Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Woźniak, mgr

bibliotekarz

Biblioteka Główna
BG-ouz, Oddział Udostępniania Zbiorów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Biblioteka Centralna Uniwersytetu Karola w Pradze – wrażenia z pobytu w ramach programu Erasmus+[Central Library of Charles University in Prague – impressions of Erasmus+ visit] / Dominik WOŹNIAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2015 nr 5, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/360/531 [2015-08-31]

 • słowa kluczowe: Erasmus+, Uniwersytet Karola w Pradze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biblioteka Uniwersytetu Technicznego w Tallinnie – wrażenia z pobytu w ramach programu Erasmus+[Tallinn University of Technology Library - impressions of Erasmus+ visit] / Dominik WOŹNIAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2017 nr 4, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/540/706 [2017-10-03]

 • słowa kluczowe: Erasmus+, Uniwersytet Techniczny w Tallinnie, Biblioteka Uniwersytetu Technicznego w Tallinnie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego – sprawozdanie z wizyty w ramach programu Erasmus+[Vilnius University Library – a report on the Erasmus+ visit] / Dominik WOŹNIAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2018 nr 4, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/643/794 [2018-09-10]

 • słowa kluczowe: Erasmus+, Uniwersytet Wileński, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biblioteki Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem – relacja z wizyty w ramach programu Erasmus+[Libraries of Goethe University of Frankfurt - coverage of Erasmus+ visit] / Dominik WOŹNIAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2016 nr 4, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/440/602 [2016-06-22]

 • słowa kluczowe: Erasmus+, szkolenia biblioteczne, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu LLP Erasmus[Report on the training course under the LLP Erasmus] / Dominik WOŹNIAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2014 nr 2, s. 1–6. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/224/397 [2014-05-20]. — Streszcz.

 • słowa kluczowe: Lifelong Learning Programme Erasmus, Universität für Bodenkultur Wien Bibliothek

  cyfrowy identyfikator dokumentu: