Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Fortuna, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900853

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Algorytm do wyznaczania dokładnych charakterystyk wentylatorów dla warunków umownychAlgorithm determining precise fan characteristics for conventional conditions / Stanisław FORTUNA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2007 R. 38 nr 11, s. 16–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie pracy użytecznej i strat w wentylatorze promieniowymThe investigation of the useful work and losses in radial fan / Stanisław FORTUNA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 164 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 227). — Bibliogr. s. 153–159, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-396-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Calculation of rotor work on the basis of thermoanemometric measurement results, Pt. 1Porównanie pracy wirnikowej wyznaczonej na podstawie wyników pomiarów termoanemometrycznych i bilansowych. Cz. 1 / Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 1, s. 8–13. — Bibliogr s. 13, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rvi03ce.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-01/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: użyteczna praca wirnikowa, praca jednostkowa, metoda termoanemometryczna, metoda bilansowa wyznaczania pracy

  keywords: rotor work, thermoanemometric and balance methods of measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Calculation of rotor work on the basis of thermoanemometric measurement results, Pt. 2Porównanie pracy wirnikowej wyznaczonej na podstawie wyników pomiarów termoanemometrycznych i bilansowych. Cz. 2 / Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 1, s. 14–20. — Bibliogr. s. 20, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rvi03ce.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-01/mech03.pdf

 • słowa kluczowe: straty energii w wirniku, praca wirnikowa

  keywords: rotor work, losses energy on rotor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Determination of influence of internal surface roughness of a fan rotor onto its performance parameters / Stanisław FORTUNA // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery ; ISSN 0079-3205. — 2014 no. 126 spec. iss., s. 111–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr.

 • keywords: centrifugal fans, CFD simulation, fan performance prediction, surface roughness of rotor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Determination of loss coefficient in selected elements of radial fanWyznaczanie współczynnika strat w wybranych elementach wentylatora promieniowego / Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 4, s. 234–239. — Bibliogr. s. 239, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1raz01d3.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-04/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: współczynniki strat ciśnienia, lej wlotowy, osiowo-promieniowa komora wlotowa wirnika

  keywords: loss coefficient, inlet cone, axial-radial chamber inlet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Determination of the aerodynamic lift for a radial rotor passage model using the pressure distribution methodWyznaczanie siły nośnej do modelu kanału wirnika promieniowego metodą rozkładu ciśnień / Stanisław Baca, Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2006 vol. 25 no. 3, s. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2006-03/mech01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Eksperymentalna weryfikacja wybranych zależności opisujących moc akustyczną wentylatorówExperimental verification of selected equations describing the sound power level in fans / Stanisław FORTUNA, Ireneusz CZAJKA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 1076. Cieplne Maszyny Przepływowe. Seria: Turbomachinery ; ISSN 0137-2661. — 2010 no. 138, s. 21–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Energia użyteczna powietrza wentylacyjnego wyznaczona z bilansu energetycznego wentylatoraEffective energy of ventilation air calculated from energy balance of a fan / Stanisław FORTUNA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2007 R. 38 nr 11, s. 18–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Experimental verification of theoretical work of rotorEksperymentalna weryfikacja teoretycznej pracy wirnikowej / Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2006 vol. 25 no. 1, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Summ.. — tekst: https://goo.gl/B5q6Qg

 • słowa kluczowe: użyteczna praca wirnikowa, testowanie wentylatora, analityczne określenie pracy, straty energii w wirniku

  keywords: rotor work, flow test of a fan, analytically calculated work, energy losses in rotor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kryteria doboru metody odzysku ciepła w instalacjach klimatyzacyjnych[The criterion option of the heat salvage method in air-conditioning installations] / Stanisław Brączek, Stanisław FORTUNA, Janusz Młodawski // W: Wentylacja, klimatyzacja i energetyka cieplna w budownictwie ogólnym : materiały XIV [czternastej] ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej : Zakopane–Kościelisko, 9–11 października 2002 r. / red. Jan Pawełek, Henryk Żywioł. — Kraków : Wydawnictwo PZITS [Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych], 2002. — S. 43–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Numerical and experimental investigations of the flow in the radial fanBadania numeryczne i termoanemometryczno-bilansowe przepływu przez wentylator promieniowy / Stanisław FORTUNA, Krzysztof Sobczak // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2008 vol. 27 no. 4, s. 138–143. — Bibliogr. s. 143, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2008-04/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: symulacje numeryczne, wentylatory, pomiary termoanemometryczne, charakterystyki eksperymentalne

  keywords: numerical simulations, fans, experimental characteristics, thermoanemometer measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Numerical and experimental investigations on the flow in the low-pressure compressor / Stanisław FORTUNA, Krzysztof Sobczak // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 117. Cieplne Maszyny Przepływowe. Seria: Turbomachinery ; ISSN 0137-2661. — 2008 no. 133, s. 129–138. — Bibliogr. s. 137–138. — SYMKOM'08 : international symposium : compressor & turbine flow systems theory & application areas : Łódź 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Obliczanie parametrów przepływowych wentylatora promieniowego według nowej metody modelowania charakterystyk[Calculation of flow parameters of a centrifugal fan according to a new method of modeling characteristics] / Stanisław FORTUNA // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 7). — ISBN: 978-83-938602-3-4. — S. 13–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Obrazowanie przepływu przez promieniową wirującą palisadę profili płaskich w oparciu o eksperyment termoanemometryczny[Visualization of an airflow through a flat-blade revolving centrifugal fan on the basis of thermoanemometric measurements] / Stanisław FORTUNA, Tomasz SIWEK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2009. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics ; 38). — ISBN10: 83-89772-37-X. — S. 49–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Podstawy teoretyczne projektowania i eksploatacji maszyn wirnikowych[The theoretical basis of the design and operation of turbomachinery] / Stanisław GUMUŁA, Krzysztof Pytel, Stanisław FORTUNA // W: Wybrane problemy budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 6) ; (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska). — ISBN: 978-83-938602-4-1. — S. 5–22. — Bibliogr. s. 21–22. — K. Pytel – afiliacja: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Pomiary nieszczelności instalacji wentylacyjnych i przemysłowych[The measurement of leakiness in ventilated and industraled installations] / Stanisław FORTUNA // Chłodnictwo i Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2008 nr 8, s. 76–81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pomiar wektora prędkości wielowłóknową sondą termoanemometryczną za kołem promieniowymThe measurement of velocity vector by multifibre hot-wire anemometer probe behind centrifugal impeller / Stanisław FORTUNA, Marek Gawor // W: „Wentylatory i pompy przemysłowe” : VII międzynarodowa konferencja : Szczyrk 17.10–19.10.2007 r. = 7th international conference on Industrial fans and pumps / red. Michał Strozik ; Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. — Gliwice : [PŚ], 2007. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ; ISSN 1506-9702 ; z. 18). — ISBN: 978-918568-6-4. — S. 75–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Profile prędkości za wirnikiem promieniowym pracującym w roli sprężarki, turbiny i nawiewnika kołowegoVelocity profiles behind centrifugal rotor working as a compressor for turbine and intake ventilator / Stanisław FORTUNA // W: „Wentylatory i pompy przemysłowe” : VII międzynarodowa konferencja : Szczyrk 17.10–19.10.2007 r. = 7th international conference on Industrial fans and pumps / red. Michał Strozik ; Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. — Gliwice : [PŚ], 2007. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ; ISSN 1506-9702 ; z. 18). — ISBN: 978-918568-6-4. — S. 379–388. — Bibliogr. s. 388

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Prognozowanie obszarów pompażu w dużych wentylatorach, symulacje ciśnienia i częstości drgań pompażowych[Forecasting areas of surge in large fans, simulations of presssure and rate of surgical vibrations] / Stanisław FORTUNA, Krzysztof Pytel // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 1). — ISBN: 978-83-938602-8-9. — S. 55–70. — Bibliogr. s. 69–70. — K. Pytel – afiliacja: Pedagogical University of Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Projektowanie strat przepływu w instalacji i eksperymentalna weryfikacja wyników[Design flow statement in the system and experimental verification of the results] / Stanisław FORTUNA // W: Wybrane problemy budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 6) ; (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska). — ISBN: 978-83-938602-4-1. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Regulacja wydajności pompy wirowej metodą homogenicznej zmiany krętu na wlocieThe regulation of the pumps rate flow with the method of spins homogenic change at the inlet / Stanisław FORTUNA, Marian MIKOŚ // Instal : teoria i praktyka w instalacjach ; ISSN 1640-8160. — 2008 [nr] 10, s. 57–60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rola i znaczenie gospodarcze dyrektyw unijnych w zakresie wentylatorów przemysłowych[The role and economic importance of EU directives in the field of industrial fans] / Stanisław FORTUNA // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 1). — ISBN: 978-83-938602-8-9. — S. 5–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Straty w instalacji modelowane za pomocą przemian gazowych[Losses in the system modeled by means of transformation of gaseous] / Stanisław FORTUNA, Krzysztof Pytel // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 7). — ISBN: 978-83-938602-3-4. — S. 49–58. — Bibliogr. s. 57–58. — K. Pytel – afiliacja: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: