal, 1–4 September, 2014 : [book of abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal] : INEGI, [2014]. — e-ISBN: 978-972-8826-31-4. — S. 75. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ijsi2014.inegi.up.pt/IJSI2014_book.pdf [2014-09-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Study of the effects of micro- and nanolayered structures on mechanical response of microalloyed steels / Janusz MAJTA, Krzysztof MUSZKA, Łukasz MADEJ, Marcin KWIECIEŃ, Paulina GRACA // Manufacturing Science and Technology ; ISSN 2333-2735. — 2015 vol. 3 no. 4, s. 134–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • keywords: microalloyed steel, severe plastic deformation, wire drawing, work hardening, computer modeling, precipitation strengthening, ultrafine-grained materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.13189/mst.2015.030410

24
 • Study of the effects of strain path changes on mechanical response of microalloyed austenite using three point bending / Paulina LISIECKA-GRACA, Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA // W: KomPlasTech 2017 : XXIV international conference on Computer methods in materials technology : January 15–18, 2017, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. by Danuta Szeliga, Łukasz Rauch ; AGH University of Science and Technology ; Silesian University of Technology. — [Zakopane : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-947091-0-5. — S. 43–45. — Bibliogr. s. 45

 • keywords: Chaboche model, strain path changes, work hardening model, DIC analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25