Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kowalewski, dr inż.

adiunkt

Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kkoś


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6010-4993 orcid iD

ResearcherID: A-7287-2016

Scopus: 57200152851

PBN: 5e7093d4878c28a0473b17e6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
2
 • Air pollution caused by fires at waste storage sites: analysis of selected episodes in Poland / Tomasz GORZELNIK, Robert OLENIACZ, Wojciech DRZEWIECKI, Katarzyna GRZESIK, Zbigniew KOWALEWSKI, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: New insights into environmental and energy development [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} international conference on Sustainable energy and environmental development : 13–15 October 2021, Krakow, Poland : extended abstracts / ed. Krzysztof Sornek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Institute of Sustainable Energy, 2021. — e-ISBN: 978-83-66559-07-3. — S. 5–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutze.org/seed2021/download/publications/SEED2021_EBoA.pdf [2023-07-07]. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.

 • keywords: air quality, waste fires, high concentration episodes, aerosol optical depth, forward trajectory modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Analiza jakościowa wód powierzchniowych w obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo[Qualitative analysis of surface waters in intensively used agricultural areas] / Stanisław LACH, Agnieszka Kowalczyk, Marek KOPACZ, Beata Grabowska-Polanowska, Zbigniew KOWALEWSKI, Mateusz JAKUBIAK, Robert MAZUR // W: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : książka abstraktów XXVIII konferencji naukowej : Kościelisko (Polska), 1-3 czerwca 2022 = Infrastructure and environment in circular economy : conference materials of XXVIII scientific conference / Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2022. — e-ISBN: 978-83-966062-0-4. — S. 34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2351 [2022-09-29]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza przebiegu procesu eutrofizacji w ciekach krajobrazów wyżynnych i nizinnych na obszarze PolskiAnalysis of eutrophication process in upland and lowland streams in Poland / E. NEVEROVA-DZIOPAK, Z. KOWALEWSKI // W: ECOpole'14 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : 15\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} October 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Na CD dostępny również tekst w języku angielskim (po wybraniu opcji: abstract). — S. [1]

 • słowa kluczowe: ocena stanu troficznego, wskaźniki eutrofizacji, związki biogenne, bilans biotyczny, eutrofizacja antropogeniczna, rzeki wyżynne i nizinne

  keywords: biotic balance, trophic state assessment, biogenic substances, anthropogenic eutrophication, upland and lowland rivers, eutrophication indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Analysis of eutrophication process in upland and lowland streams in PolandAnaliza przebiegu procesu eutrofizacji w ciekach krajobrazów wyżynnych i nizinnych na obszarze Polski / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2014 vol. 8 no. 2, s. 429–436. — Bibliogr. s. 434–435, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ocena stanu troficznego, wskaźniki eutrofizacji, bilans biotyczny, substancje biogenne, rzeki krajobrazów wyżynnych i nizinnych, eurofizacja antropogeniczna

  keywords: biotic balance, trophic state assessment, biogenic substances, anthropogenic eutrophication, upland and lowland rivers, eutrophication indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2014.8(2)076

8
 • Application of activated sludge model (ASM) for phosphorus (P) recovery potential simulation / Michał Preisner, Marzena Smol, Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // W: 1\textsuperscript{st} international conference Strategies toward Green Deal Implementation – water and raw materials [Dokument elektroniczny] : 14–16 December 2020, online : conference proceedings / scientific ed. Marzena Smol ; Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Cracow : Publishing House. Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences, 2020. — e-ISBN: 978-83-959215-5-1. — S. 114. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://greendeal2020.pl/wp-content/uploads/2021/01/Conference-proceedings_GreenDeal2020-1.pdf [2021-01-08]

 • keywords: sewage sludge, wastewater treatment, phosphorus recovery potential, phosphorus flow, Activated Sludge Model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of activated sludge model for phosphorus recovery potential simulation / Michał Preisner, Marzena Smol, Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2021 vol. 232, s. 199–207. — Bibliogr. s. 205–207, Abstr.. — Presented at the 1st International Conference on Strategies toward Green Deal Implementation — Water and Raw Materials (ICGreenDeal2020), 14–16 December 2020, held online by the Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences

  orcid iD
 • keywords: sewage sludge, phosphorus recovery, wastewater treatment, phosphorus flow, Activated Sludge Model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2021.27231

10
 • Assessment of Narew and Bug trophic state on the basis of integral criterion {\em ITS}Ocena stanu troficznego Narwi i Bugu z zastosowaniem integralnego wskaźnika {\it ITS} / Elżbieta KOWALCZYK, Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK // W: The water environment : problems of evaluation and protection = Środowisko wodne : problemy waloryzacji i ochrony : monograph / ed. Kazimierz H. Dyguś ; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. — Warsaw : Oficyna Wydawnicza WSEiZ, 2011. — (Monografie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania). — ISBN: 978-83-62057-20-7. — S. 121–138. — Bibliogr. s. 136–138, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Assessment of the impact of waste fires on air quality and atmospheric aerosol optical depth: a case study in Poland / Robert OLENIACZ, Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz GORZELNIK, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Zbigniew KOWALEWSKI, Karolina KOSSAKOWSKA // Energy Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2352-4847. — 2023 vol. 9 suppl. 5, s. 16–38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 34–38, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-22. — Errata: Corrigendum to “Assessment of the impact of waste fires on air quality and atmospheric aerosol optical depth: a case study in Poland” [Energy Rep. 9 (2023) 16–38] // Energy Reports 2024 vol. 11 s. 3599 (https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.03.042). — 4th international conference on Sustainable Energy and Environmental Development, Institute of Sustainable Energy : 2021, 13–15 October 2021, Cracow, Poland. — tekst: https://s.agh.edu.pl/2hV7S

  orcid iD
 • keywords: remote sensing, air pollution, HYSPLIT, air quality monitoring, waste fires, high concentration episodes, AOD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.egyr.2023.03.087

12
 • Computer simulation as a tool for implementing the circular economy solutions in water management / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // W: MonGOS [Dokument elektroniczny] : international conference 2022 : water and sewage in the circular economy model : 30 June–1 July 2022 : abstract book / sci. ed. Marzena Smol. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Cracow : Publishing House. Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences, 2022. — e-ISBN: 978-83964171-7-6. — S. 91. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/5916837/normal_62d01da20dfa8.pdf [2022-07-15]

 • keywords: resource recovery, WWTP simulation models, wastewater reuse

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Computer simulation of wastewater eutrophication potential as the base for proper selection of treatment technologies / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI, Michał Preisner // W: 11\textsuperscript{th} International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction [Dokument eletroniczny] : Architecture, Construction, Construction Mechanics, Environmental Engineering, Engineering Maintenance of Buildings and Structures, Geodesy : 14-16 October 2019, Yerevan, Republic of Armenia / ed. Narine Pirumyan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Yerevan : National University of Architecture & Construction of Armenia, [2019]. — S. 393–399. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://nuaca.am/wp-content/themes/nuaca/images/Proceedings.pdf [2019-10-24]. — Bibliogr. s. 399, Abstr.

 • keywords: eutrophication, wastewater, nutrients, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Differences in ASM model caused by data structure / Zbigniew KOWALEWSKI // W: INFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Rzeszów : [UR], 2018. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Dobór optymalnych warunków chemicznego strącania fosforu w ściekach w oparciu o symulację komputerową[The selection of optimum conditions for the chemical removal of phosphorus in the wastewater based on a computer simulation] / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // W: Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska [Dokument elektroniczny] : I konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 17 stycznia 2017 roku / Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : [PSIS], [2017]. — Slajdy [1–27]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/NtWY9t [2017-04-04]. — Streszcz.. — Tekst streszcz.: https://goo.gl/2Gu3mK

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Dynamika rozwoju procesów eutrofizacji w rzekach województwa podkarpackiegoDynamics of eutrophication process development in the rivers of subcarpathian voivodeship / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2013 t. 30 z. 60 nr 3, s. 47–58. — Bibliogr. s. 57, Summ.

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wody płynące, ocena stanu troficznego, wskaźniki eutrofizacji

  keywords: eutrophication, running waters, thropic state assesment, indicators of eutrophication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb2013.36

20
 • Dynamika rozwoju procesów eutrofizacji w rzekach województwa podkarpackiego[The dynamics of the development process of eutrophication in the rivers of Podkarpackie Voivodeship] / NEVEROVA-DZIOPAK Elena, KOWALEWSKI Zbigniew // W: Postęp w inżynierii środowiska : VII ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa : Rzeszów-Polańczyk, 19–21 września 2013. — [Rzeszów : s. n.], 2013. — S. 21. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Implementation of \emph {Water Framework Directive} principles in Polish legislationWdrożenie \emph {Ramowej Dyrektywy Wodnej} w polskim ustawodawstwie / Zbigniew KOWALEWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 3, s. 67–73. — Bibliogr. s. 73, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-03/Geomatics_2009_3_05.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona wód, wody powierzchniowe, ramowa dyrektywa wodna, ocena i klasyfikacja stanu wód, stan ekologiczny wód

  keywords: water protection, surface waters, Water Framework Directive, evaluation and classification of water status, waters ecological status

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Influence of modernization of disinfection method on drinking water microbial stability in Raba water distribution system in Krakow / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Zbigniew KOWALEWSKI, Małgorzata GRYGAR // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 96–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.

 • keywords: disinfection, microbial stability, water distribution systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Influence of modernization of disinfection method on drinking water microbial stability in Raba water distribution system in Krakow / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Zbigniew KOWALEWSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 22. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Metodologiczne problemy oceny stanu troficzności wód powierzchniowychMethodological problems of trophic state assessment of surface waters / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // W: INFRAEKO 2014 : nowoczesne miasta : infrastruktura i środowisko : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Kraków 2014 / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7199-937-2. — S. 189–197. — Bibliogr. s. 196–197, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wody powierzchniowe, strategia ochrony wód, problemy metodologiczne, stan troficzny wód, wskaźniki troficzności

  keywords: water protection strategy, eutrophication of surface waters, methodological problems of trophic state assessment, indexes of eutrophication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: