Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Fortuna, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900853

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Badanie pracy użytecznej i strat w wentylatorze promieniowymThe investigation of the useful work and losses in radial fan / Stanisław FORTUNA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 164 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 227). — Bibliogr. s. 153–159, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-396-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Determination of influence of internal surface roughness of a fan rotor onto its performance parameters / Stanisław FORTUNA // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery ; ISSN 0079-3205. — 2014 no. 126 spec. iss., s. 111–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr.

 • keywords: centrifugal fans, CFD simulation, fan performance prediction, surface roughness of rotor

3
 • Eksperymentalna weryfikacja wybranych zależności opisujących moc akustyczną wentylatorówExperimental verification of selected equations describing the sound power level in fans / Stanisław FORTUNA, Ireneusz CZAJKA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 1076. Cieplne Maszyny Przepływowe. Seria: Turbomachinery ; ISSN 0137-2661. — 2010 no. 138, s. 21–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Numerical and experimental investigations of the flow in the radial fanBadania numeryczne i termoanemometryczno-bilansowe przepływu przez wentylator promieniowy / Stanisław FORTUNA, Krzysztof Sobczak // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2008 vol. 27 no. 4, s. 138–143. — Bibliogr. s. 143, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2008-04/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: symulacje numeryczne, wentylatory, pomiary termoanemometryczne, charakterystyki eksperymentalne

  keywords: numerical simulations, fans, experimental characteristics, thermoanemometer measurements

5
 • Numerical and experimental investigations on the flow in the low-pressure compressor / Stanisław FORTUNA, Krzysztof Sobczak // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 117. Cieplne Maszyny Przepływowe. Seria: Turbomachinery ; ISSN 0137-2661. — 2008 no. 133, s. 129–138. — Bibliogr. s. 137–138. — SYMKOM'08 : international symposium : compressor & turbine flow systems theory & application areas : Łódź 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • Obliczanie parametrów przepływowych wentylatora promieniowego według nowej metody modelowania charakterystyk[Calculation of flow parameters of a centrifugal fan according to a new method of modeling characteristics] / Stanisław FORTUNA // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 7). — ISBN: 978-83-938602-3-4. — S. 13–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Obrazowanie przepływu przez promieniową wirującą palisadę profili płaskich w oparciu o eksperyment termoanemometryczny[Visualization of an airflow through a flat-blade revolving centrifugal fan on the basis of thermoanemometric measurements] / Stanisław FORTUNA, Tomasz SIWEK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2009. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics ; 38). — ISBN10: 83-89772-37-X. — S. 49–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Podstawy teoretyczne projektowania i eksploatacji maszyn wirnikowych[The theoretical basis of the design and operation of turbomachinery] / Stanisław GUMUŁA, Krzysztof Pytel, Stanisław FORTUNA // W: Wybrane problemy budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 6) ; (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska). — ISBN: 978-83-938602-4-1. — S. 5–22. — Bibliogr. s. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Pomiary nieszczelności instalacji wentylacyjnych i przemysłowych[The measurement of leakiness in ventilated and industraled installations] / Stanisław FORTUNA // Chłodnictwo & Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2008 nr 8, s. 76–81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Prognozowanie obszarów pompażu w dużych wentylatorach, symulacje ciśnienia i częstości drgań pompażowych[Forecasting areas of surge in large fans, simulations of presssure and rate of surgical vibrations] / Stanisław FORTUNA, Krzysztof Pytel // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 1). — ISBN: 978-83-938602-8-9. — S. 55–70. — Bibliogr. s. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Projektowanie strat przepływu w instalacji i eksperymentalna weryfikacja wyników[Design flow statement in the system and experimental verification of the results] / Stanisław FORTUNA // W: Wybrane problemy budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 6) ; (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska). — ISBN: 978-83-938602-4-1. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Regulacja wydajności pompy wirowej metodą homogenicznej zmiany krętu na wlocieThe regulation of the pumps rate flow with the method of spins homogenic change at the inlet / Stanisław FORTUNA, Marian MIKOŚ // Instal : teoria i praktyka w instalacjach ; ISSN 1640-8160. — 2008 [nr] 10, s. 57–60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Rola i znaczenie gospodarcze dyrektyw unijnych w zakresie wentylatorów przemysłowych[The role and economic importance of EU directives in the field of industrial fans] / Stanisław FORTUNA // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 1). — ISBN: 978-83-938602-8-9. — S. 5–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Straty w instalacji modelowane za pomocą przemian gazowych[Losses in the system modeled by means of transformation of gaseous] / Stanisław FORTUNA, Krzysztof Pytel // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 7). — ISBN: 978-83-938602-3-4. — S. 49–58. — Bibliogr. s. 57–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Study of flow structure through centrifugal fan and its impact on machines performance / Stanisław FORTUNA, Jan GÓRSKI, Tomasz SIWEK // W: KKMP 2012 : XX fluid mechanics conference : Gliwice, 17–20 September 2012 : book of abstracts / eds. Tadeusz Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski ; Silesian University of Technology. Institute of Power Engineering & Turbomachinery, Committee of Mechanics of PAS. Fluid Mechanics Section. — Gliwice : Institute of Power Engineering & Turbomachinery of Silesian University of Technology, 2012 + CD-ROM. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ; ISSN 1506-9702 ; z. 29). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-927340-8-6. — S. 240–241. — Bibliogr. s. 241. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–14]. — Bibliogr. s. [14]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Termoanemometryczna weryfikacja modelu {\em Eulera}Thermoanemometer's review of {\it Euler's} model / Stanisław FORTUNA, Tomasz SIWEK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2010 t. 41 nr 12, s. 473–477. — Bibliogr. s. 477, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Thermoanemometrical study of flow structure through a centrifugal fanTermoanemometryczne badania struktur przepływowych w wentylatorze promieniowym / Stanisław FORTUNA, Jam GÓRSKI, Tomasz SIWEK // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2013 vol. 32 no. 3, s. 87–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2013.32.3/mech.2013.32.3.87.pdf

 • słowa kluczowe: sprawność, wentylator, termoanemometr, kinematyka przepływu, turbulencja

  keywords: turbulence, efficiency, thermo-anemometer, kinematics of flow, fans

19
 • Visualization of an outflow in the radial blade passage on the basis of thermoanemometric measurementsObrazowanie wypływu z kanału międzyłopatkowego na podstawie badań termoanemometrycznych / Stanisław FORTUNA, Tomasz SIWEK, Piotr Figiel // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 1, s. 11–15. — Bibliogr. s. 15, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-01/mech03.pdf

 • słowa kluczowe: wirnik, kanał międzyłopatkowy, obrazowanie przepływu, pomiary termoanemometrem, rozkład prędkości

  keywords: flow visualization, rotor, blade passage, thermoanemometric measurements, velocity distribution

20
 • Wyznaczanie charakterystyki przepływowej wentylatora promieniowego i przeliczenie na warunki umowne[The algorithm of obtaining a centrifugal fan flow characteristic and conversion to contractual terms] / Stanisław FORTUNA, Rafał Kowalski, Łukasz Zabrzeski // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 1). — ISBN: 978-83-938602-8-9. — S. 41–54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Wyznaczanie charakterystyki przepływowej wentylatora promieniowego na podstawie wyników pomiarów termoanemometrycznych[The algorithm of obtaining a centrifugal fan flow characteristic on the basis of thermoanemometric measurements] / Stanisław FORTUNA, Tomasz SIWEK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2009. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics ; 38). — ISBN10: 83-89772-37-X. — S. 63–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Zagadnienia badawcze sprężania niskociśnieniowego prowadzone w Katedrze Energetyki i Ochrony Środowiska AGH[Research problems of the low-pressure prestressing constructing in Department of Power Engineering and Environmental Protection of the AGH University and Science and Technology] / Stanisław FORTUNA // W: Inżynieria mechaniczna w 90-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej / red. Marian Banaś, Bolesław Karwat ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2009. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics. Monografie = [Monographs] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 40). — Na s. tyt. dod.: 57 lat 1952–2009 WIMiR. — ISBN10: 83-89772-50-7. — S. 255–266. — Bibliogr. s. 265–266

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Zagadnienie strat przy wypływie gazu z wirnika do wolnej przestrzeni oraz do przestrzeni ograniczonej zmienną szerokością kolektora spiralnegoThe problem of losses by the outlet of gases from the rotor into the free space and spiral chamber with changeable width / Stanisław FORTUNA // Instal : teoria i praktyka w instalacjach ; ISSN 1640-8160. — 2008 [nr] 10, s. 28–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych