Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Majewska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Acoustic emission and sorptive deformation induced in coals of various rank by the sorption-desorption of gas / Zofia MAJEWSKA, Jerzy ZIĘTEK // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2007 vol. 55 no. 3, s. 324–343. — Bibliogr. s. 340–343, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/BwqPFj

 • keywords: coal swelling, acoustic emission, coalbed methane, sorption of methane, carbon dioxide storage, sorption of carbon dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-007-0022-6

2
 • Acoustic emission and temperature changes in hard coal during carbon dioxide sorption-desorption / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Włodzimierz MOŚCICKI, Jerzy ZIĘTEK // W: Eurock'94 : rock mechanics in petroleum engineering : SPE/ISRM international conference : 29–31 August 1994, Delft, Netherlands : proceedings / comptes-rendus / sitzungsberichte : offprint. — Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 1994. — ISBN10: 90-5410-502-X. — S. 645–651. — Bibliogr. s. 650–651, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Acoustic emission generated in systems : coal – carbon dioxide and coal-methaneEmisja akustyczna generowana w układach węgiel – dwutlenek węgla oraz węgiel -metan / Zofia MAJEWSKA, Jerzy ZIĘTEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 1999 vol. 44 iss. 2, s. 245–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Acoustic emission in rocks exhibiting class I and II of post-failure behavior / Tadeusz Cyrul, Zofia MAJEWSKA // W: 28\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining geophysics : Niedzica, 11–13 June 2001 : proceedings : abstracts / [red. nauk. Wacław M. Zuberek] ; University of Silesia. Faculty of Earth Sciences. Department of Applied Geology. — Sosnowiec : US. Faculty of Earth Eciences. Department of Applied Geology, 2001. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Acoustic emission induced in rocks by various stimuli / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK // W: Theory and uses of acoustic emissions / ed. Justin K. Burnett. — [New York] : Nova Science Publishers, 2012. — (Materials Science and Technologies). — ISBN: 978-1-61209-960-6. — S. 1–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Aktualny stan badań nad zjawiskiem „muzykalnych piasków”Musical sand – a study review / Zofia MAJEWSKA // W: Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V konferencja naukowo-techniczna Jubileusz 50-lecia nauczania geofizyki w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków, 23 czerwca 1999 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : ARBOR, 1999. — ISBN10: 83-909584-2-2. — S. 307–312. — Bibliogr. s. 311, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Anomalne zmiany emisji sejsmoakustycznej w procesie kruchego pękania skał[Anomalous changes of seismoacoustic emission during fragile rock cracking] / Zofia MAJEWSKA // W: Badania geofizyczne w kopalniach : praca zbiorowa / pod red. Józefa Dubińskiego, Zenona Pileckiego i Wacława M. Zuberka ; Główny Instytut Górnictwa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — ISBN10: 838785493X. — S. 199–207. — Bibliogr. s. 205–207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Changes of acoustic emission and strain in hard coal during gas sorption-desorption cycles / Zofia MAJEWSKA, Jerzy ZIĘTEK // International Journal of Coal Geology ; ISSN 0166-5162. — 2007 vol. 70 iss. 4, s. 305–312. — Bibliogr. s. 311–312, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2006-08-01. — tekst: https://goo.gl/Dyc8CC

 • keywords: anisotropy, coal swelling, acoustic emission, coalbed methane, carbon dioxide storage, structural rearrangement, solvents, strain kinetics, sorption of carbon dioxide and/or methane

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.coal.2006.06.007

12
 • Chaotic behaviour of acoustic emission generated in materials under stress / Z. MAJEWSKA, Z. MORTIMER // W: Rockbursts and seismicity in mine : dynamic rock mass response to mining : the fifth international symposium on Rockburst and Seismicity in Mines (RaSiM5) : 17–20 September 2001 / The South African Institute of Mining and Metallurgy. — Johannesburg : SAIMM, [2001]. — (Symposium Series / The South African Institute of Mining and Metallurgy ; S27). — S. 181–189. — Bibliogr. s. 188–189

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Differential swelling of coal / Zofia MAJEWSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Katarzyna CZERW // W: Twenty-fifth annual international Pittsburgh Coal Conference [Dokument elektroniczny] : Coal-energy, environment and sustainable development : September 29–October 2, 2008 Pittsburgh, PA, USA : final technical program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Pittsburgh : University of Pittsburgh], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 1-890977-25-X. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12–13], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Distribution of low and high frequency components of acoustic emission signals in rock under compression / Zofia MAJEWSKA // W: Mining geophysics : selected and revised contributions to the XXVIII [twenty eighth] Polish-Czech-Slovakian symposium : Niedzica June 11–13, 2001 / ed. Wacław M. Zuberek ; Polish Academy of Sciences. Institute of Geophysics. — Warszawa : Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 2002. — (Monographs ;  M-24). — S. 303–312. — Bibliogr. s. 310–311, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Distribution of low and high frequency components of acoustic emission signals in rocks under compression / Zofia MAJEWSKA // W: 28\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining geophysics : Niedzica, 11–13 June 2001 : proceedings : abstracts / [red. nauk. Wacław M. Zuberek] ; University of Silesia. Faculty of Earth Sciences. Department of Applied Geology. — Sosnowiec : US. Faculty of Earth Eciences. Department of Applied Geology, 2001. — S. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Emisja akustyczna w skałach klasy I i II zachowań pokrytycznychAcoustic emission in rocks exhibiting class I and II of post-failure behavior / Tadeusz Cyrul, Zofia MAJEWSKA // W: Mining geophysics : selected and revised contributions to the XXVIII [twenty eighth] Polish-Czech-Slovakian symposium : Niedzica June 11–13, 2001 / ed. Wacław M. Zuberek ; Polish Academy of Sciences. Institute of Geophysics. — Warszawa : Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 2002. — (Monographs ;  M-24). — S. 333–352. — Bibliogr. s. 350–351, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Generalised fractal dimension of induced seismicity and acoustic emissionUogólniony wymiar fraktalny sejsmiczności indukowanej i emisji akustycznej / Zofia MORTIMER, Zofia MAJEWSKA, Stanisław LASOCKI // W: Mining geophysics : proceedings of the XXVI [twenty sixth] Polish–Czech–Slovakian symposium : Wisła, Poland, September 23–25, 1998 = Geofizyka Górnicza : referaty przedstawione na XXVI [dwudziestym szóstym] Polsko-Czesko-Słowackim Sympozjum w Wiśle (23–25 września 1998) / ed. Wacław M. Zuberek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geofizyki. — Warszawa : IG PAN, 1999. — (Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences ; M-22). — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nonlinear dynamics of acoustic emission derived from rocks under compression-comparison of various approaches / Zofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER // W: 28\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining geophysics : Niedzica, 11–13 June 2001 : proceedings : abstracts / [red. nauk. Wacław M. Zuberek] ; University of Silesia. Faculty of Earth Sciences. Department of Applied Geology. — Sosnowiec : US. Faculty of Earth Eciences. Department of Applied Geology, 2001. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przejawy chaosu deterministycznego w emisji akustycznej generowanej w skałach procesem pękaniaChaotic behavior of acoustic emission generated in rocks by fracturing / Zofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą, 20–22 czerwca 2005 / red. nauk. Zenon Pilecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 65). — ISBN10: 8389174537. — S. 415–432. — Bibliogr. s. 431, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przejawy chaosu deterministycznego w emisji akustycznej generowanej w skałach procesem pękaniaChaotic bahavior of acoustic emission generated in rocks by fracturing / Zofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2005 nr 6, s. 29–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz.. — Warsztaty Górnicze 2005 : zagrożenia naturalne w górnictwie : [IX edycja] : Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla Bogdanka S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą 20–22 czerwca 2005 roku. — Opis częśc. wg wstępu. — Praca zawiera omówienia referatów

 • słowa kluczowe: emisja akustyczna, pękanie skał, widma multifraktalne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Research into the origin of acoustic emission induced in hard coal by gas and water flow / Zofia MAJEWSKA, Stanisław LASOCKI, Jerzy ZIĘTEK // W: Rockbursts and seismicity in mines : proceedings of the 4th international symposium on Rockbursts and seismicity in mines : Kraków, Poland, 11–14 August 1997 / eds. S. J. Gibowicz, S. Lasocki. — London : Taylor and Francis ; Rotterdam : A. A. Balkema [offprint], 1997. — ISBN10: 90-5410-890-8. — S. 421–425. — Bibliogr. s. 425, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rozwój odkształceń węgla kamiennego w procesach sorpcyjno-desorpcyjnychDevelopment of strain of coal subjected to sorption-desorption processes / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Katarzyna CZERW // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 41–50. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96777-29821?filename=Development%20of%20strain%20of.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja CO2, odkształcenia próbek węgla towarzyszące procesom sorpcji, sorpcja CH4, desorpcja CO2, desorpcja CH4

  keywords: strains of coal during sorption/desorption procceses, sorption CO2, hard coal, sorption CH4, desorption CO2, desorption CH4

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sorption of ${CO_{2}}$ and ${CH_{4}}$ on monolithic hard coal samples / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. CZERW, Z. MAJEWSKA // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : XI Polish-Ukrainian symposium : August 22–26, 2007, Krasnobród – Zamość, Poland : program and proceedings / eds. E. V. Aksenenko [et al.]. — [Lublin : Wydawnictwo UMCS], [2007]. — Opis częsć. wg okł.. — ISBN: 978-83-227-2717-1. — S. 11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Spectra of acoustic emission induced in coal by gas sorption / Zofia MAJEWSKA, Stanisław LASOCKI, Jerzy ZIĘTEK // Acta Montana. Serie A, Geodynamics ; ISSN 1211-1910. — 1996 no. 9, s. 175–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.. — 24th Czech-Polish conference on Geophysics : Benesov, Czech Republic / eds. Jiri Buren, Vladimir Rudajev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: