Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Bonderek, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
 • Aktualne uwarunkowania ekonomiczne i techniczne a jakość aluminiowych stopów odlewniczych[Current determinants of economical and technical and quality of aluminium casting alloys] / Zbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński // W: Nauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2009]. — ISBN: 978-83-60958-43-8. — S. 17–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza hipotez wyjaśniających mechanizm modyfikacji stopów $Zn-25\%Al$ dodatkiem tytanu w zaprawachA critical review of the hypotheses to explain the mechanism of modification in $Zn-25\%Al$ alloys with titanum added in the form of master alloys / Edward FRAŚ, Zbigniew BONDEREK // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 2, s. 144–150. — Bibliogr. s. 150. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza hipotez wyjaśniających mechanizm modyfikacji stopów $Zn-25\%Al$ dodatkiem tytanu w zaprawach[A critical review of the hypotheses to explain the mechanism of modification in $Zn-25\%Al$ alloys with titanum added in the form of master alloys] / Edward FRAŚ, Zbigniew BONDEREK // W: XXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — ISBN10:  8391923207. — S. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania anizotropii odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu heavi-duty[Investigations on anisotropy of thermal fatique resistance of $Al-Si$ alloys within castings of a heavy-duty type piston] / Jerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 121–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania jakości stopów aluminium produkowanych w Alumetal Kęty S. A.[Investigations of the aluminium alloys quality produced in Alumetal Kęty Company] / Stanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK, Krzysztof Błasiak, Tomasz Kliś // W: XXVIII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2004 : Kraków, 19 listopad 2004 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2004]. — ISBN10: 8391923223. — S. 59–67. — Bibliogr. s. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu Heavy-DutyResearch in the scope of the resistance to the thermal fatigue of the $Al-Si$ alloys in High-Duty type piston castings / Jerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 nr 1–2, s. 18–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania odporności na zmęczenie cieplne wybranych stopów ${Al-Si}$ stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym[Investigation of the thermal endurance of selected ${Al-Si}$ alloys used in the automotive industry] / Jerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nauka i technologia : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Krasiczyn, 31 maja – 2 czerwca 2007 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2007. — ISBN: 978-83-984480-2-0. — S. 117–124. — Bibliogr. s. 123–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie skuteczności uszczelniania odlewów preparatami impregnacyjnymi[Studies on the effectiveness of castings' packing with impregnatory preparations] / Zbigniew BONDEREK, Jacek SIEDLECKI, Witold CIEŚLAK // W: Nauka i technologia : VI konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zakopane – Kościelisko, 29–31 maja 2003 r. / kom. nauk. konf.: Zbigniew Bonderek [et al.] ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2003. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie skuteczności zabiegów uszlachetniania ciekłych stopów metali nieżelaznych[Studies on the effectiveness of liquid non-ferrous alloys refining process] / Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — ISBN10: 83-914313-1-2. — S. 107–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Efekt dodatkowej modyfikacji tytanem i borem ($AlTi5B1$) siluminów przeznaczonych na tłoki do silników spalinowych[Effect of additional modification by titanium and boron ($AlTi5B1$) of silumins designed for pistons for combustion engines] / Zbigniew BONDEREK, Łukasz Krawczyk // W: Nauka i technologia : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Mikorzyn, 1–3 czerwca 2006 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : SOMN ZG STOP], [2006]. — ISBN10: 83-919232-6-6. — S. 17–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Jednorodność stereologiczna elementów struktury wlewków do przeróbki plastycznej z aluminium i jego stopówStereological uniformity of the structure elements of ingots made of aluminium and its alloys, intended for plastic making / Zbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2007 t. 57 nr 9, s. 484–487. — Bibliogr. s. 487, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kierunki rozwoju rafinacji barbotażowej aluminium i jego stopów za pomocą urządzeń z wirującą dyszą typu „pompa”Development directions of the barbotage refining of aluminium and its alloys by means of devices with the rotary nozzle of the „pump” type / Zbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2007 nr 7–8, s. 346–353. — Bibliogr. s. 353, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Mechanizacja procesu rafinacji ciekłych stopów[Mechanization of liquid alloys refining process] / Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ, Zdzisław Smorawiński // W: VIII konferencja odlewnicza TECHNICAL 2005 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : Nowa Sól 12. 05–13. 05. 2005 r. : biuletyn konferencyjny / AGH Wydział Odlewnictwa. — Nowa Sól : P. P. P. „TECHNICAL” Sp z o. o., 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 65–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nauka i technologia : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zakopane–Kościelisko, 29–31 maja 2003 r.[Science and technology] / kom. nauk. konf. Zbigniew BONDEREK, Józef DAŃKO, Zbigniew Lech, Ferdynand Romankiewicz, Stanisław RZADKOSZ, Michał Szweycer ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP [Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich] ; Wydział Odlewnictwa AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2003. — 114, [2] s. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nauka i technologia : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : LVIII konferencja Sekcji Odlewnictwa Metali Nieżelaznych STOP : Wólka Milanowska, 3–5 czerwca 2004 r.[Science and technology] / kom. nauk. konf.: Zbigniew BONDEREK, Zbigniew Górny, Zbigniew Lech, Ferdynand Romankiewicz, Stanisław RZADKOSZ, Edward Czekaj, D. Černega ; SOMN Zarządu Głównego STOP. Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS Sp. z o. o., 2004. — 90, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-919232-1-5. — Tekst w jęz. pol. i ros.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Obciążenia termiczne denek tłoków do silników spalinowych, produkowanych metodą odlewania grawitacyjnego[Heat stress of piston heads for combustion engines, produced by gravitational casting method] / Zbigniew BONDEREK, Łukasz Krawczyk // W: Nauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2009]. — ISBN: 978-83-60958-43-8. — S. 11–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Obrotowa głowica do barbotażowej rafinacji metali[Revolving head for bubbling refining of metals] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ, Zdzisław Smorawiński, Wojciech Hypś, Eugeniusz Lewicki. — Int.Cl.: B22D 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 203669 B1 ; Udziel. 2009-05-06 ; Opubl. 2009-10-30. — Zgłosz. nr P.375120 z dn. 2005-05-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL203669B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena zjawisk na granicy faz: ciekły metal–atmosfera podczas rafinacji aluminium i jego stopów przy pomocy urządzeń z wirującą dyszą[Valuation of phenomenas interface: liquid metal–atmosphere during aluminium and its alloys refining using equipment with spin nozzle] / Zbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński // W: Konferencja naukowo-techniczna Odlewnictwa metali nieżelaznych : Kraków–Ustronie–Kęty 19–21 maj 1999 / mater. oprac. Zygmunt Kulig ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP ; Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków] : CCNS Wydawnictwa, [1999]. — S. 31–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Oddziaływania obciążeń termicznych w głównych obszarach konstrukcji tłoków do silników spalinowych – charakterystyka właściwości siluminów w wybranych strefach odlewu[The impact of thermal stresses on key areas of a combustion engine piston structure – characteristics of silumin qualities in selected areas of the casting] / Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 15–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Oddziaływania obciążeń termicznych w głównych obszarach konstrukcji tłoków silników spalinowych – charakterystyka właściwości siluminów w wybranych strefach odlewu[The impact of thermal stresses on key areas of a combustion engine piston structure – characteristics of silumin qualities in selected areas of the casting] / Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 111–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Odlewnictwo metali i stopów[Metals and alloys foundry] / Stanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK // W: Inżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0406). — ISBN: 978-83-7464-397-9. — S. 159–198. — Bibliogr. s. 197–198

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Odlewnictwo metali i stopów[Metal and alloy casting] / Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ // W: Inżynieria metali i technologie materiałowe / red. nauk. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Wyd. 2 zmienione. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. — Na str. tyt. i okł.: Wydawnictwo WNT. — ISBN: 978-83-01-20633-8. — S. 174–[214]. — Bibliogr. s. 213–[214]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Odlewnictwo stopów aluminium : nauka i technologia[Casting of aluminum alloys : science and technology] / Zbigniew BONDEREK, Marcin PIĘKOŚ, Zdzisław Smorawiński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2022. — 148, [4] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-65955-55-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: