Wykaz publikacji wybranego autora

Yuriy Varetskyy, prof. dr hab. inż.

poprzednio: Warecki Jurij

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kppe, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0009-0002-6151-8033 połącz konto z ORCID

ResearcherID: R-1954-2017

Scopus: 25926160100

PBN: 5e709237878c28a047391e49

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • A DRM technique for OLTC testing by the transformer secondary winding DC voltage curveTechnologia DRM do testowania przełącznika zaczepów pod obciążeniem przy wykorzystaniu krzywej napięcia stałego uzwojenia wtórnego transformatora / Petro Baran, Yuriy VARETSKY, Viktor Kidyba, Yaroslava Pryshliak, Іgor Sabadash // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2022 R. 98 no. 12, s. 178–181. — Bibliogr. s. 181, Abstr., Streszcz.. — Y. Varetsky - dod. afiliacja: Lviv Polytechnic National University. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2022/12/41.pdf

 • słowa kluczowe: transformator mocy, podobciążeniowy przełącznik zaczepów, dynamiczny pomiar rezystancji, uszkodzenie styków

  keywords: power transformer, on-load tap changer, dynamic resistance measurement, contact failure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2022.12.41

2
 • Analiza procesów zachodzących podczas załączania transformatora pieca łukowego zasilanego z układu z filtrami wyższych harmonicznychTransients analysis during ARC furnace transformer energization in environment of harmonic filters / Jurij WARECKI, Michał GAJDZICA // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering ; ISSN 1897-0737. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka. — 2014 no. 79, s. 279–287. — Bibliogr. s. 286. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Computer applications in electrical engineering 2014 : Poznań, April 28–29, 2014 / ed. Ryszard Nawrowski

 • słowa kluczowe: prąd rozruchowy, transformator piecowy, filtr wyższych harmonicznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Awaria w układzie sieci przemysłowej wskutek zwarcia międzyfazowegoBreakdown in an industrial network system as a result of a phase-to-phase fault / Jurij WARECKI, Michał GAJDZICA // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2012 nr 12, s. 777–780. — Bibliogr. s. 780, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bank harmonic filters operation in power supply system – cases studies / Ryszard KLEMPKA, Zbigniew HANZELKA, Yuri WARECKI // W: Power quality issues / ed. Ahmed Zobaa. — Rijeka : InTech, 2013. — ISBN: 978-953-51-1068-2. — S. 201–230. — Bibliogr. s. 229–230

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Charakterystyki częstotliwościowe filtrów wyższych harmonicznych współpracujących z napędem prądu stałegoFilter characteristics in DC drive power system / Jurij WARECKI, Zbigniew HANZELKA, Jerzy Tenerowicz // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 11. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 61–69. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyki częstotliwościowe filtrów wyższych harmonicznych współpracujących z napędem prądu stałegoFilter characteristics in DC drive power system / J. WARECKI, Z. HANZELKA, J. Tenerowicz // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2012 nr 7/8, s. 64–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: filtry pasywne, rezonans, wyższe harmoniczne

  keywords: resonance, passive filters, high harmonics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Considerations regarding the parallel operation of transformers - an example case in the mining industryRozważania dotyczące równoległej pracy transformatorów — przykład w górnictwie / Yuriy VARETSKY, Zbigniew HANZELKA, Volodymyr Konoval, Beata Kushka // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2021 R. 97 nr 3, s. 30–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr., Streszcz.. — Y. Varetsky - dod. afiliacja: Lviv Polytechnic National University, Ukraine. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2021/3/5.pdf

 • słowa kluczowe: symulacja, transformator, praca równoległa, przepływ mocy

  keywords: simulation, power flow, transformer, parallel operation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2021.03.05

10
 • Dobór wartości znamionowych filtrów przemysłowychThe procedure for selecting the ratings of capacitor banks and reactors of the filtering systems / Yuriy VARETSKY, Michał Gajdzica // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2020 R. 96 nr 3, s. 77–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Abstr.. — M. Gajdzica – afiliacja: TAMEH POLSKA Sp. z o. o. Zakład Wytwarzania Kraków. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/3/19.pdf

 • słowa kluczowe: filtr wyższych harmonicznych, procesy przejściowe, bateria kondensatorów, dławik filtrujący, proces ustalony

  keywords: harmonic filter, transients, steady state, capacitor bank, filter reactor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.03.19

11
 • Ferrorezonans w sieci zasilającej kopalnięFerroresonance in the mine supply grid / Jurij WARECKI // Automatyka Elektryka Zakłócenia [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : e-pismo dla elektryków i elektroników ; ISSN 2082-4149. — 2018 vol. 9 nr 4, s. 36–44. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 44, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://epismo-aez.pl/aez-34/#p=36

 • słowa kluczowe: układ tłumienia ferrorezonansu

  keywords: ferroresonance damping system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Harmonic current impact on transient overvoltages during filter switching-offWpływ harmonicznych prądu na generowanie przepięć w chwili wyłączenia filtrów / Jurij WARECKI, Roman Pavlyshyn, Michał GAJDZICA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 4, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modelowanie, system zasilający, wyłącznik, filtr harmonicznych, przepięcie przejściowe

  keywords: simulation, power supply system, circuit breaker, harmonic filter, transient overvoltage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Identyfikacja i eliminacja ferrorezonansu w sieciach z izolowanym punktem neutralnym i udziałem przekładników napięciowych[Identification and elimination of ferroresonance in ungrounded Power networks with voltage transformers involved] / Jurij WARECKI // W: Innowacje i problemy w elektroenergetyce / red. nauk. Krzysztof Nowicki. — Gdańsk : INFOTECH, cop. 2016. — (Automatyka, Elektryka, Zakłócenia). — Tyt. okł.: Innowacje i problemy w elektroenergetyce wysokich napięć. — ISBN: 978-83-934772-5-2. — S. 58–63. — Bibliogr. s. 63. — XVI konferencja Automatyka, Elektryka, Zakłócenia. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Komutacje filtrów harmonicznych w układach kompensacji mocy biernej obciążeń przemysłowychEnergizing harmonic filters within industrial reactive power compensation systems / Jurij WARECKI, Michał GAJDZICA // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering ; ISSN 1897-0737. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka. — 2016 iss. 87, s. 397–409. — Bibliogr. s.408. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Computer Application in Electrical Engineering : Poznań, April 18–19, 2016

 • słowa kluczowe: filtr wyższych harmonicznych, bateria kondensatorów, kompensator statyczny SVC, stany komutacyjne, proces przejściowy, dławik filtrujący, filtr klasy "C"

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Long lasting transients in power filter circuits / Jurij WARECKI, Michał GAJDZICA // W: Computer applications in electrical engineering, Vol. 12 / ed. by Ryszard Nawrowski ; Poznan University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics, Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, IEEE Poland Section. — Poznań : Politechnika Poznańska, 2014. — (Computer Applications in Electrical Engineering ; ISSN 1508-4248). — ISBN: 978-83-7775-352-1. — S. 324–333. — Bibliogr. s. 333

 • keywords: harmonic filter, inrush current, arc furnace transformer, switching transient

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Methods for determining power losses in cable lines with non-linear loadMetody wyznaczania strat w liniach kablowych z obciążeniem nieliniowym / Łukasz TOPOLSKI, Jurij WARECKI, Zbigniew HANZELKA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2018 R. 94 nr 9, s. 85–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2018/9/21.pdf

 • słowa kluczowe: wyższe harmoniczne, zjawisko naskórkowości, efekt zbliżenia, dodatkowe straty mocy

  keywords: higher harmonics, skin effect, proximity effect, additional power losses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2018.09.21

17
 • Modeling hybrid renewable energy system for micro grid / Y. VARETSKY, Z. HANZELKA // Renewable Energy and Power Quality Journal [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2172-038X. — 2015 no. 13, s. [1–4]. — Tryb dostępu: http://www.icrepq.com/icrepq'15/347-15-varetsky.pdf [2015-11-23]. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — Publikacja wydana również jako materiały konferencyjne na dysku Flash. — eISBN 978-84-606-5436-0. — ICREPQ'15 : International Conference on Renewable Energies and Power Quality : La Coruña, Spain, 25\textsuperscript{th} to 27\textsuperscript{th} March, 2015

 • keywords: modelling, hybrid energy systems, microgrid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Modelowanie elektrowni hybrydowej[Modeling hybrid power plant] / Zbigniew HANZELKA, Jerzy WARECKI // W: Elektrownie ze źródłami odnawialnymi : zagadnienia wybrane / red. nauk. Zbigniew Hanzelka, Andrzej Firlit. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — ISBN: 978-83-7464-817-2. — S. 459–485. — Bibliogr. s. 484–485

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Negative-sequence active power stream as an index of unbalance source / Zbigniew HANZELKA, Yuriy Varetsky [WARECKI] // W: IEEE EPQU2011 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} international conference : Lisbon, 17 to 19 October 2011 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lisbon : IEEE], [2011]. — Dysk Flash. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Final Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Power compatibility of induction motors in industrial grids containing synchronous generators / Yuriy VARETSKY, Michał GAJDZICA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2024 vol. 17 iss. 5 art. no. 1066, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-02-23. — Y. Varetsky - dod. afiliacja: Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/17/5/1066/pdf?version=1708698162

 • keywords: voltage sags, synchronous generator, protection coordination, excitation system, medium voltage industrial power grid, induction motor starting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en17051066

22
 • Praktyka doboru filtrów harmonicznych dla układów zasilania pieców łukowychPractice of selecting harmonic filter ratings for arc furnace supply systems / Jurij WARECKI, Michał GAJDZICA // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering ; ISSN 1897-0737. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka. — 2015 iss. 84, s. 45–53. — Bibliogr. s. 53. — Computer Application in Electrical Engineering : Poznan, April 20–21, 2015

 • słowa kluczowe: filtr wyższych harmonicznych, bateria kondensatorów, dławik, proces przejściowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Problema perenaprug na silovih fìl'trah u promislovih električnih merežahConcern of overvoltages on power filters in industrial electrical networks / Û. O. VAREC'KIJ, M. GAJDZÌCA, O. O. Koval' // Elektroenergetičnì ta Elektromehanìčnì Sistemi = Electrical Power and Electromechanical Systems ; ISSN 2706-9982. — 2023 vol. 5 no. 1, s. 20–30. — Bibliogr. s. 28–30, Rez., Abstr.. — Y. Varetsky - dod. afiliacja: Nacìonal'nij Unìversitet "L'vìvs'ka Polìtehnìka". — tekst: https://s.agh.edu.pl/wa4s9

 • keywords: C type filter, harmonic power filters, filter tuning, filter compensation unit, industrial electrical network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23939/sepes2023.01.020

24
25