Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Klisch, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Badanie kinetyki korozji implantów w zależności od odczynu środowiska organicznegoInvestigation of corrosion kinetics of implants in dependence from reaction of organic environment / R. Michalik, J. Łaskawiec, M. KLISCH, J. Liberski, A. Kocoń // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 wyd. spec., s. 270–274. — Bibliogr. s. 274, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : „problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Hydroksyapatytowe powłoki w medycynie – technologia i odporność korozyjna powłok na tworzywach tytanowychHydroxypatite coatings in medicine – technology and corosion resistance of coastings on titanic materials / Marian KLISCH, Jan Łaskawiec, Rafał Michalik // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 1999 R. 20 nr 2, s. 75–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Powłoki hydroksyapatytowe w zastosowaniach biomedycznychHydroksyapatite layers in biomedical applications / Rafał Michalik, Jan Łaskawiec, Marian KLISCH, Wojciech Maziarz // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2002 R. 23 nr 6, s. 768–773. — Bibliogr. s. 773, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób otrzymywania cienkich, elektrochromowych warstw na podłożu szklanym[Method of obtaining thin electroplated chromium layers on glass substrate] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Barbara PROCHOWSKA-KLISCH, Marian KLISCH. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: C03C 17/06. — Polska. — Opis patentowy ; PL 176500 B1 ; Udziel. 1999-01-15 ; Opubl. 1999-06-30. — Zgłosz. nr P.309652 z dn. 1995-07-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL176500B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób otrzymywania stabilnych roztworów do osadzania cienkich warstw fosforanów wapnia[Method of obtaining stable solution for depositing thin layers of calcium phosphates] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian KLISCH, Anna ŚLÓSARCZYK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: A61L 27/32. — Polska. — Opis patentowy ; PL 190484 B1 ; Udziel. 2005-06-15 ; Opubl. 2005-12-30. — Zgłosz. nr P.330770 z dn. 1999-01-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL190484B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Sposób wytwarzania wyrobów ceramiki ogniotrwałej[Method of making refractory products of low thermal expansion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian KLISCH, Franciszek NADACHOWSKI, Dorota Szwagierczak. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C04B 35/64. — Polska. — Opis patentowy ; PL 180661 B1 ; Udziel. 2000-09-11 ; Opubl. 2001-03-30. — Zgłosz. nr P.312170 z dn. 1996-01-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL180661B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Wpływ hydroksyapatytowych powłok ochronnych na odporność korozyjną implantów tytanowychThe influence of hydroxyapatite layers on the corrosion resistance of titanium implants / Jan Łaskawiec, Rafał Michalik, Marian KLISCH // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2000 R. 43 nr 8, s. 205–209. — Bibliogr. s. 209, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: