Wykaz publikacji wybranego autora

Zijia Zhang, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • A-site nonstoichiometry and B-site doping with selected $M^{3+}$ cations in $La_{2-x}Cu_{1-y-z}Ni_{y}M_{z}O_{4-\delta}$ layered oxides / Zijia ZHANG, Zhihong DU, Anna NIEMCZYK, Kui Li, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2018 vol. 317, s. 26–31. — Bibliogr. s. 31, Abstr.. — Z. Zhang, Z. Du – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing ; K. Świerczek – dod. afiliacja: AGH Centre of Energy. — SSI-21 : 21\textsuperscript{st} International Conference on Solid State Ionics : Padua, Italy, 18–23 June 2017. — tekst: https://goo.gl/7MfjE8

 • keywords: A-site deficiency, lanthanum-copper oxide, scandium doping

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ssi.2017.12.037

2
3
 • Charakterystyka warstwowych tlenków $Ln_{2-x}(Ni, Cu)O_{4 \pm \delta} (Ln: La, Pr)$ o mieszanym przewodnictwie elektrycznym[Characterization of $Ln_{2-x}(Ni, Cu)O_{4 \pm \delta} (Ln: La, Pr)$ layered oxides having mixed conductivity] / Anna NIEMCZYK, Zijia ZHANG, Maciej Zontek, Jolanta Zarębska, Wojciech Krzysztoń, Konrad ŚWIERCZEK // W: Przewodniki szybkich jonów : XV sympozjum : Gdańsk, Polska, 26–29 września 2018 : program i streszczenia wystąpień. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 78. — Toż. na {http://psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf} [2018-10-10]. — A. Niemczyk, K. Świerczek – dod. afiliacja: CE AGH ; Z. Zhang – dod. afiliacja: The Beijing Municipal Key Laboratory of New Energy Materials and Technologies, Chiny

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • First principles calculations of ionic transport in doped $A_{2}BO_{4\pm\delta}$ nickelates and cuprates – candidate materials for MIEC-type membranes / Zhihong DU, Zijia ZHANG, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 599–600. — Bibliogr. s. 600. — Z. Du – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing, The Beijing Municipal Key Laboratory of New Energy Materials and Technologies ; Z. Zhang – dod. afiliacja: University of Science and Technology, Beijing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • First principles calculations of ionic transport in ${La_2NiO_4}$ candidate material for MIEC-type membranes / Zhihong DU, Zijia ZHANG, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-15. — Bibliogr. s. P-15. — Z. Du, Z. Zhang - dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing. — K. Świerczek - dod. afiliacja: AGH Centre of Energy. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: membrane, first principles calculations, La2NiO4±δ

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • High performance electrode materials for LIB and SOFC / Hailei Zhao, Zhihong DU, Zijia ZHANG, Yongqiang Teng // W: 1\textsuperscript{th} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Krakow : book of abstract / eds. Konrad Świerczek, Anna Olszewska, Anna Niemczyk ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — S. 6. — Z. Du, Z. Zhang – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing, China

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ionic transport in $Ln_{2}Ni_{1-y}Cu_{y}O_{4\pm\delta}$ (Ln: selected lanthanides) as derived from first principles calculations / Bartłomiej GĘDZIOROWSKI, Zhihong Du, Kacper CICHY, Anna OLSZEWSKA, Anna NIEMCZYK, Zijia ZHANG, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // W: SSI-22 [Dokument elektroniczny] : 22\textsuperscript{nd} international conference on Solid State Ionics : June 16–21, 2019, PyeongChang, Korea. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [South Korea : ISSI, The Korean Ceramic Society], [2019]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://sigongji.ssi-22.org/abstract/P-MON-002.pdf [2019-07-16]. — Bibliogr. s. [1]. — B. Gędziorowski, K. Cichy, A. Olszewska, A. Niemczyk, K. Świerczek – dod. afiliacja: AGH Centre of Energy, Z. Zhang – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • $La_{2-x}Cu_{1-y}M_yO_{4-\delta}$ (M – In, Sc, Ga) with mixed ionic-electronic conductivity as oxygen-transport membranes / Zijia ZHANG, Zhihong DU, Anna NIEMCZYK, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-16. — Bibliogr. s. P-16. — Z. Du, Z. Zhang - dod. afiliacja: University of Science and Technology, Beijing, China. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: oxygen transport membranes, A-site deficiency, B-sublattice doping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • $La_{2-x}Cu_{y}In_{1-y}O_{4\pm\delta}$ oxides as ceramic membrane materials with mixed ionic-electronic conductivityTlenki $La_{2-x}Cu_{y}In_{1-y}O_{4\pm\delta}$ o mieszanym jonowo-elektronowym przewodnictwie jako materiały dla membran ceramicznych / Zija ZHANG // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 37. — Bibliogr. s. 37

 • keywords: interstitial oxygen, mixed electroinc and ionic conductivity, oxygen-transport membrane, oxygen vacancy, La2CuO4

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • $La_{2-x}Cu_{y}In_{1-y}O_{4 \pm \delta}$ oxides as ceramic membrane materials with mixed ionic-electronic conductivity / Zijia ZHANG, Zhihong DU, Anna NIEMCZYK, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // W: 1\textsuperscript{th} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Krakow : book of abstract / eds. Konrad Świerczek, Anna Olszewska, Anna Niemczyk ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — S. 21. — Bibliogr. s. 21. — Z. Zhang, Z. Du – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • $Ln_{2-x}Ni_{1-y-z}Cu_{y}In_{z}O_{4+\delta}$ (Ln - selected lanthanides) oxides with enhanced mixed ionic-electronic conductivity for application as ceramic membranes / Zijia ZHANG, Zhihong DU, Anna NIEMCZYK, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 582. — Bibliogr. s. 582. — Z. Zhang, Z. Du – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • MIEC-type ceramic membranes with enhanced transport properties / Konrad ŚWIERCZEK, Hailei Zhao, Zhihong DU, Zijia ZHANG, Yao Lu // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. 28. — Bibliogr. s. 28. — Z. Du, Z. Zhang - dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: oxygen transport membranes, MIEC oxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • $Pr_{2-x}Ni_{1-y-z}Cu_{y}Sc_{z}O_{4-\delta}$ oxide membranes for oxygen separation / Zijia ZHANG, Zhihong DU, Anna NIEMCZYK, Kacper CICHY, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // W: Przewodniki szybkich jonów : XV sympozjum : Gdańsk, Polska, 26–29 września 2018 : program i streszczenia wystąpień. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 41. — Bibliogr. s. 41. — Toż na {http://psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf} [2018-10-10]. — Z. Zhang, Z. Du – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing ; K. Świerczek – dod. afiliacja: CE AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Stoichiometry and transport in $La_{2-x}(Ni, Cu, M^{3+})O_{4\pm\delta}$ oxides / Konrad ŚWIERCZEK, Anna NIEMCZYK, Maciej Zontek, Wojciech Krzysztoń, Bartłomiej GĘDZIOROWSKI, Kacper CICHY, Zijia ZHANG, Zhihong Du, Hailei Zhao // W: SSI-22 [Dokument elektroniczny] : 22\textsuperscript{nd} international conference on Solid State Ionics : June 16–21, 2019, PyeongChang, Korea. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [South Korea : ISSI, The Korean Ceramic Society], [2019]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://sigongji.ssi-22.org/abstract/P-TUE-265.pdf [2019-07-16]. — Bibliogr. s. [1]. — K. Świerczek, A. Niemczyk, B. Gędziorowski, K. Cichy – dod. afiliacja: AGH Centre of Energy, Z. Zhang – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Structure, nonstoichiometry and mixed transport in Sr and Ba-doped cuprates $LaCuO_{3-\delta}$ and $La_{2}CuO_{4+\delta}$ / Anna NIEMCZYK, Zhihong DU, Zijia ZHANG, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK, Bisham Poudel, Bogdan Dabrowski // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 581. — Bibliogr. s. 581. — Z. Du, Z. Zhang – dod. afiliacja: University of Science and Technology, Beijing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18