Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Klisch, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • Badanie kinetyki korozji implantów w zależności od odczynu środowiska organicznegoInvestigation of corrosion kinetics of implants in dependence from reaction of organic environment / R. Michalik, J. Łaskawiec, M. KLISCH, J. Liberski, A. Kocoń // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 wyd. spec., s. 270–274. — Bibliogr. s. 274, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : „problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Powłoki hydroksyapatytowe w zastosowaniach biomedycznychHydroksyapatite layers in biomedical applications / Rafał Michalik, Jan Łaskawiec, Marian KLISCH, Wojciech Maziarz // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2002 R. 23 nr 6, s. 768–773. — Bibliogr. s. 773, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób otrzymywania stabilnych roztworów do osadzania cienkich warstw fosforanów wapnia[Method of obtaining stable solution for depositing thin layers of calcium phosphates] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian KLISCH, Anna ŚLÓSARCZYK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: A61L 27/32. — Polska. — Opis patentowy ; PL 190484 B1 ; Udziel. 2005-06-15 ; Opubl. 2005-12-30. — Zgłosz. nr P.330770 z dn. 1999-01-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL190484B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4