Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Mortimer, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • An analysis of generalized distances between mining-induced seismic eventsAnaliza uogólnionych odległości pomiędzy zdarzeniami sejsmicznymi indukowanymi działalnością górniczą / Zofia MORTIMER, Barbara KORYTOWSKA, Anna Laskownicka // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 523–528. — Bibliogr. s. 527–528, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_60.pdf

 • słowa kluczowe: przestrzeń fazowa, odległość uogólniona, wykładnik Hursta, korelacja o długim zasięgu, sejsmiczność, sejsmiczność antropogeniczna

  keywords: phase space, seismicity, generalized distance, Hurst exponent, long-range correlation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An attempt to evaluate the seismicity phase space dimension – ID 232 / L. Kortas, Z. MORTIMER // W: 1\textsuperscript{st} ECEES : first European Conference on Earthquake Engineering and Seismology : a joint event of the 13th European conference on Earthquake engineering & 30th General Assembly of the European Seismological Commission : 3–8 September 2006, Geneva, Switzerland : abstract book / EAEE [etc.]. — [Geneva, Switzerland : EAEE], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 292. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza nieliniowej dynamiki sejsmiczności indukowanej – fraktale i chaos[Analysis of non-linear dynamics of induced seismicity – fractals and chaos] / Zofia M. MORTIMER // W: Badania geofizyczne w kopalniach : praca zbiorowa / pod red. Józefa Dubińskiego, Zenona Pileckiego i Wacława M. Zuberka ; Główny Instytut Górnictwa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — ISBN10: 838785493X. — S. 147–151. — Bibliogr. s. 150–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania dynamiki zdarzeń w przestrzeni fazowej procesu sejsmiczności indukowanejEvents dynamics investigations in the phase space of the induced seismicity process / Anna Laskownicka, Zofia MORTIMER, Barbara KORYTOWSKA // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2006 nr 6, s. 32–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz.. — X Warsztaty Górnicze 2006 : zagrożenia naturalne w górnictwie : jubileusz 10. lecia = 10 Years jubilee of Mining Workshop : rozwiązania inżynierskie i badania naukowe w rozpoznawaniu i ograniczaniu zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice 12–14 czerwca 2006 / WUG. — Katowice : WUG, 2006. — Opis częśc. wg wstępu. — Praca zawiera omówienia niektórych referatów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania dynamiki zdarzeń w przestrzeni fazowej procesu sejsmiczności indukowanejEvents dynamics investigations in the phase space of the induced seismicity process / Anna Laskownicka, Zofia MORTIMER, Barbara KORYTOWSKA // W: Warsztaty Górnicze 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 67). — Na okł. dod.: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389174294. — S. 215–228. — Bibliogr. s. 227–228, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie wymiaru fraktalnego parametrów petrofizycznychFractality of petrophysical parameters / Monika KOTUŁA, Jadwiga JARZYNA, Zofia MORTIMER // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 107–111. — Bibliogr. s. 111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Chaotic behaviour of acoustic emission generated in materials under stress / Z. MAJEWSKA, Z. MORTIMER // W: Rockbursts and seismicity in mine : dynamic rock mass response to mining : the fifth international symposium on Rockburst and Seismicity in Mines (RaSiM5) : 17–20 September 2001 / The South African Institute of Mining and Metallurgy. — Johannesburg : SAIMM, [2001]. — (Symposium Series / The South African Institute of Mining and Metallurgy ; S27). — S. 181–189. — Bibliogr. s. 188–189

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Chaotic dynamics of seismicity quantified in terms of Lyapunov exponentChaotická dynamika seismicity vyjádřená Lyapunovovým exponentem / Adam CICHY, Zofia MORTIMER // Acta Montana. Serie A, Geodynamics ; ISSN 1211-1910. — 2000 no. 16, s. 45–52. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Generalised fractal dimension of induced seismicity and acoustic emissionUogólniony wymiar fraktalny sejsmiczności indukowanej i emisji akustycznej / Zofia MORTIMER, Zofia MAJEWSKA, Stanisław LASOCKI // W: Mining geophysics : proceedings of the XXVI [twenty sixth] Polish–Czech–Slovakian symposium : Wisła, Poland, September 23–25, 1998 = Geofizyka Górnicza : referaty przedstawione na XXVI [dwudziestym szóstym] Polsko-Czesko-Słowackim Sympozjum w Wiśle (23–25 września 1998) / ed. Wacław M. Zuberek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geofizyki. — Warszawa : IG PAN, 1999. — (Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences ; M-22). — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Modelowanie, wynikających z eksploatacji, zmian stref zniszczenia wokół wyrobisk górniczych[Modelling changes of zones of destruction around mining excavations as the result of exploitation] / Adam CICHY, Zofia MORTIMER // W: Ekologia w górnictwie a geofizyka : Ustroń–Zawodzie, 19–21 października 1994 : materiały konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : Wydawnictwo CPPGSMiE PAN, 1994. — ISBN10: 83-86286-25-3. — S. 41–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Multifractal properties of local seismicity / Olga POLECHOŃSKA, Zofia MORTIMER // W: 24th General assembly nonlinear geophysics and natural hazards / European Geophysical Society. — [s. l : s. n.], [1999]. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 1 no. 4). — S. 765

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Na tropach chaosu deterministycznego, czyli badania nieliniowej dynamiki sejsmiczności indukowanej pracami górniczymiTracking prints of deterministic chaos : studies of nonlinear dynamics of mining induced seismicity / Zofia MORTIMER, Andrzej MARCHEWKA, Adam CICHY // W: Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V konferencja naukowo-techniczna Jubileusz 50-lecia nauczania geofizyki w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków, 23 czerwca 1999 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : ARBOR, 1999. — ISBN10: 83-909584-2-2. — S. 281–289. — Bibliogr. s. 288, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nonlinear dynamics of acoustic emission derived from rocks under compression-comparison of various approaches / Zofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER // W: 28\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining geophysics : Niedzica, 11–13 June 2001 : proceedings : abstracts / [red. nauk. Wacław M. Zuberek] ; University of Silesia. Faculty of Earth Sciences. Department of Applied Geology. — Sosnowiec : US. Faculty of Earth Eciences. Department of Applied Geology, 2001. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nonlinear dynamics parameters estimated from the induced seismicity in Polish coal mines / Zofia M. MORTIMER, Adam CICHY // Acta Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; ISSN 0001-5725. — 2001 vol. 49 no. 3, s. 303–316. — Bibliogr. s. 314–316, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przejawy chaosu deterministycznego w emisji akustycznej generowanej w skałach procesem pękaniaChaotic behavior of acoustic emission generated in rocks by fracturing / Zofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą, 20–22 czerwca 2005 / red. nauk. Zenon Pilecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 65). — ISBN10: 8389174537. — S. 415–432. — Bibliogr. s. 431, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przejawy chaosu deterministycznego w emisji akustycznej generowanej w skałach procesem pękaniaChaotic bahavior of acoustic emission generated in rocks by fracturing / Zofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2005 nr 6, s. 29–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz.. — Warsztaty Górnicze 2005 : zagrożenia naturalne w górnictwie : [IX edycja] : Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla Bogdanka S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą 20–22 czerwca 2005 roku. — Opis częśc. wg wstępu. — Praca zawiera omówienia referatów

 • słowa kluczowe: emisja akustyczna, pękanie skał, widma multifraktalne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Reservoir parameters classification of Miocene formation from fractal approach to well logging, porosimetry and NMR / J. A. JARZYNA, M. J. BAŁA, Z. MORTIMER, E. PUSKARCZYK // W: Vienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–5], P228. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Seismicity of Poland / Zofia Maria MORTIMER // Folia Quaternaria ; ISSN 0015-573X. — 2002 [vol.] 73, s. 79–84. — Bibliogr. s. 83–84, Abstr.. — Na s. tyt. dodatkowo: Neotectonics of Poland: recent advances ; Subfossil populations of snails from Vistulian loesses

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sejsmiczność Polski[Seismic activity of Poland] / Zofia Maria MORTIMER // W: Neotektonika Polski: neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika – stan badań i perspektywy rozwoju : IV [czwarta] ogólnopolska konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN [Polskiej Akademii Nauk] : Kraków, 3–4 IX 2001 : streszczenia referatów i komunikatów / red. Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN ; Instytut Nauk Geologicznych UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. — Kraków : KNKBC PAN, 2001. — S. 80–83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Studies of mining induced seismicity phase space : abstract 69 / Z. MORTIMER, B. Mora de Korytowo KORYTOWSKA, A. LASKOWNICKA // W: 20 Years of nonlinear dynamics in geosciences : Aegean Conferences : linking the international scientific community bringing the humanity scholars together : June 11–16, 2006, Rhodes, Greece / AC. — [USA : AC], [2006]. — (Aegean Conferences Series ; vol. 24). — S. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: