Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Paszkiewicz, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602860154

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 153, z ogólnej liczby 160 publikacji Autora


1
2
3
 • Alfa-TCP-chitosan composite as a bone implant material : poster abstract / Zofia PASZKIEWICZ, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK // W: ECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : s. n.], [2011]. — Dysk Flash. — S. [1], Poster 1030. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza warstw z hydroksyapatytu i hydroksyapatytu domieszkowanego magnezem osadzanych techniką ablacji laserowej przy użyciu lasera ekscymerowego ArFCharacterization of hydroxyapatite and Mg-doped hydroxyapatite coatings deposited by pulsed laser ablation technique using ArF excimer laser / W. Mróz, M. Jedyński, Z. PASZKIEWICZ, A. Prokopiuk, A. ŚLÓSARCZYK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2007 R. 10 nr 69–72, s. 15–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0014-0091/c/15-69-72F.pdf

 • słowa kluczowe: hydroksyapatyt, osadzanie impulsem laserowym

  keywords: pulsed laser deposition, hydroxyapatite, XRD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Badania doświadczalne nad zastosowaniem bioceramicznego hydroksyapatytu do leczenia biologicznego miazgi zębowejExperimental studies on the employement bioceramic hydroxyapatite in treatment of tooth pulp / Kazimiera Jakób-Doleżal, Zofia Knychalska-Karwan, Danuta Stankiewicz, Witold Mieżyński, Anna ŚLÓSARCZYK, Roman Pawlicki, Ewa STOBIERSKA, Zofia PASZKIEWICZ // Stomatologia Kliniczna : zeszyt naukowy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego ; ISSN 0239-2585. — 1994 t. 15, s. 17–22. — Bibliogr. s. 21–22, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania in vitro bioaktywności materiałów implantacyjnych opartych na fosforanach wapnia i magnezuIn vitro studies on bioactivity of the implant materials based on calcium and magnesium phosphates / Dawid PIJOCHA, Zofia PASZKIEWICZ, Waldemar Mróz, Anna ŚLÓSARCZYK // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum : Inżynieria biomedyczna motorem rozwoju Dolnego Śląska : Wrocław, 25–26 Maja 2012 : materiały konferencyjne / Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. — Wrocław : Oddział PAN, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-934204-1-4. — S. 121–122. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów Dawid Pijocha, Zofia Paszkiewicz, Anna Ślósarczyk: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania nad technologią i własnościami pokryć bioceramicznych nakładanych na trzpienie endoprotez[Investigations on technology and properties of bioceramic coatings on hip endoprosthesis stems] / K. Skalski, A. ŚLÓSARCZYK, M. Pawlikowski, M. Mikoś, Z. PASZKIEWICZ // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania porównawcze wybranych angob na płytki ceramiczne[The comparative investigations of the several engobes for the ceramic tiles] / Anna ŚLÓSARCZYK, Kamila Wojtków, Marek WÓJCZYK, Zofia PASZKIEWICZ // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2004 R. 55 nr 1, s. 2–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania własności pokryć bioceramicznych nakładanych na trzpienie endoprotezInvestigations on technology and properties of bioceramic coatings on hip endoprosthesis stems / K. Skalski, A. ŚLÓSARCZYK, M. Pawlikowski, M. Mikoś, Z. PASZKIEWICZ // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 2] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/2). — ISBN10: 8371080921. — S. 1016–1022. — Bibliogr. s. 1022, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badanie kinetyki uwalniania leków z implantów hydroksyapatytowych[The investigations on the kinetics of drug release from hydroxyapatite implants] / J. Szymura-Oleksiak, A. ŚLÓSARCZYK, B. Mycek, J. Witek, E. Kurek, Z. PASZKIEWICZ, S. Szklarczyk // W: Polska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. = Polish Ceramics 2002 : proceedings of II [second] international conference / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 71. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 365–371. — Bibliogr. s. 371, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie kinetyki uwalniania leku z implantów hydroksyapatytowych w warunkach \emph {in vitro} z zastosowaniem modelu homogenicznego i heterogenicznego[Studies on kinetics of a drug release from HAp implants in in vitro with application of homogeneaus and heterogeneous models] / Beata Mycek, Joanna Szymura-Oleksiak, Jerzy Witek, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ, Justyna Brzozowska, Ilona Błachucka // W: Farmacja – tradycja i nowoczesność : XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : Wrocław 22–24 września 2004 : streszczenia, T. 2. — [Polska : PTFarm], [2004]. — ISBN10: 8388157256. — S. 458

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badanie wpływu lepkości oraz pH środowiska na kinetykę uwalniania leku z implantów hydroksyapatytowych w warunkach in vitro : [abstrakt]Influence of viscosity and pH of an environment on kinetics of a drug release from HAp implants: in vitro study : abstract] / Mycek B., Szymura-Oleksiak J., Witek J., ŚLÓSARCZYK A., PASZKIEWICZ Z., Stożek T. // W: „Perspektywy rozwoju terapii monitorowanej” : ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa : Kraków, 6 listopada 2004. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Bioceramika TCP ($\alpha$TCP, $\beta$TCP, BCP) dla ortopedii i stomatologii – otrzymywanie oraz ocena w testach {\em in vitro}TCP bioceramics ($\alpha$TCP, $\beta$TCP, BCP) for orthopaedic and stomatological applications – preparation and {\it in vitro} evaluation / Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Bioceramika TCP ($\alpha$TCP, $\beta$TCP, BTCP) dla ortopedii i stomatologii – otrzymywanie oraz ocena w testach {\em in vitro}TCP bioceramics ($\alpha$TCP, $\beta$TCP, BTCP) for orthopaedic and stomatological applications – preparation and in vitro evaluation / Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 1, s. 51–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Biphasic bone cements with antibacterial potentialDwufazowe cementy kostne o potencjale antybakteryjnym / Dominika SIEK, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 51–52. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Biphasic calcium sulfate / titanium-modified calcium phosphate bone cement : poster / J. CZECHOWSKA, Z. PASZKIEWICZ, A. ZIMA, A. ŚLÓSARCZYK // W: ESAO-ASAIO : Winter School 2011 : advancing roles: biomaterials in artificial organs and regenerative medicine : passive to active bioreactive : Austria, January 26\textsuperscript{th} – 29\textsuperscript{th}, 2011 : programme. — [Austria : s. n.], [2011]. — S. 36–37, Poster 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Calcium phosphate bioceramics / Anna ŚLÓSARCZYK, Ewa STOBIERSKA, Zofia PASZKIEWICZ // W: Inpex$^{SM}$ XIII : innovative technologies and products developed in Poland : official catalogue of the Polish national exhibition on Inpex : May 15–18, 1997, Pittsburgh, USA : Poland : from science to industry : symposium, May 15–16, 1997 / Hi-Tech Co., Warsaw. — [Warsaw : Hi-Tech Co.], [1997]. — Na okł. dod.: Invention/new products exposition. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-902746-2-0. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Calcium phosphate ceramics / Anna ŚLÓSARCZYK, Jan PIEKARCZYK, Ewa STOBIERSKA, Zofia PASZKIEWICZ // W: Apatite : proceedings of Second international symposium on Apatite : [3rd–7th July 1995, Tokyo, Japan], Vol. 2 / Japanese Association of Apatite Science. — Tokyo : Takayama Press System Center, 1997. — S. 31–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Calcium-phosphate cements as bioceramic drug delivery systems / Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ, Joanna Rawska // W: Biomaterials in regenerative medicine : proceedings of the international conference : Vienna, October 22–25, 2006 / ed. Andrzej J. Nadolny ; PAN Polska Akademia Nauk. Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences. Vienna, Austria. — Vienna : SC PAS, 2006. — (Conference Proceedings and Monographs / Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences. Vienna, Austria ; vol. 6). — S. 103–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Characterization of calcium phosphate coatings doped with Mg, deposited by pulsed laser deposition technique using ArF excimer laser / Waldemar Mróz, Marcin Jedyński, Artur Prokopiuk, Sylwia Burdyńska, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ // W: E-MRS 2007 fall meeting : Warsaw, 17th–21st September, 2007 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Poland] : Conference Engine, 2007. — ISBN10: 83-89585-16-2. — S. 273–274, poster J56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Characterization of the novel calcium sulphate ${Mg}$-hydroxyapatite bone cement : poster abstract / Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK // W: ECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : s. n.], [2011]. — Dysk Flash. — S. [1], Poster 1022. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: