Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Młynarczykowska, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8072-5113 orcid iD

ResearcherID: A-4504-2017

Scopus: 36668967100

PBN: 5e70922b878c28a04739108d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • A general review of the current development of mechanically agitated vessels / Marek JASZCZUR, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Processes [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2227-9717. — 2020 vol. 8 iss. 8 art. no. 982, s. 1–39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–39, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-13. — tekst: https://www.mdpi.com/2227-9717/8/8/982/pdf

  orcid iD
 • keywords: agitated vessel, stirred tank, fluid mixing, rotary mixer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/pr8080982

2
3
 • An analysis of the velocity field distribution inside the flotation chamber / M. JASZCZUR, A. MŁYNARCZYKOWSKA // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-868-4. — S. 110

 • keywords: velocity field distribution, flotation chamber, PIV technique, two phase flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An analysis of the velocity field distribution inside the flotation chamber / Marek JASZCZUR, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Robert Hanus // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2016 vol. 745 art. no. 032121, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Eurotherm2016 : 7th European thermal-sciences conference : 19–23 June 2016, Krakow, Poland. — tekst: https://goo.gl/fHFWXX

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1742-6596/745/3/032121

5
 • An experimental and numerical analysis of the fluid flow in a mechanically agitated vessel / Marek JASZCZUR, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Luana Demurtas // W: ICCHMT 2019 [Dokument elektroniczny] : XII International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 3–6 September 2019, Rome, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rome : Sapienza University ; Roma Tre University], [2019]. — S. [1–6] ID 319. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icchmt2019.com/wp-content/uploads/2019/09/ICCHMT2019-Papers.zip [2019-09-18]. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Abstrakt W: ICCHMT 2019 [Dokument elektroniczny] : XII International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 3–6 September 2019, Rome, Italy : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rome : Sapienza University ; Roma Tre University, 2019]. — S. [28]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {http://www.icchmt2019.com/wp-content/uploads/2019/09/Book-of-abstract.pdf} [2019-09-18]

 • keywords: agitated vessel, stirred tank, impeller, fluid mixing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • An experimental and numerical analysis of the fluid flow in a mechanically agitated vessel / Marek JASZCZUR, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Luana Demurtas // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2019 vol. 128 art. no. 08002, s. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-11-08. — L. Demurtas – dod. afiliacja: University of Cagliari, Italy. — XII International Conference on Computational Heat, Mass nad Momentum Transfer (ICCHMT 2019) : Rome, Italy, September 3–6, 2019. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/54/e3sconf_icchmt2019_08002.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/201912808002

7
 • An experimental investigation on the fluid flow mixing process in agitated vessel / Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Simone Ferrari, Luana Demurtas, Marek JASZCZUR // W: EFM19 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the international conference Experimental Fluid Mechanics 2019 : November 19.–22., 2019, Franzensbad, Czech Republic / eds. Petra Dančová, Jan Novosád, Jaroslav Pulec. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Karlowe Wary] : Polypress s. r. o., [2019]. — Dysk Flash. — S. 327–332. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 332, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Analysis of kinetics models of batch flotationAnaliza modeli kinetyki flotacji cyklicznej / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2007 nr 41, s. 51–65. — Bibliogr. s. 63–65

 • keywords: flotation, flotation kinetics order, absorption model, kinetics model, chemical reaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of the gas phase in flotation process. Pt. 1, Experimental determination of the volume of air bubbles in the pneumo-mechanical flotation machineAnaliza fazy gazu w procesie flotacji. Cz. 1, Eksperymentalne określenie ilości pęcherzyków powietrza we flotowniku pneumatyczno-mechanicznym / Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Aleksandra Nyrek, Konrad Oleksik // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 1, s. 181–188. — Bibliogr. s. 188, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2015_full/IM%201-2015-a25.pdf

 • słowa kluczowe: flotacja, dyspersja pęcherzyków, rozkład wielkości pęcherzyków

  keywords: flotation, bubbles dispersion, bubble size population

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analysis of the gas phase in flotation process. Pt. 2, Empirical functions of occurrence frequency of tested parametersAnaliza fazy gazowej w procesie flotacji. Cz. 2, Funkcje empiryczne częstotliwości występowania badanych parametrów / Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Konrad OLEKSIK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 1, s. 257–262. — Bibliogr. s. 262, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2017_full/IM-1-2017-a40.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: flotacja komórek, rozkład pęcherzyków powietrza, empiryczna weryfikacja modelu teoretycznego

  keywords: cell flotation, air bubbles distribution, empirical verification of the theoretical model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Application of the stochastic model for analysis of flotation kinetics with coal as an exampleZastosowanie modelu stochastycznego do analizy kinetyki flotacji na przykładzie węgla / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2006 [nr] 40, s. 31–44. — Bibliogr. s. 42–43

 • keywords: stochastic process, detachment rate constant, adhesion rate constant, flotation kinetics, model of birth and death

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Bioaccumulation of Cr(VI) ions from aqueous solutions by {\em Penicillium citrinum}Bioakumulacja jonów Cr(VI) z roztworów wodnych przy wykorzystaniu grzyba {\it Penicillium citrinum} / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2013 t. 15 cz. 1, s. 448–465. — Bibliogr. s. 462–464, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Bioflotacja i bioługowanie jako alternatywne metody odsiarczania paliw stałych : [streszczenie][Bioflotation and bioleaching as an alternative methods of solid fuels desulfurization : abstract] / Anna HOŁDA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // W: PRZERÓBKA 2013 : nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki wegla : konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane, 21–22 maja 2013 r. : materiały konferencyjne / Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. — [Katowice] : Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63674-04-5. — S. 11. — Pełny tekst W: PRZERÓBKA 2013 [Dokument elektroniczny] : nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki węgla : konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane, 21–22 maja 2013 r. : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2013]. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-63674-04-5. — S. 60–75. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. 73–75. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Bioflotation as an alternative method for desulphurization of fine coal, Part 1 / Anna HOŁDA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 2, s. 263–268. — Bibliogr. s. 267–268, Summ.. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2014_full/2014_2_44.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel, odsiarczanie, bioflotacja, bakteria, siarczek pirytu

  keywords: coal, bacteria, bioflotation, desulphurization, pyritic sulphur

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Bioodsiarczanie węgla z wykorzystaniem bakterii \emph{Acidithiobacillus thioparus}Biodesulphurisation of coal with the use of \emph{Acidithiobacillus thioparus} / Ewa KISIELOWSKA, Anna HOŁDA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 5, s. 124–128. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel, odsiarczanie, bakterie, thioparus

  keywords: coal, desulphurisation, bacteria, thioparus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bursztyn z Polski – żywiczny skarb i kopalina przyszłości – przegląd wiedzy o zasobach surowcaAmber from Poland – a resin treasure and mineral of the future – a review of knowledge about the resources of this raw material / Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2023 nr 1, s. 313–319. — Bibliogr. s. 319, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2023_v1_n1_full/IM%201-2023-a38.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: bursztyn, Morze Bałtyckie, złoża bursztynu, surowiec

  keywords: amber, raw material, amber deposits, Batlic Sea

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2023-01-38

18
19
 • Coal waste management in Poland – deposits and current waste production / Arkadiusz CHYCZYŃSKI, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Dorota KALISZ // W: Ceer 2020 [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} international conference on the Clean Environment and Energy Research : December 2-4, 2020, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Sornek, Rafał Figaj, Katarzyna Szramowiat-Sala. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Institute of Sustainable Energy – Publishing House, 2020. — Dod. ISBN: 978-83-66559-03-5. — e-ISBN: 978-83-66559-00-4. — S. 31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.instytutze.org/download/ceer2020/CEER2020_BoA.pdf [2021-03-04]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Distribution of adhesion rate constant in the coal sample / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1, s. 127–135. — Bibliogr. s. 135. — Mineralurgia a enviromentálne technológie : 3. medzinárodná konferencia : 20.–22. septembra 2005, Herl'any, Slovensko. — Kočice : BERG Faculty of Technical University, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Effect of impeller design on power characteristics and Newtonian fluids mixing efficiency in a mechanically agitated vessel at low Reynolds numbers / Marek JASZCZUR, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Luana Demurtas // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 3 art. no. 640, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-03. — XII International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT2019). — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/3/640/pdf

  orcid iD
 • keywords: agitated vessel, stirred tank, impeller, fluid mixing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13030640

24
25
 • Evaluation of flotation process course on the example of sulphide ores / Konrad OLEKSIK, Daniel SARAMAK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // W: MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: