Wykaz publikacji wybranego autora

Zdzisław Gil, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Klasyfikacja ryzyka i zasady jego ograniczaniaRisk classification and its restriction rules / Zdzisław GIL // W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — Materiały z III konferencji naukowej "Teoria i praktyka zarządzania", która odbyła się w dn. 28-29 IX 2000 r. na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. — ISBN10: 83-914035-0-5. — S. 157–166. — Bibliogr. s. 166, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kryteria decyzji w dziedzinie bezpieczeństwa i stabilizacji pracy w kopalniachThe criteria of making decisions in the field of safety and stability of work in the mines / Zdzisław GIL // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 14–16 września 2005 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2005. — Na s. tyt. dodatkowo: Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — S. 163–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kryteria prawdy i użyteczności informacji w modelach zarządzania w warunkach niepewności i ryzykaThe criteria of truth and utility of information in the model of management where its condition is unstable and risky / Zdzisław GIL // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2005 t. 50 z. 1, s. 29–39. — Bibliogr. s. 38–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modele jakościowe i ilościowe ryzyka w górnictwieQualitative and quantitative risk models in mining / Zdzisław GIL // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003 : Szczyrk, 17–21 lutego 2003 = Proceedings of the School of Underground Mining 2003 / red. naukowa Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — (Sympozja i Konferencje ; nr 58). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003. — S. 287–304. — Bibliogr. s. 303–304, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modele systemowe ryzyka egzogenicznegoExogenous risk system models / Zdzisław GIL // W: Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej = Conditions and reality of Polish economy functioning in European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-152-4. — S. 158–165. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modele systemowe ryzyka indukowanegoThe system models of the induced risk / Zdzisław GIL, Krzysztof Kłęk // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2010 nr 6, s. 21–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modelowanie zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem metod logiki stosowanejModelling of economic occurrences with methods of practical logic / Zdzisław GIL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 343–355. — Bibliogr. s. 355, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Najważniejsze zagrożenia kryzysowe w hutnictwieThe most serious crisis threats in metallurgy / Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Wiktor KUBIŃSKI, Zdzisław GIL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 631–643. — Bibliogr. s. 642–643, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena ryzyka w zarządzaniu górnictwem na podstawie prognoz nakładów ciągnionychEstimation of risk in management in mining of the basis of cumulate prognosis of outlay / Zdzisław GIL // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 1: Zarządzanie, s. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie górnictwem, rodzaje ryzyka, nakłady ciągnione

  keywords: mining management, kinds of risk, outlay

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Podstawowe modele ryzyka i antyryzyka w hutnictwieBasic risk and antirisk model in metallurgy / Zdzisław GIL, Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Wiktor KUBIŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 335–342. — Bibliogr. s. 342, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Podstawowe relacje pomiędzy logiką stosowaną a ekonometriąBasic relations between applied logic and econometrics / Zdzisław GIL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 357–365. — Bibliogr. s. 365, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Preferencje pracownicze w warunkach ryzykaPreferences of employment in risk circumstances / Zdzisław GIL, Beata BASIURA // W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — Materiały z III konferencji naukowej "Teoria i praktyka zarządzania", która odbyła się w dn. 28-29 IX 2000 r. na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. — ISBN10: 83-914035-0-5. — S. 186–198. — Bibliogr. s. 198, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Problemy zarządzania ryzykiem na szczeblu makroekonomicznymRisk management problems on the macroeconomic level / Zdzisław GIL, Robert Syrek // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2009 nr 5, s. 29–37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ryzyko i alterryzyko w sferze pracy związanej z górnictwem węgla kamiennegoRisk and alter risk in work connected with coal mining industry / Zdzisław GIL // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 15–17 września 2004 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — [Kraków : AGH WGiG], 2004. — Na s. tyt. dodatkowo: 10 lat – Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. — S. 205–216. — Bibliogr. s. 215–216, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ryzyko przedsięwzięć marketingowych w zmieniającym się otoczeniuThe risk of marketing undertakings in the changing environment / Zdzisław GIL // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 135–145. — Bibliogr. s. 145, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zarządzanie antyryzykiem w polskim górnictwie węgla kamiennegoAnti-risk management in Polish coalmining industry / Zdzisław GIL // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V [piątej] konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1 :Pt. 1, Ekonomia : Economics = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Marianna Księżyk ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — S. 183–193. — Bibliogr. s. 193, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zarządzanie ochroną przed korozjąAnticorrosion protection management / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Zdzisław GIL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 645–655. — Bibliogr. s. 654, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznejRisk and anty-risk management in economic and social activity / Zdzisław GIL. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 107 [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 99). — Bibliogr. s. 105–[108], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zarządzanie ryzykiem w górnictwie węgla kamiennego w kontekście działalności firmy ubezpieczeniowejRisk management in hard coal mining in the context of insurance company activity / Zdzisław GIL, Tadeusz PINDÓR, Leszek PREISNER // W: Zagrożenia naturalne i techniczne a zarządzanie ryzykiem w górnictwie węgla kamiennego = Natural and technical hazards and risk management in hard coal mining / red. nauk. Tadeusz Pindór, Leszek Preisner. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-7464-274-3. — S. 108–122. — Bibliogr s. 119–122, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zasady zarządzania antyryzykiem wypadkowym w górnictwie węgla kamiennegoPrinciples of accident anti-risk management in coal mining industry / Zdzisław GIL // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : materiały pokonferencyjne z IV [czwartej] międzynarodowej konferencji naukowej : [Kraków 26–27 września 2001 roku] / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 161–168. — Bibliogr. s. 168, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: