Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Wszołek, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901014
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
2
 • All-weather microphones - characteristics, calibration and uncertainty assessment methods / Grażyna WSZOŁEK // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza przydatności mikrofonów typu MEMS w pomiarach środowiskowychThe analysis of suitability of the MEMS microphones in environmental measurements / Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Grażyna WSZOŁEK, Robert BARAŃSKI, Jędrzej BLAUT // W: MWK'2014 : „Metrologia Wspomagana Komputerowo” : X szkoła-konferencja : Waplewo, 27–30 maja 2014 : streszczenia referatów / Wojskowa Akademia Techniczna. — Warszawa : WAT, cop. 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7938-021-3. — S. 72–73. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: pomiary środowiskowe, hałas na stanowisku pracy, mikrofony MEMS, dozymetria akustyczna

  keywords: environmental measurements, noise in the workplace, MEMS microphones, acoustic dosimetry

4
 • Analiza wątpliwości dotyczących metodologii wyznaczania wskaźnika oceny pochłaniania dźwięku DL$\alpha$[Analysis of uncertain factors regarding the measurement methodology for determination of sound absorption evaluation coefficient] / A. Chrobak, G. WSZOŁEK // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej [Dokument elektroniczny] : Kraków – Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 157–161. — Bibliogr. s. 160–161, Streszcz.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Automatyzacja procesu badania dozymetru akustycznego : streszczenieAutomation in the process of testing the acoustic dosimeter : abstract / Robert BARAŃSKI, Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Jędrzej BLAUT, Grażyna WSZOŁEK // W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016 : pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Eugeniusza Kozaczki / Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 6. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badanie poziomu ciśnienia akustycznego i poziomu dźwięku a wywołanego działaniem systemu wentylacji i klimatyzacjiExamination of sound pressure level and sound level a caused by ventilation and air conditioning systems / Tomasz Odrzywołek, Grażyna WSZOŁEK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2016 nr 33, s. 181–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Summ.. — G. Wszołek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. — Artykuły laureatów 53. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Ciemna strona ekranów akustycznychThe dark side of acoustic screens / Agnieszka Chrobak, Grażyna WSZOŁEK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 55–61. — Bibliogr. 61, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Diagnostyka hałasu instalacji grzewczej w pomieszczeniach mieszkalnych[Noise diagnostic of heating installations in the living space] / T. Turoń, G. WSZOŁEK // W: XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 = XVI Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-61402-04-6. — S. 161–166. — Bibliogr. s. 166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Dobór elementów instalacji wentylacyjnej przy zachowaniu odpowiednich parametrów akustycznych[Matching ventilation system elements with proper acoustic parameters] / P. Zaranek, G. WSZOŁEK // W: XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 = XVI Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-61402-04-6. — S. 167–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Drgania mechaniczne wywołane maszynami wiertniczymi podczas robót inżynierskich, jako czynnik szkodliwy dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego[Influence of mechanical vibrations caused by drilling machines for human health and environment] / A. Pęksa, G. WSZOŁEK // W: XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 = XV Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-61402-00-8. — S. 106–107. — Bibliogr. s. 106–107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Educational implementation of a sound level meter in the LabView environment : [abstract] / BARAŃSKI Robert, WSZOŁEK Grażyna // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2011 vol. 36 no. 3, s. 645. — W publikacji podano błędne imię autora: Krystian. — 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics : 13–16 September 2011, Jurata

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Educational implementation of a sound level meter in the LabVIEW environment / Robert BARAŃSKI, Grażyna WSZOŁEK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2013 vol. 38 no. 1, s. 19–26. — Bibliogr. s. 26

 • keywords: LabView, acoustics, sound level meters, microphones, free-field investigation, frequency responses

13
 • Estimation of sound level measurement uncertainty in environment, in aspect of all-weather microphones characteristics : [abstract] / WSZOŁEK Grażyna, BATKO Wojciech // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2010 vol. 35 no. 2, s. 304. — [XV international confererence Noise Control 2010 : 6–9 June 2010 Książ, Wałbrzych]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Implementacja dydaktycznego miernika poziomu dźwięku w środowisku LabView[Educational implementation of a sound level meter in the LabView environment] / Robert BARAŃSKI, Grażyna WSZOŁEK // W: OSA11 : 58. Otwarte Seminarium z Akustyki = 58th Open Seminar on Acoustics : joint with 2nd Polish-German structured conference on Acoustics : Gdańsk–Jurata, 13–16 September 2011, T. 1. — [Polska : s. n.], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 37–48. — Bibliogr. s. 47–48. — Afiliacja autorów: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Jasne i ciemne strony ekranów akustycznych[The bright and dark sides of noise barriers] / Grażyna WSZOŁEK, Agnieszka Chrobak // W: Ochrona środowiska przed hałasem : ekrany w ochronie akustycznej środowiska : I seminarium : Kraków, 7–8 października 2013 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Batko, Witold Cioch, Paweł Pawlik. — Kraków : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-24-4. — S. 144–149. — Bibliogr. s. 149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Mikrofony wszechpogodowe metody wzorcowania i szacowania niepewności : [streszczenie]All-weather microphones calibration and uncertainty assessment methodes / G. WSZOŁEK // W: XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 = XVI Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-61402-04-6. — S. 64–65. — Bibliogr. s. 64, 65. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Możliwość oceny dokładności pomiarów parametrów akustycznych analizatorami audio : [abstract]Prospects of accuracy evaluation for acoustic parameters measurements using audio analyzers / Grażyna WSZOŁEK // W: XIX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 11–16 marca 2012 = XIX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak, [Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR]. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 104–105. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Możliwość okresowych wzorcowań mikrofonów wszechpogodowych i ich wpływ na miarodajność wyników pomiarów hałasu w środowisku[Periodic possibility of measurement all-weather microphones calibration and their influence on the authoritative of noise experimental data in the environment] / Grażyna WSZOŁEK, Wojciech BATKO // W: Monitoring środowiska : I międzynarodowa konferencja : Kraków, 24–25 maja 2010 r. : streszczenia referatów w sesjach. — [Kraków : s. n.], [2010] + CD. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Nowe metody przetwarzania sygnałów w wybranych zagadnieniach wibroakustyki[New methods of signal processing in the selected vibroacoustics problems] / red. Wiesław WSZOŁEK ; aut.: BARAŃSKI Robert, Grzeczka Anna, KŁACZYŃSKI Maciej, Konior Marcin, MAŁECKI Paweł, WSZOŁEK Grażyna, WSZOŁEK Tadeusz, WSZOŁEK Wiesław. — Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015. — 120 s.. — (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64755-15-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Ocena przydatności komory pogłosowej do badań pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów akustycznych[Usefulness analysis of the reverberation room for the measurement of the sound absorption coefficient in acoustic materials] / W. Bartnik, G. WSZOŁEK // W: XIX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 11–16 marca 2012 = XIX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak, [Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR]. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 196–205. — Bibliogr. s. 205. — Afiliacja: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Pomoc w komunikacji miejskiej osobom niepełnosprawnym z wadami wzroku i słuchuHelping disabled people, with defective vision and hearing in public transport / Grażyna WSZOŁEK, Aleksandra Gilewska // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2009 nr 17, s. 233–241. — Bibliogr. s. 240–241. — Publikacje laureatów XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Porównania dwustronne wzorcowania miernika poziomu dźwięku w polu swobodnym[Bilateral comparison of the sound level meter calibration in the free-field] / Grażyna WSZOŁEK, Wiesław Barwicz // W: Materiały XXXVI Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Wisła 25.02–29.02.2008 / Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, [2008]. — S. 177–181. — Bibliogr. s. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Projekt dozymetru akustycznego w oparciu o system Android : [streszczenie i opis projektu][Project of acoustic dosimeter for Android : abstract] / Wojciech BATKO, Tomasz KORBIEL, Paweł PAWLIK, Grażyna WSZOŁEK, Robert BARAŃSKI, Jędrzej BLAUT, Maciej Srokowski // W: WibroTech 2014 [Dokument elektroniczny] : XVII konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki i XII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Warszawa – Sękocin Stary, 14–15 listopada 2014 r. / Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 63–64. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
25
 • Selected factors affecting uncertainty of all-weather microphones research / Grażyna WSZOŁEK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2009 vol. 34 no. 4, s. 547–557. — Bibliogr. s. 557

 • keywords: free-field investigation, frequency responses, all-weather microphones, directional responses, Inter-Laboratory Comparisons