Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Lisiecka-Graca, dr inż.

poprzednio: Graca

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kppm, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali i Metalurgii Ekstrakcyjnej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7861-6847 orcid iD

ResearcherID: AAS-8305-2020

Scopus: 56029677000

PBN: 5e7092b9878c28a04739b73b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
2
 • Analiza eksperymentalna i numeryczna możliwości tłoczenia blach wielowarstwowych łączonych wybuchowo[Experimental and numerical modelling of the stamping capability of explosivelly cladded multilayered sheets] / Marcin KWIECIEŃ, Mateusz MOJŻESZKO, Łukasz LISIECKI, Paulina LISIECKA-GRACA, Konrad PERZYŃSKI, Krzysztof MUSZKA, Łukasz MADEJ, Janusz MAJTA // W: XXXI Sympozjon PKM : XXXI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Szklarska Poręba, 18–20 września 2023 : streszczenia referatów. — [Opole : Politechnika Opolska], [2023]. — S. 57. — Toż online: {https://pkm2023.po.edu.pl/images/PDF/Streszczenia_artyku%C5%82%C3%B3w_PKM2023.pdf} [07.10.2023]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Application of the DIC system to build a Forming Limit Diagram (FLD) of multilayer materials / Paulina LISIECKA-GRACA, Marcin KWIECIEŃ, Łukasz MADEJ, Janusz MAJTA, Krzysztof MUSZKA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2022 vol. 926, s. 963–969. — Bibliogr. s. 969, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-22. — ESAFORM 2022 : 25\textsuperscript{th} international conference on Material Forming : Braga, Portugal, 27\textsuperscript{th}–29\textsuperscript{th} April, 2022. — tekst: https://www.scientific.net/KEM.926.963.pdf

  orcid iD
 • keywords: multi-layered materials, Digital Image Correlation analysis, Forming Limit Diagram

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/p-s33fqx

5
 • Application of the multiscale microstructure-based modelling techniques for the prediction of strain inhomogeneity in the non-linear deformation processesZastosowanie technik modelowania wieloskalowego wykorzystujących podejście mikrostrukturalne do przewidywania niejednorodności odkształcenia w procesach charakteryzujących się nieliniową ścieżką odkształcania / Krzysztof MUSZKA, Paulina GRACA, Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ, Lin Sun // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2013 vol. 13 no. 4, s. 460–470. — Bibliogr. s. 469, Abstr., Streszcz.

 • keywords: multi-scale modelling, crystal plasticity, 3D digital material representation, strain path changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Bimodal microalloyed steel structure under quasi-static and dynamic loading / Remigiusz BŁONIARZ, Marcin KWIECIEŃ, Paulina LISIECKA-GRACA, Janusz MAJTA // W: Contemporary perspective on science, technology and research, Vol. 1 / ed. Raad Yahya Qassim. — India ; United Kingdom : B P International, 2023. — ISBN: 978-81-968135-4-3 ; e-ISBN: 978-81-968135-8-1. — S. 56–73. — Bibliogr. s. 68–70, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: microalloyed steel, propagation, ultrafine-grained, UFG, plastometric

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.9734/bpi/cpstr/v1/11363F

8
9
 • Controlling deformation inhomogeneity in the Accumulative Angular Drawing Process assisted by constitutive and multiscale numerical modellingKontrolowanie niejednorodności odkształcenia w procesie kątowego wielostopniowego ciągnienia wspomagane modelowaniem konstytutywnym i symulacją wieloskalową / Paulina LISIECKA-GRACA, Marcin KWIECIEŃ, Łukasz MADEJ, Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA, Bradley P. Wynne // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2019 vol. 19 no. 3, s. 113–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.cmms.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=644

  orcid iD
 • keywords: digital material representation, accumulative angular drawing, multi-scale model, physically-based modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Critical value of forgeability estimation in hot forging conditions with aid of strain concentration analysis by DIC system / Łukasz LISIECKI, Piotr SKUBISZ, Paulina LISIECKA-GRACA // W: Euromat 2017 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : 17-22 September 2017, Thessaloniki, Greece : final program / Hellenic Metallurgical Society (HMS) ; Hellenic Society for the Science & Technology of Condensed Matter (HSSTCM). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thessaloniki : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1] B10-P-TUE-P1-13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: hot forging, fracture prediction, failure strain, forgeability test, DIC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Deformation analysis of ZnMgAl coated steel sheet using digital image correlation (DIC) system / LISIECKA-GRACA Paulina, MUSZKA Krzysztof, KWIECIEŃ Marcin, Dziurdzia Jakub // W: ESAFORM 2023 : 26\textsuperscript{th} international ESAFORM conference on Material Forming : 19–21 April 2023, Kraków, Poland / eds. Łukasz Madej, Mateusz Sitko, Konrad Perzyński. — Millersville : Materials Research Forum LLC, cop. 2023. — (Materials Research Proceedings ; ISSN 2474-3941 ; vol. 28). — ISBN: 978-1-64490-246-2 ; e-ISBN: 978-1-64490-247-9. — S. 817–824. — Bibliogr. s. 823–824, Abstr.. — Dostęp również online: {https://d21zja6o12zyp0.cloudfront.net/9781644902479.pdf} [2023-04-24]

  orcid iD
 • keywords: digital image correlation, DIC, ZnMgAl coating, tubular products

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21741/9781644902479-89

12
 • Digital Image Correlation (DIC) system as a verification tool for constitutive models of deformation with complex strain path changesZastosowanie systemu cyfrowej korelacji obrazu (DIC) do weryfikacji modeli konstytutywnych umocnienia w złożonych procesach odkształcania / Paulina GRACA, Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA, Konrad PERZYŃSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2016 vol. 16 no. 1, s. 47–53. — Bibliogr. s. 52–53, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/5OYt6x

 • keywords: digital image correlation, work hardening models, strain path changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
16
17
 • Effect of the structural inhomogeneity on mechanical response of microalloyed steels / Marcin KWIECIEŃ, Remigiusz BŁONIARZ, Paulina LISIECKA-GRACA, Janusz MAJTA // W: ICAS 2018 : 6th International Conference on Advanced Steels : November 18–21, 2018, Jeju, Korea : proceedings. — [Korea : s. n.], [2018]. — S. 114. — Bibliogr. s. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Effect of thermo mechanical processing on dynamic behavior of HSLA steel / Remigiusz BŁONIARZ, Janusz MAJTA, Marcin KWIECIEŃ, Paulina LISIECKA-GRACA // Journal of Material Sciences & Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2169-0022. — 2019 vol. 8, s. 52. — Bibliogr. s. 52. — 20\textsuperscript{th} World congress on Materials Science and Engineering : June 24-26 2019, Vienna, Austria

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Experimental and molecular dynamic study of grain refinement and dislocation substructure evolution in HSLA and IF steels after severe plastic deformation / Krzysztof MUSZKA, Dawid ZYCH, Paulina LISIECKA-GRACA, Łukasz MADEJ, Janusz MAJTA // Metals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-4701. — 2020 vol. 10 iss. 9 art. no. 1122, s. 1-12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-21. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-4701/10/9/1122/pdf

  orcid iD
 • keywords: microalloyed steel, severe plastic deformation, interstitial free steel, molecular dynamic simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/met10091122

20
 • Experimental and numerical investigation of the rolling process of HSLA steel / Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA, Marcin KWIECIEŃ, Paulina LISIECKA-GRACA, Krzysztof BZOWSKI, Łukasz MADEJ // W: ESAFORM 2019 : proceedings of the 22nd international ESAFORM conference on Material forming : Vitoria-Gasteiz, Spain, 8–10 May 2019 / eds. Lander Galdos, [et al.]. — [USA] : AIP Publishing, 2019. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 2113). — ISBN: 978-0-7354-1847-9. — S. 040023-1–040023-6. — Bibliogr. s. 040023-6, Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.5112557

21
22
 • Experimental and numerical study of the effects of the reversal hot rolling conditions on the recrystallization behavior of austenite model alloys / Krzysztof MUSZKA, Mateusz SITKO, Paulina LISIECKA-GRACA, Thomas Simm, Eric Palmiere, Matthias Schmidtchen, Grzegorz Korpala, Jiangting Wang, Łukasz MADEJ // Metals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-4701. — 2021 vol. 11 iss. 1 art. no. 26, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-25. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-4701/11/1/26/pdf

  orcid iD
 • keywords: optimization, rolling, strain reversal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/met11010026

23
 • Fine-scale multilayered structures produced by angular accumulative drawing : [abstrakt] / Janusz MAJTA, Krzysztof MUSZKA, Marcin KWIECIEŃ, Paulina GRACA // W: Multilayers'13 : an international workshop on the mechanical behavior of nanoscale multilayers : Spain, Madrid, 1–4 October, 2013. — [Madrid] : [IMDEA Materials Institute], [2013]. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Flow stress under cyclic deformation conditions – modelling possibilitiesNaprężenia uplastyczniające w warunkach odkształceń cyklicznych – możliwości modelowania / Paulina GRACA, Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2013 vol. 13 no. 3, s. 375–381. — Bibliogr. s. 381, Abstr., Streszcz.

 • keywords: FEM, dislocation density, combined hardening model, inverse analysis, strain path change

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Full-field strain measurement and numerical analysis of a microalloyed steel subjected to deformation with strain path change / Paulina LISIECKA-GRACA, Janusz MAJTA, Krzysztof MUSZKA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 23 art. no. 5543, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-04. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/23/5543/pdf

  orcid iD
 • keywords: dislocation density, strain path changes, work hardening model, DIC analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13235543