Wykaz publikacji wybranego autora

Eliza Wolak, dr inż.

poprzednio: Klimowska

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909999

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Adsorptive processes in refrigeration systems – review of research / Eliza WOLAK, Stefan Kraszewski // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 183

 • keywords: adsorption refrigeration, adsorption cooling system, adsorption cycle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An overview of adsorptive processes in refrigeration systems / Eliza WOLAK, Stefan Kraszewski // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00104, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/OEYrbl [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000104

3
4
 • Chemical and hydrophobic modification of activated carbon WD-extra / Eliza WOLAK, Elżbieta VOGT, Jakub SZCZUROWSKI // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 122. — Bibliogr. s. 122

 • keywords: hydrophobicity, activated carbon WD-extra, chemical modification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Chemical and hydrophobic modification of activated WD-extra carbon / Eliza WOLAK, Elżbieta VOGT, Jakub SZCZUROWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 02033, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/8su5xg [2017-04-07]. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171402033

6
 • Chemical treatment of active carbon for adsorptive refrigeration machines / Bronisław BUCZEK, Eliza WOLAK // W: XIX ogólnopolska konferencja inżynierii chemicznej i procesowej : materiały konferencyjne : pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka. T. 2, Środowisko, energia, biosystemy, bezpieczeństwo, materiały / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego ; Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, 2007. — ISBN: 978-83-7199-452-4. — S. 35–38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Chemical treatment of commercial active carbon for adsorptive refrigeration machinesObróbka chemiczna handlowego węgla aktywnego przeznaczonego do zastosowania w systemach adsorpcyjnego chłodzenia / Bronisław BUCZEK, Eliza WOLAK // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2007 vol. 28 iss. 4, s. 891–898. — Bibliogr. s. 897

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Efekty cieplne zwilżania surowców węglowych oraz węgla aktywnegoThermal effects of wetting carbonaceous materials and activated carbon / Eliza WOLAK, Bronisław BUCZEK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 97, s. 107–116. — Tryb dostępu: https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/ZN97/wolak-buczek.pdf [2017-08-29]. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ciepło zwilżania, entalpia immersji

  keywords: lignite, heat of wetting, black coal, enthalpy of immersion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Efekty cieplne zwilżania węgla kamiennego, brunatnego i aktywnego : [abstrakt][Thermal effects of wetting coal, lignite and activated carbon : abstract] / Eliza WOLAK, Bronisław BUCZEK // W: GZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • KOH-modified active carbon for adsorptive refrigerators / B. BUCZEK, E. WOLAK // W: FOA9 : 9th international conference on Fundamentals of Adsorption : May 20–25, 2007, Giardini Naxos, Sicily – Italy : book of abstracts / IAS. — Milano : AIDIC Associazione Italiana di Ingegneria Chimica, [2007]. — S. 423. — Bibliogr. s. 423

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modyfikacja chemiczna węgli aktywnych dla układów magazynowania energii[Chemical modification of activated carbons for energy storage systems] / Eliza WOLAK // W: XXI Ogólnopolska konferencja Inżynierii chemicznej i procesowej : 2–6 września 2013, Kołobrzeg : sesja specjalna: XIII Polskie sympozjum suszarnictwa : 5–6 września 2013, Kołobrzeg : streszczenia. — Szczecin : WTiICh, 2013. — ISBN: 978-83-7518-594-2. — S. 271. — Bibliogr. s. 271

 • słowa kluczowe: węgiel aktywny, aktywacja chemiczna, magazynowanie energii

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modyfikacja chemiczna węgli aktywnych dla układów magazynowania energiiChemical modification of activated carbons for energy storage systems / Eliza WOLAK // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 5, s. 496–497. — Bibliogr. s. 497 Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: magazyn energii, węgiel aktywny, aktywacja chemiczna

  keywords: activated carbon, chemical activation, energy storage system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modyfikacja węgla aktywnego typu CWZ-22 dla układów adsorpcyjnego chłodzeniaModification of active carbon type CWZ-22 for adsorption cooling system / Eliza WOLAK // W: XIX ogólnopolska konferencja inżynierii chemicznej i procesowej : materiały konferencyjne : pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka. T. 2, Środowisko, energia, biosystemy, bezpieczeństwo, materiały / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego ; Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, 2007. — ISBN: 978-83-7199-452-4. — S. 283–286. — Bibliogr. s. 286

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nanostructural active carbons from vegetable precursors for heat storage systemNanostrukturalne węgle aktywne z prekursorów roślinnych stosowane do magazynowania energii cieplnej / Bronisław BUCZEK, Eliza WOLAK // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2009 vol. 30 iss. 1, s. 173–180. — Bibliogr. s. 179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nanostructural materials for energy storage systems / Bronisław BUCZEK, Eliza WOLAK // W: SOLAR [Dokument elektroniczny] : Going NanoGreen in a big way in Cairo : the international conference on Nano/Molecular photochemistry and nanomaterials for green energy development [Solar'10] : 14–17 February 2010, Cairo, Egypt : program and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 25. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena przydatności adsorbentów z prekursorów węglowych dla układu magazynowania energiiEvaluation of usability of adsorbent from carbonaceous precursors for energy storage system / Bronisław BUCZEK, Eliza WOLAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 29–39. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena przydatności monolitów węglowych dla układów adsorpcyjnego chłodzenia[Estimation properties of carbon monoliths applied for adsorptive refrigerators] / Eliza WOLAK, Bronisław BUCZEK // W: Zaawansowane materiały węglowe : studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla – osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe, T. 3 / pod red. Jacka Machnikowskiego, Marka Ściążko. — Zabrze : Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 2010. — Dod. ISN 973-83-930194-8-9. — Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007–2010, jako projekt badawczy zamawiany PBZ-MEiN-2/2/2006. — ISBN: 978-83-930194-0-3. — S. 165–183. — Bibliogr. s. 182–183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena przydatności monolitów węglowych dla układu adsorpcyjnego chłodzeniaEvaluation of usability carbon monoliths in adsorption cooling systems / Bronisław BUCZEK, Eliza WOLAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2010 t. 89 nr 8, s. 1097–1100. — Bibliogr. s. 1100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena przydatności monolitów węglowych dla układu magazynowania energii cieplnej : [streszczenie][An assessment of carbon monoliths for heat storage systems / Bronisław BUCZEK, Eliza WOLAK // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Odmineralizowany i utleniony węgiel aktywny dla układu adsorpcyjnego chłodzeniaDemineralized and oxidised active carbon for adsorption cooling system / Bronisław BUCZEK, Eliza WOLAK // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : V konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Białowieża, 6–8 czerwca 2006 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2006. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 59). — S. 356–363. — Bibliogr. s. 362–363

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Porównanie efektów cieplnych zwilżania adsorbentów węglowych[Evaluation of the heat of wetting of carbon adsorbents] / Eliza WOLAK // W: „Chemia dla środowiska i cywilizacji” : 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Białystok, 16–20 września 2012 : materiały zjazdowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2012]. — ISBN: 978-83-60988-12-1. — S. 371. — Bibliogr. s. 371. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Porównanie efektów zwilżania węgla aktywnego dwoma sposobami[Comparison of the effect of wetting the activated carbon by two procedures] / Eliza WOLAK // W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 18–22 września 2011 : materiały zjazdowe. — [Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2011]. — ISBN: 978-83-60988-08-4. — S. 348. — Bibliogr. s. 348. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Sorpcja par wody i węglowodorów na próbkach węgla kamiennego o różnym stopniu metamorfizmu i węglu aktywnymSorption of water and hydrocarbons on coal of varying degreases of metamorphism and activated carbon / U. KANIK, G. JODŁOWSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA, E. WOLAK // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 483–498. — Bibliogr. s. 497–498, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, woda, węglowodory polarne i apolarne

  keywords: coal, sorption, water, polar and nonpolar hydrocarbons

  cyfrowy identyfikator dokumentu: