Wykaz publikacji wybranego autora

Alina Wróbel, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900644
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Badanie temperatury zabytkowych przedmiotów z wykorzystaniem termografiiMeasuring temperature of historical objects by means of thermography / Alina WRÓBEL, Elżbieta GREINER-WRONA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 707–716. — Bibliogr. s. 715, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Charakterystyka energetyczna budynku a rzeczywiste zużycie energii[Energy performance of a building and it's relation to actual energy consumption] / Alina WRÓBEL, Marek Kitliński // Energia i Budynek ; ISSN 1897-5879. — 2010 R. 4 nr 9, s. 28–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Detection of thermal bridges – aims, possibilities and conditions / A. WRÓBEL, T. Kisilewicz // W: QIRT 2008 : 9th international conference on Quantitative InfraRed Thermography : July 2–5, 2008, Krakow – Poland / ed. Bogusław Więcek. — Łódź : Technical University of Lodz. Institute of Electronics, cop. 2008. — ISBN: 978-83-908655-1-5. — S. 227–232. — Bibliogr. s. 232, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
 • Diagnostyka termowizyjna przegród w zmiennych warunkach brzegowychThermal imaging diagnostics in nonstationary boundary conditions / Tomasz Kisilewicz, Alina WRÓBEL // W: Łódź 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : streszczenia. — Łódź : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-88499-26-5. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ.. — Toż W: Łódź 2009 [Dokument elektroniczny] : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : Łódź – Słok 23–26 czerwca 2009 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Sekcja Fizyki Budowli. — Łódź : Politechnika Łódzka. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-88499-27-2. — S. 71–72. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ. — Pełny tekst: s. 155–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Dystorsja obiektywów kamer termograficznych[Lens distortion in thermography] / A. WRÓBEL, Al. WRÓBEL, D. Kadłubowski // W: TTP 2011 : IX konferencja krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni : Ustroń–Jaszowiec, 19–21 października 2011 r. = 9\textsuperscript{th} conference on Thermography and Termometry in Infrared / pod red. Bogusława Więcka. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2011]. — ISBN: 978-83-7283-427-0. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Dystorsja obiektywów kamer termograficznychLens distortion in thermography / Andrzej WRÓBEL, Alina WRÓBEL, Dawid Kadłubowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2011 vol. 57 nr 10, s. 1116–1119. — Bibliogr. s. 1119, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Ilościowe określanie cieplnych właściwości przegród budowlanych z wykorzystaniem techniki termograficznej[Quantitative characterization of thermal properties of walls using thermographic techniques] / pod red. Aliny WRÓBEL ; autorzy monografii: Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Tomasz Kisilewicz, Łukasz ORTYL, Anita KWARTNIK-PRUC, Anna SZAFARCZYK, Tomasz OWERKO, Andrzej Rakoczy, Katarzyna Nowak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 151, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0403). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-393-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Interpretacja termogramów budynkówInterpretation of thermograms of buildings / Alina WRÓBEL // W: Łódź 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : streszczenia. — Łódź : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-88499-26-5. — S. 159–160. — Streszcz., Summ.. — Toż W: Łódź 2009 [Dokument elektroniczny] : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : Łódź – Słok 23–26 czerwca 2009 : materiały konferencyjne / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Sekcja Fizyki Budowli. — Łódź : Politechnika Łódzka. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, cop. 2009. — ISBN 978-83-88499-27-2. — 1 dysk optyczny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. 159–160. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Streszcz., Summ. — Pełny tekst: s. 385–390. — Bibliogr. s. 390, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Interpretacja termogramów budynków[Interpretation of thermal images of buildings] / Alina WRÓBEL // Energia i Budynek ; ISSN 1897-5879. — 2009 R. 3 nr 7–8, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Interpretacja termogramów zewnętrznych powierzchni budynków : [streszczenie][Interpretation of thermographs of external buildings' surfaces] / Al. WRÓBEL // W: TTP 2009 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : VIII konferencja krajowa : Ustroń – Jaszowiec, 22–24 października 2009 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki, IEEE, SEP. — Łódź : PŁ IE, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7283-332-7. — S. 149–150. — Pełny tekst W: TTP 2009 [Dokument elektroniczny] : Termografia i Termometria w Podczerwieni : krajowa konferencja : 22–24 października 2009 r., Ustroń–Jaszowiec. — Łódź : Instytut Elektroniki PŁ, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [7], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Inwentaryzacja rzeczywistych strat ciepła przez przegrody budynków z wykorzystaniem termografiiAssessment of the actual heat loss through building walls by means of thermal imaging / Tomasz Kisilewicz, Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 231–240. — Bibliogr. s. 239, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Inwentaryzacja stanu termicznego obiektówDetermination of thermal state of structures / Alina WRÓBEL // W: Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kłoska, Witolda Prószyńskiego ; oprac. Abbas S., [et al.]. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. — Na obwol. dod.: Monografia. — ISBN: 978-83-7335-514-9. — S. 189–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Kamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepłaThermographic camera as a tool for quantitative analysis of heat flow density / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Anita KWARTNIK=PRUC, Łukasz ORTYL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2009 vol. 55 nr 11, s. 938–941. — Bibliogr. s. 941, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Kamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepła : [streszczenie][Thermographic camera as a tool for quantitative analysis of heat flow density] / Al. WRÓBEL, A. WRÓBEL, A. KWARTNIK=PRUC, Ł. ORTYL // W: TTP 2009 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : VIII konferencja krajowa : Ustroń – Jaszowiec, 22–24 października 2009 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki, IEEE, SEP. — Łódź : PŁ IE, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7283-332-7. — S. 99–100. — Toż. na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych, Cz. 1[Thermographic verification of thermal transmittance of newly built residential buildings, Pt. 1] / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2011 nr 2, s. 55–56, 58, 60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych, Cz. 2[Thermographic verification of thermal transmittance of newly built residential buildings, Pt. 2] / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2011 nr 3, s. 54–56, 58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Przestrzenna wizualizacja dobowych zmian rozkładu temperatury na zewnętrznej powierzchni budynkuSpatial visualisation of daily changes in temperature distribution on the outher wall of a building / Aleksandra Rejowicz, Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 367–375. — Bibliogr. s. 374, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • słowa kluczowe: termografia, wizualizacja, promieniowanie słoneczne, animacja, bilans cieplny

  keywords: thermography, visualization, animation, thermal balance, sun radiation

19
 • Przydatność badań termowizyjnych w diagnostyce żelbetowych kominów energetycznych[Usefulness of thermography in diagnostics of reinforced concrete chimneys in power industry] / Alina WRÓBEL, Mariusz Kędzierski // Elektro Info ; ISSN 1642-8722. — 2008 nr 9, s. 110–112, 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Quantitative infrared wall inspection / T. Kisilewicz, A. WRÓBEL // W: $QIRT^{10}$ Québec : proceedings of the 10\textsuperscript{th} edition of the Quantitative Infrared Thermography : international conference : July 27–30, 2010, Québec City (Canada) / ed. X. P. V. Maldague. — Canada : s. n., cop. 2010. — ISBN: 978-2-9809199-1-6. — S. 589–594. — Bibliogr. s. 594, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Termografia a korekta pomiarów pionowości kominów stalowychThermography and correction of steel chimney verticality surveys / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2013 vol. 59 nr 9, s. 913–915. — Bibliogr. s. 915, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: termografia, temperatura, wychylenie komina

  keywords: thermography, kominy stalowe, steel chimneys, temperature, chimney deflection

22
 • Termografia a korekta pomiarów pionowości kominów stalowych[Thermography and correction of steel chimney verticality surveys] / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // W: Sistemi–2013 : termografìâ ì termometrìâ, metrologìčne zabezpečennâ vimìrûvan' ta viprobuvan' : mìžnarodna naukovo-tehnìčna konferencìâ : L'vìv, Ukraїna, 23–27 veresnâ 2013 : tezi donovìdej = Systems–2013 : infrared thermography and thermometry, metrological assurance of measurement and testing : international scientific conference : abstracts / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni, [etc.]. — L'vìv : Vidavnictvo L'vìvs'koï Polìtehnìki, 2013. — Dod. tyt. w j.pol.: Systemy–2013 : termografia i termometria w podczerwieni, metrologiczne aspekty miernictwa i testowania. — ISBN: 978-617-607-482-3. — S. 80–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Termografia ilościowa w budownictwieQuantitative building thermography / Alina WRÓBEL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2011 vol. 57 nr 10, s. 1191–1194. — Bibliogr. s. 1194, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Termografia w budownictwie, Cz. 1[Thermography in the construction industry, Pt. 1] / Alina WRÓBEL // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2010 nr 3, s. 57–58, 60, 62–63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Termografia w budownictwie, Cz. 2[Thermography in the construction industry – Pt. 2] / Alina WRÓBEL // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2010 nr 4, s. 54–57. — Bibliogr. s. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych