Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Wszołek, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901014
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
2
 • All-weather microphones in monitoring systems / WSZOŁEK Grażyna, WSZOŁEK Wiesław // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 1, s. 195, [abstr. 15]. — 35th Winter School on Vibroacoustical Hazards Suppressions : Wisła, Poland, February 26 – March 02, 2007 : [abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • All-weather microphones - characteristics, calibration and uncertainty assessment methods / Grażyna WSZOŁEK // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przydatności mikrofonów typu MEMS w pomiarach środowiskowychThe analysis of suitability of the MEMS microphones in environmental measurements / Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Grażyna WSZOŁEK, Robert BARAŃSKI, Jędrzej BLAUT // W: MWK'2014 : „Metrologia Wspomagana Komputerowo” : X szkoła-konferencja : Waplewo, 27–30 maja 2014 : streszczenia referatów / Wojskowa Akademia Techniczna. — Warszawa : WAT, cop. 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7938-021-3. — S. 72–73. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: pomiary środowiskowe, hałas na stanowisku pracy, mikrofony MEMS, dozymetria akustyczna

  keywords: environmental measurements, noise in the workplace, MEMS microphones, acoustic dosimetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wątpliwości dotyczących metodologii wyznaczania wskaźnika oceny pochłaniania dźwięku DL$\alpha$[Analysis of uncertain factors regarding the measurement methodology for determination of sound absorption evaluation coefficient] / A. Chrobak, G. WSZOŁEK // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej [Dokument elektroniczny] : Kraków – Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 157–161. — Bibliogr. s. 160–161, Streszcz.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Automatic measuring system for acoustical devices calibration in the free-field / G. WSZOŁEK, W. Barwicz, S. Duminov // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 4 suppl., s. 397–402. — Bibliogr. s. 402. — 53rd Open Seminar on Acoustics OSA'06 : Zakopane, Spetember 11–15, 2006

 • keywords: sound level meters, free-field investigation, frequency responses, directional responses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Automatic measuring system for acoustical devices calibration in the free-field / WSZOŁEK Grażyna, Barwicz W., Duminov S. // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 3, s. 393. — The 53-rd Open Seminar on Acoustic OSA'06. — Warszawa : [Polish Scientific Publishers], 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Automatyczny system pomiarowy do wzorcowania przyrządów akustycznych w warunkach pola swobodnegoAutomatic measuring system for acoustical devices calibration in the free-field / G. WSZOŁEK, W. Barwicz, S. Duminov // W: OSA 2006 : LIII Otwarte Seminarium z Akustyki : Kraków – Zakopane, 11 – 15 września 2006 / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie. — [Kraków : PTA. Oddział w Krakowie], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 411–416. — Bibliogr. s. 416

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Automatyzacja procesu badania dozymetru akustycznego : streszczenieAutomation in the process of testing the acoustic dosimeter : abstract / Robert BARAŃSKI, Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Jędrzej BLAUT, Grażyna WSZOŁEK // W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016 : pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Eugeniusza Kozaczki / Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 6. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie poziomu ciśnienia akustycznego i poziomu dźwięku a wywołanego działaniem systemu wentylacji i klimatyzacjiExamination of sound pressure level and sound level a caused by ventilation and air conditioning systems / Tomasz Odrzywołek, Grażyna WSZOŁEK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2016 nr 33, s. 181–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Summ.. — G. Wszołek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. — Artykuły laureatów 53. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ciemna strona ekranów akustycznychThe dark side of acoustic screens / Agnieszka Chrobak, Grażyna WSZOŁEK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 55–61. — Bibliogr. 61, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Comparative calibrations – in a free field – of measuring microphones / WSZOŁEK Grażyna, Barwicz Wiesław // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 3, s. 793, [poz.] 83. — The 54-th Open Seminar on Acoustics OSA 2007 : [Rzeszów–Przemyśl, 10–14 września 2007 r. : abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Comparative calibrations – in a free field – of measuring microphones / Grażyna WSZOŁEK, Wiesław Barwicz // W: OSA 2007 [Dokument elektroniczny] : LIV Otwarte Seminatium z Akustyki : Rzeszów–Przemyśl, Poland, September 10–14. 2007 : materiały. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział etc.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Comparative calibrations of measuring microphones performed in a free field / Grażyna WSZOŁEK, Wiesław Barwicz // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 4 Suppl., s. 305–312. — Bibliogr. s. 312. — 54th Open Seminar on Acoustics – OSA 2007 : September 10–14, 2007 Przemyśl, Poland. — Warszawa : Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics : Polish Acoustical Society, 2007

 • keywords: Inter-Laboratory Comparisons, microphone frequency responses, free-field calibration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Diagnostyka hałasu instalacji grzewczej w pomieszczeniach mieszkalnych[Noise diagnostic of heating installations in the living space] / T. Turoń, G. WSZOŁEK // W: XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 = XVI Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-61402-04-6. — S. 161–166. — Bibliogr. s. 166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dobór elementów instalacji wentylacyjnej przy zachowaniu odpowiednich parametrów akustycznych[Matching ventilation system elements with proper acoustic parameters] / P. Zaranek, G. WSZOŁEK // W: XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 = XVI Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-61402-04-6. — S. 167–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Drgania mechaniczne wywołane maszynami wiertniczymi podczas robót inżynierskich, jako czynnik szkodliwy dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego[Influence of mechanical vibrations caused by drilling machines for human health and environment] / A. Pęksa, G. WSZOŁEK // W: XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 = XV Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-61402-00-8. — S. 106–107. — Bibliogr. s. 106–107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Educational implementation of a sound level meter in the LabView environment : [abstract] / BARAŃSKI Robert, WSZOŁEK Grażyna // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2011 vol. 36 no. 3, s. 645. — W publikacji podano błędne imię autora: Krystian. — 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics : 13–16 September 2011, Jurata

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Educational implementation of a sound level meter in the LabVIEW environment / Robert BARAŃSKI, Grażyna WSZOŁEK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2013 vol. 38 no. 1, s. 19–26. — Bibliogr. s. 26

 • keywords: LabView, acoustics, sound level meters, microphones, free-field investigation, frequency responses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/aoa-2013-0003

20
 • Estimation of sound level measurement uncertainty in environment, in aspect of all-weather microphones characteristics : [abstract] / WSZOŁEK Grażyna, BATKO Wojciech // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2010 vol. 35 no. 2, s. 304. — [XV international confererence Noise Control 2010 : 6–9 June 2010 Książ, Wałbrzych]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Filter calibration according to the requirements of PN-EN 61260 standard / MĘŻYK Jordan, WSZOŁEK Grażyna // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 3, s. 379. — The 53-rd Open Seminar on Acoustic OSA'06. — Warszawa : [Polish Scientific Publishers], 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Implementacja dydaktycznego miernika poziomu dźwięku w środowisku LabView[Educational implementation of a sound level meter in the LabView environment] / Robert BARAŃSKI, Grażyna WSZOŁEK // W: OSA11 : 58. Otwarte Seminarium z Akustyki = 58th Open Seminar on Acoustics : joint with 2nd Polish-German structured conference on Acoustics : Gdańsk–Jurata, 13–16 September 2011, T. 1. — [Polska : s. n.], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 37–48. — Bibliogr. s. 47–48. — Afiliacja autorów: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Jasne i ciemne strony ekranów akustycznych[The bright and dark sides of noise barriers] / Grażyna WSZOŁEK, Agnieszka Chrobak // W: Ochrona środowiska przed hałasem : ekrany w ochronie akustycznej środowiska : I seminarium : Kraków, 7–8 października 2013 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Batko, Witold Cioch, Paweł Pawlik. — Kraków : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-24-4. — S. 144–149. — Bibliogr. s. 149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mikrofony wszechpogodowe[All-weather microphones] / Grażyna WSZOŁEK // W: WIBROTECH 2006 : XII konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : VII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków, 28–29 wrzesień 2006 : konferencja dedykowana Profesorom: Wojciechowi Batce, Andrzejowi Gołasiowi z okazji 60-lecia urodzin / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [etc.]. — [Kraków : AGH], [2006]. — S. 150–151. — Bibliogr. s. 151. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mikrofony wszechpogodowe metody wzorcowania i szacowania niepewności : [streszczenie]All-weather microphones calibration and uncertainty assessment methodes / G. WSZOŁEK // W: XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 = XVI Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-61402-04-6. — S. 64–65. — Bibliogr. s. 64, 65. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: