Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Witold Engel, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55382234900

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 205, z ogólnej liczby 208 publikacji Autora


1
 • 60 lat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH[60 years of the Faculty of Mechanical Engineering and Robotics AGH UST] / Zbigniew Witold ENGEL, Janusz KOWAL, Bolesław KARWAT // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2012 nr 58, s. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A vibroacoustic model of selected human larynx diseases / Zbigniew Witold ENGEL, Maciej KŁACZYŃSKI, Wiesław WSZOŁEK // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics ; ISSN 1080-3548. — 2007 vol. 13 no. 4, s. 367–379. — Bibliogr. s. 378–379. — Publikacja dostępna online od: 2015-03-13. — Z. W. Engel - pierwsza afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Poland. — 14th international conference on Noise control : Elblag, Poland, June 03–06, 2007. — tekst: https://goo.gl/OOhrVu

 • keywords: speech analysis, pathological speech, surgical treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Acoustic properties of the selected churches in PolandWłasności akustyczne wybranych kościołów w Polsce / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 3, s. 173–181. — Bibliogr. s. 180–181, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rsk09fd.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-03/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: akustyka wnętrz sakralnych, wskaźniki oceny, jakość akustyczna obiektów sakralnych

  keywords: acoustics in interiors of sacral structures, assessment indices, acoustic quality of sacral stuctures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aktywne sterowanie dźwiękiem i drganiami : uwagi do terminologii[Active control of sound and vibrations : some reflections of terminology] / Zbigniew ENGEL // W: MARDiH'2003 [Dokument elektroniczny] : 6th conference on Active noise and vibration control methods : Cracow, May 7–9, 2003 / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics], [2003]. — 1 dysk optyczny. — Zawiera materiały konferencyjne za: 1993, 1995, 1997, 1999, 2001. — S. 5–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 17–18, Summ., Streszcz.. — Materiały konferencyjne za rok 1993. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Akustyka polska : wczoraj i dziś : opracowanie zbiorowe[Polish acoustics : yesterday and today] / pod red. Antoniego Śliwińskiego, Zbigniewa ENGELA, Wiktora M. Zawieski ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2010. — 507 s.. — Bibliogr. s. 505–507. — ISBN: 978-83-7373-080-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Akustyka w technice, medycynie i kulturze : granty Komitetu Badań Naukowych realizowane w latach 1996–1999 : seminarium : Kraków, 13–14 styczeń 1999[Acoustics in technique, medicine and culture] / red. nauk. Zbigniew ENGEL, Jerzy Ranachowski ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk, [et al.]. — [Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN], [1999]. — 339, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Akustyka w technice, medycynie i kulturze : granty Komitetu Badań Naukowych realizowane w latach 1993–1995 : seminarium : Kraków, 7–9 listopada 1995[Acoustics in technique, medicine and culture] / red. nauk. Zbigniew ENGEL, Jerzy Ranachowski ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1996. — 415 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 8390214679

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza metod stosowanych w ocenie akustycznej obiektów sakralnychAnalysis of methods applied in an acoustics assessment of sacral objects / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2002 t. 21 z. 1, s. 13–26. — Bibliogr. s. 25–26 Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: akustyka, obiekty sakralne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza metod wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisjiAnalysis of methods for the determination of emission sound pressure level / Zbigniew ENGEL, Dariusz Pleban, Lesław STRYCZNIEWICZ // W: OSA 2001 : XLVIII Otwarte Seminarium z Akustyki = XLVIII Open Seminar on Acoustics : Wrocław–Polanica Zdrój, 11–14 września 2001 r.. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2001. — (Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej ; 93. Konferencje ; ISSN 0324-9344 ; 27). — S. 215–220. — Bibliogr. s. 220, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza porównawcza metod wzajemnościowych i inwersyjnych stosowanych w wibroakustyceComparative analysis of correlation and inversion methods applied in vibroacoustic / Zbigniew W. ENGEL // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2007 R. 66 z. 11, s. 18–21. — Bibliogr. s. 21, Summ., Rez.. — Z. W. Engel - dod. afiliacja: CIOP-PIB

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza porównawcza oceny akustycznej obiektów sakralnychComparative analysis of acoustic assessment of sacral buildings / Zbigniew Witold ENGEL, Jacek Robert Engel, Krzysztof KOSAŁA // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo ; ISSN 1730-6752. Budownictwo Sakralne i Monumentalne. — 2006 z. 30, s. 41–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza teoretyczna promieniowania akustycznego płyt pierścieniowych zamocowanych[The theoretical analysis of the sound radiation emitted by some supported annual plates] / W. P. Rdzanek, Z. ENGEL, W. J. Rdzanek // W: XLVI Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'99 : Kraków–Zakopane 14–17 września 1999 = Open Seminar on Acoustic / red. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Krakowski. — Kraków : PTA. Oddział, 1999. — ISBN10: 83-909641-2-0. — S. 509–514. — Bibliogr. s. 514, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza właściwości akustycznych wybranych kościołów rzymsko-katolickich[Analysis of acoustic properties of selected Roman Catholic churches] / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // W: OSA 2003 : 50. Otwarte Seminarium z Akustyki : Szczyrk–Gliwice, 23.09.2003–27. 09. 2003 : materiały konferencyjne / ed. Tomasz Błachowicz ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego ; Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Oddział Górnośląski PTA, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 65–69. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz.. — Toż w: OSA 2003 [Dokument elektroniczny] : 50. Otwarte Seminarium z Akustyki : Gliwice–Szczyrk, 22–27 września 2003 r. : materiały. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Polskie Towarzystwo Akustyczne ; Komitet Akustyki PAN ; Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Oddział Górnośląski PTA, 2003]. — 1 dysk optyczny. — S. 65–69. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analysis of acoustic properties of selected Roman Catholic churches / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 220–221. — OSA 2003 : the fiftieth Open Seminar on Acoustics : Gliwice–Szczyrk, September 22–27, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analysis of uncertainty in the investigation of sound level meters / Grażyna WSZOŁEK, Zbigniew ENGEL // Revista de Acústica e Vibrações Sociedade Brasileira de Acústica-Sobrac. — 2005 no. 35, s. 72, PO1. — RIO 2005 : internoise : the 2005 international congress and exposition on Noise control engineering : Rio de Janeiro, Brazil 07–10 August 2005 : congress programme and abstracts / The International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), The Brazilian Acoustical Society (SOBRAC), Iberoamerican Federation of Acoustics (FIA). — Brazil : Published by SOBRAC, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Application of acoustic speech analysis in amytrophic lateral sclerosis subjects / Barbara Tomik, Wiesław WSZOŁEK, Lidia Głodzik-Sobanska, Anna Lechwacka, Andrzej Szczudlik, Zbigniew ENGEL // W: Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications : Firenze, 1–3 September 1999 : a proceedings volume from the international workshop / ed. Claudia Manfredi and Piero Bruscaglioni ; University of Firenze. Department of Physics and Department of Electronic Engineering. — [Firenze : s.n,], 1999. — S. 86–91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Application of the inversion method for the determination of partial acoustic powers of machines / Zbigniew ENGEL, Lesław STRYCZNIEWICZ, Janusz PIECHOWICZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 221. — OSA 2003 : the fiftieth Open Seminar on Acoustics : Gliwice–Szczyrk, September 22–27, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Asymptotic formulae for the acoustic power output of a simply-supported circular plate / Witold J. Rdzanek, Wojciech P. Rdzanek, Jr., Zbigniew ENGEL // Acta Acustica united with Acustica ; ISSN 1610-1928. — 2001 vol. 87 no. 2, s. 206–214. — Bibliogr. s. 214, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Asymptotic formulas for active and reactive mutual power of free vibrations of a clamped annular plate / W. J. Rdzanek, Z. ENGEL, W. P. Rdzanek, junior // W: Inter.noise 2000 : proceedings of the 29\textsuperscript{th} international congress on noise control engineering, Nice, 2000, August, 27–31, Vol. 4 / Didier Cassereau. — [Paris : s. n.], [2000]. — S. 2635–2638. — Bibliogr. s. 2638, Abstr.. — Streszczenie w: Inter.noise 2000 : proceedings of the 29\textsuperscript{th} international congress on noise control engineering : Nice, 2000, August, 27–31 : abstracts / in charge of publ.: Didier Cassereau. — Paris : [s. n.], 2000. — ISBN10: 2-9515619-6-2. — S. 325

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania akustyczne kościoła w PsarachAcoustical investigations of church in Psary / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // W: OSA'2002 : XLIX Otwarte Seminarium z Akustyki = Open Seminar on Acoustics : Warszawa – Stare Jabłonki, 9–13 września 2002 / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. — [Warszawa : PTA], [2002]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 205–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania doświadczalne hałasu uderzeniowegoExperimental studies of impact noise / Zbigniew ENGEL, Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // W: XLVI Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'99 : Kraków–Zakopane 14–17 września 1999 = Open Seminar on Acoustic / red. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Krakowski. — Kraków : PTA. Oddział, 1999. — ISBN10: 83-909641-2-0. — S. 443–446. — Bibliogr. s. 446, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania doświadczalne wibroakustycznych zjawisk wzajemnościowychExperimental investigations of vibroacoustical reciprocity principle / Zbigniew ENGEL, Aleksander GAWLIK, Mirosław GAWLIK // W: XLVI Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'99 : Kraków–Zakopane 14–17 września 1999 = Open Seminar on Acoustic / red. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Krakowski. — Kraków : PTA. Oddział, 1999. — ISBN10: 83-909641-2-0. — S. 447–452. — Bibliogr. s. 452, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badania kontrolne przyrządów do pomiarów akustycznych[Routine and specific tests of acoustic measurement devices] / Zbigniew ENGEL, Grażyna WSZOŁEK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2002 R. 61 nr 3, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26

 • słowa kluczowe: pomiar akustyczny, przyrząd pomiarowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: