Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Młynarczykowska, dr

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8072-5113

ResearcherID: A-4504-2017

Scopus: 36668967100

PBN: 909490

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Analysis of kinetics models of batch flotationAnaliza modeli kinetyki flotacji cyklicznej / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2007 nr 41, s. 51–65. — Bibliogr. s. 63–65

 • keywords: flotation, flotation kinetics order, absorption model, kinetics model, chemical reaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of the gas phase in flotation process. Pt. 1, Experimental determination of the volume of air bubbles in the pneumo-mechanical flotation machineAnaliza fazy gazu w procesie flotacji. Cz. 1, Eksperymentalne określenie ilości pęcherzyków powietrza we flotowniku pneumatyczno-mechanicznym / Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Aleksandra Nyrek, Konrad Oleksik // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 1, s. 181–188. — Bibliogr. s. 188, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: flotacja, dyspersja pęcherzyków, rozkład wielkości pęcherzyków

  keywords: flotation, bubbles dispersion, bubble size population

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the gas phase in flotation process. Pt. 2, Empirical functions of occurrence frequency of tested parametersAnaliza fazy gazowej w procesie flotacji. Cz. 2, Funkcje empiryczne częstotliwości występowania badanych parametrów / Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Konrad OLEKSIK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 1, s. 257–262. — Bibliogr. s. 262, Abstr.

 • słowa kluczowe: flotacja komórek, rozkład pęcherzyków powietrza, empiryczna weryfikacja modelu teoretycznego

  keywords: cell flotation, air bubbles distribution, empirical verification of the theoretical model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An analysis of effect of particle size on batch flotation of coal / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2013 vol. 49 iss. 1, s. 341–356. — Bibliogr. s. 355–356, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp130131

5
 • An analysis of the velocity field distribution inside the flotation chamber / M. JASZCZUR, A. MŁYNARCZYKOWSKA // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-868-4. — S. 110

 • keywords: two-phase flow, velocity field distribution, flotation chamber, PIV technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • An analysis of the velocity field distribution inside the flotation chamber / Marek JASZCZUR, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Robert Hanus // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2016 vol. 745 art. no. 032121, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Eurotherm2016 : 7th European thermal-sciences conference : 19–23 June 2016, Krakow, Poland. — tekst: https://goo.gl/fHFWXX

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1742-6596/745/3/032121

7
 • An experimental and numerical analysis of the fluid flow in a mechanically agitated vessel / Marek JASZCZUR, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Luana Demurtas // W: ICCHMT 2019 [Dokument elektroniczny] : XII International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 3–6 September 2019, Rome, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rome : Sapienza University ; Roma Tre University], [2019]. — S. [1–6] ID 319. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icchmt2019.com/wp-content/uploads/2019/09/ICCHMT2019-Papers.zip [2019-09-18]. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Abstrakt W: ICCHMT 2019 [Dokument elektroniczny] : XII International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 3–6 September 2019, Rome, Italy : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rome : Sapienza University ; Roma Tre University, 2019]. — S. [28]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {http://www.icchmt2019.com/wp-content/uploads/2019/09/Book-of-abstract.pdf} [2019-09-18]

 • keywords: fluid mixing, agitated vessel, stirred tank, impeller

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of the stochastic model for analysis of flotation kinetics with coal as an exampleZastosowanie modelu stochastycznego do analizy kinetyki flotacji na przykładzie węgla / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2006 [nr] 40, s. 31–44. — Bibliogr. s. 42–43

 • keywords: stochastic process, detachment rate constant, adhesion rate constant, flotation kinetics, model of birth and death

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bioaccumulation of Cr(VI) ions from aqueous solutions by {\em Penicillium citrinum}Bioakumulacja jonów Cr(VI) z roztworów wodnych przy wykorzystaniu grzyba {\it Penicillium citrinum} / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2013 t. 15 cz. 1, s. 448–465. — Bibliogr. s. 462–464, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bioflotacja i bioługowanie jako alternatywne metody odsiarczania paliw stałych : [streszczenie][Bioflotation and bioleaching as an alternative methods of solid fuels desulfurization : abstract] / Anna HOŁDA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // W: PRZERÓBKA 2013 : nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki wegla : konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane, 21–22 maja 2013 r. : materiały konferencyjne / Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. — [Katowice] : Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63674-04-5. — S. 11. — Pełny tekst W: PRZERÓBKA 2013 [Dokument elektroniczny] : nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki węgla : konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane, 21–22 maja 2013 r. : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2013]. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-63674-04-5. — S. 60–75. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. 73–75. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bioflotation as an alternative method for desulphurization of fine coal, Part 1 / Anna HOŁDA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 2, s. 263–268. — Bibliogr. s. 267–268, Summ.. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2014_full/2014_2_44.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel, odsiarczanie, bioflotacja, bakteria, siarczek pirytu

  keywords: coal, bacteria, bioflotation, desulphurization, pyritic sulphur

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Bioodsiarczanie węgla z wykorzystaniem bakterii \emph{Acidithiobacillus thioparus}Biodesulphurisation of coal with the use of \emph{Acidithiobacillus thioparus} / Ewa KISIELOWSKA, Anna HOŁDA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 5, s. 124–128. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel, odsiarczanie, bakterie, thioparus

  keywords: coal, desulphurisation, bacteria, thioparus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
16
 • Distribution of adhesion rate constant in the coal sample / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1, s. 127–135. — Bibliogr. s. 135. — Mineralurgia a enviromentálne technológie : 3. medzinárodná konferencia : 20.–22. septembra 2005, Herl'any, Slovensko. — Kočice : BERG Faculty of Technical University, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Effects of high pressure ore grinding on the efficiency of flotation operationsWpływ procesu wysokociśnieniowego rozdrabniania rud na efektywność operacji flotacji / Daniel SARAMAK, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 731–740. — Bibliogr. s. 739–740

 • słowa kluczowe: rozdrabnianie, wysokociśnieniowe prasy walcowe, flotacja rud

  keywords: comminution, high-pressure grinding rolls, ore flotation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0051

18
 • Evaluation of flotation process course on the example of sulphide ores / Konrad OLEKSIK, Daniel SARAMAK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // W: MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Evaluation of gas phase dispersion in flotation under predetermined hydrodynamic conditions / Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Konrad OLEKSIK, Klaudia TUPEK-MUROWANY // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Evaluation of the impact of the CO/C reducer on the $CO_2$ formation in the process of pyrometallurgical recovery of Fe from converter slag / D. KALISZ, A. MŁYNARCZYKOWSKA, A. CHYCZYŃSKI // W: MEC 2019 [Dokument elektroniczny] : conference of Mineral Engineering 2019 consisting of XXIV International Conference of Mineral Processing : LVI Symposium Physicochemical Problems of Mineral Processing : XV International Conference on Non-Ferrous Ore Processing (ICNOP) : Kocierz, September 16-19, 2019 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kocierz : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Flotacja w zasolonych wodach technologiczne ułatwienie czy środowiskowy problemThe flotation of saline waters in technological facilities or environmental problems / Klaudia TUPEK-MUROWANY, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 2, s. 281–291. — Bibliogr. s. 289–291, Streszcz.

 • słowa kluczowe: flotacja węgla, flotacja solna, ochrona wód powierzchniowych, zasolone wody kopalniane

  keywords: coal flotation, salted mine water, flotation in saline waters, protection of surface waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2017-02-31

24
 • Flotacja w zasolonych wodach technologiczne ułatwienie czy środowiskowy problem : [streszczenie][The flotation of saline waters in technological facilities or environmental problems] / Klaudia TUPEK-MUROWANY, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 75. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Flotation froth morphology for hard coal upgrading in saline waters / Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Klaudia TUPEK, Konrad OLEKSIK // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 621–623. — Bibliogr. s. 622, Abstr.

 • keywords: image analysis, saline water, coal flotation, froth flotation, froth quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: