Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Sikora, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2953-5653

ResearcherID: brak

Scopus: 57192376071

PBN: 3998507

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości szacowania parametrów mieszanin rozkładów prawdopodobieństwa za pomocą sztucznych sieci neuronowychAnalysis of the possibilities of estimating distributions mixtures parameters using artificial neural networks / Wojciech SIKORA, Grzegorz WIĄZANIA, Maksymilian SMOLNIK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1301–1306. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1306, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, mieszanina rozkładów prawdopodobieństwa, szacowanie parametrów rozkładów prawdopodobieństwa

  keywords: artificial neural networks, mixture of distributions, estimating the parameters of probability distributions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [Analysis of the influence of parameters of elastomeric layer in shock-absorbing holder of helical spring on its dynamic and static properties] / Krzysztof MICHALCZYK, Wojciech SIKORA // W: Engineering dynamics and life sciences : DSTA 2017 : [conference "Dynamical Systems: Theory and Applications" : Łódź, December 11–14 2017] / eds. Jan Awrejcewicz, [et al.]. — [Łódź] : Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-935312-4-0. — S. 355–364. — Bibliogr. s. 363–364, Abstr.. — Toż na dysku Flash. — W oryginale podano błędny tytuł: Analysis of the influence of parameters of elastic layer in shock-absorbing holder of helical spring on its dynamic and static properties

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the influence of parameters of elastomeric layer in shock-absorbing holder of helical spring on its dynamic and static properties / Krzysztof MICHALCZYK, Wojciech SIKORA // W: DSTA 2017 : 14th conference on Dynamical Systems Theory and Applications : Łódź, Poland, December 11–14, 2015 : abstracts / eds. Jan Awrejcewicz, [et al.]. — Łódź : [s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-93-5312-3-3. — S. 310. — Toż na dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A concept of using an artificial neural network to assess reliability of machines operating in production lines / Wojciech SIKORA, Grzegorz WIĄZANIA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 173-175

 • keywords: artificial neural networks, reliability, generalized gamma distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A study of the preload force in metal-elastomer torsion springs / Wojciech SIKORA, Krzysztof MICHALCZYK, Tomasz MACHNIEWICZ // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2016 vol. 10 no. 4, s. 300–305. — Bibliogr. s. 304–305, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-28

 • keywords: hyperelastic materials, neidhart spring, metal-elastomer spring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/ama-2016-0047

6
 • Charakterystyka wybranych podpór sprężystych maszyn wibracyjnychReview of selected elastic supports used in vibratory machines / Wojciech SIKORA, Krzysztof MICHALCZYK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 3 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie ; 2017 (26)). — ISBN (całość) 978-83-65362-48-3. — ISBN: 978-83-65677-55-6 ; e-ISBN: 978-83-65677-56-3. — S. 95–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz.

 • słowa kluczowe: drgania, tłumienie drgań, sprężyny, amortyzatory metalowo-elastomerowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Discussion of selected methods for determination of hyperelastic material model parametersOmówienie wybranych metod wyznaczenia parametrów modelu materiału hiperelastycznego / SIKORA W., KRÓL P. // W: VI Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Kraków, 25.02.2017: książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-15-5. — S. 55. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kalibracja, algorytm genetyczny, symulowane wyżarzanie, model Bergstroma-Boyce, elastomery, algorytm Neldera-Meada

  keywords: genetic algorithm, calibration, simulated annealing, Bergstrom-Boyce model, elastomers, Nelder-Mead algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Hybrydowe uszczelnienie wału[Hybrid sealing of a shaft] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SIKORA Wojciech, PRZENZAK Estera. — Int.Cl.: F04D 29/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423123 A1 ; Opubl. 2019-04-23. — Zgłosz. nr P.423123 z dn. 2017-10-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 9, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423123A1.pdf

 • słowa kluczowe: uszczelnienie wału, ciecz magnetyczna, wielokrawędziowe nabiegunniki, walcowe magnesy trwałe, tulejka kołnierzowa symetryczna, tulejka kołnierzowa niesymetryczna

  keywords: magnetic fluid, multi-edged pole pieces, cylindrical permanent magnets, shaft sealing, symmetrical flanged sleeve, non-symmetrical flanged sleeve

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Impact of a carrying layer properties on stress in a multilayer piezoelectric harvester / Wojciech SIKORA, Dariusz GRZYBEK, Dariusz KATA, Piotr MICEK // W: ICCC 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2019 20\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Kraków – Wieliczka, May 26–29, 2019 / eds. Andrzej Kot, Agata Nawrocka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], cop. 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-7281-0701-1. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: piezoelectric energy harvesting, energy harvester, piezoelectric harvester, piezoelectric ceramics, multilayer cantilever beam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Impact of PZT layer properties in a cantilever beam on energy harvesting performance / Dariusz GRZYBEK, Dariusz KATA, Bogdan SAPIŃSKI, Wojciech SIKORA // W: ICCC 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2019 20\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Kraków – Wieliczka, May 26–29, 2019 / eds. Andrzej Kot, Agata Nawrocka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], cop. 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-7281-0701-1. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Abstr.

 • keywords: piezoelectric energy harvesting, energy harvester, piezoelectric harvester, piezoelectric ceramics, multilayer cantilever beam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of the geometry on operation parameters of a rigid clamp couplingWpływ geometrii sprzęgła łubkowego na jego parametry eksploatacyjne / SIKORA W., MICHALCZYK K. // W: V Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [18.06.2016, Kraków] : książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-10-0. — S. 77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: MES, modelowanie, sprzęgło łubkowe

  keywords: MES, modelling, rigid coupling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Komputerowa analiza wybranych właściwości eksploatacyjnych sprzęgieł łubkowychComputer analysis of selected operational properties of split-muff couplings / Wojciech SIKORA, Krzysztof MICHALCZYK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2018 R. 77 nr 2, s. 30–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sprzęgło łubkowe, sprzęgło sztywne, analiza kontaktowa MES, układ napędowy

  keywords: rigid coupling, split-muff coupling, FEM contact analysis, drive system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/148.2018.2.3

13
 • Koncepcja wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do oceny niezawodności maszyn eksploatowanych w ciągach technologicznychA concept of using an artificial neural network to assess reliability of machines operating in production lines / Wojciech SIKORA, Grzegorz WIĄZANIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9730–9738. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9737–9738, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, niezawodność, rozkład uogólniony gamma

  keywords: reliability, artificial neural network, generalized gamma distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Maszyny wibracyjne w zastosowaniach technicznychVibratory equipment in technical applications / SIKORA W. // W: III Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Warszawa, 12.12.2015 : książka streszczeń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : Traicon S. C, [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-05-6. — S. 49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: maszyny wibracyjne

  keywords: vibratory equipment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie charakterystyki mechanicznej amortyzatora metalowo-elastomerowego[Modelling of mechanical properties of metal-elastomer machine mount] / Wojciech SIKORA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // W: TYGIEL 2018 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : X interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 17–18 marca 2018 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018. — ISBN: 978-83-65272-76-8. — S. 172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowanie charakterystyki siłowo-odkształceniowej przegubu metalowo-elastomerowego : [abstrakt]Modelling of load-displacement characteristic of metal-elastomer joint : [abstract] / Wojciech SIKORA, Krzysztof MICHALCZYK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016 : [Oleśnica, 23–24 listopada 2016] : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 2, Oleśnica / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — ISBN (całość) 978-83-65362-47-6. — ISBN: 978-83-65677-12-9 ; e-ISBN: 978-83-65677-11-2. — S. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modelowanie naprężenia w procesie scalania materiału sypkiego w matrycy zamkniętej[Modelling of stress in the die compaction process of bulk materials] / Wojciech SIKORA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 172. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modelowanie naprężenia w procesie scalania materiału sypkiego w matrycy zamkniętej[Modelling of stress in the die compaction process of bulk materials] / Wojciech SIKORA // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 5, T. 1–2 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-57-9. — S. 290–295. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 295, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w T. 1

 • słowa kluczowe: modelowanie, materiały sypkie, zagęszczanie, scalanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modelowanie numeryczne nieliniowej charakterystyki przegubu metalowo-elastomerowego dla małych szybkości deformacji[Numerical modelling of metal-elastomer spring non-linear response for low-rate deformations] / Wojciech SIKORA, Krzysztof MICHALCZYK, Tomasz MACHNIEWICZ // W: XXVIII Sympozjon PKM : XXVIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Koszalin – Darłowo, 19–23 września 2017 : streszczenia referatów / Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Mechaniki i Konstrukcji. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7365-469-3. — S. 51

 • słowa kluczowe: model Bergstroma-Boyce, elastomery, przegub

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Ocena jakości cieczy hydraulicznychDetermining the condition of hydraulic fluids / SIKORA W. // W: II Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń : Lublin, 12.09.2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : Traicon S. C, 2015. — Dysk Flash. — ISBN: 978-83-65180-03-2. — S. 64. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, ocena jakości, ciecze hydrauliczne

  keywords: condition monitoring, maintenance, hydraulic fluids

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Quality formation in the design process based on the example of a selected machine componentKształtowanie jakości w procesie projektowania na przykładzie wybranego zespołu maszynowego / Małgorzata HEINRICH, Wojciech SIKORA, Maksymilian SMOLNIK // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2016 nr 2, s. 145–152. — Bibliogr. s. 151, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: jakość, przegub elastyczny, proces projektowania, TRIZ

  keywords: quality, design pocess, elastic joint, TRIZ

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Statyczne i dynamiczne właściwości metalowo-elastomerowej sprężyny śrubowej o prostokątnym przekroju drutu[Static and dynamic properties of metal-elastomer helical spring with rectangular wire cross-section] / Krzysztof MICHALCZYK, Józef SALWIŃSKI, Wojciech SIKORA // W: XXVIII Sympozjon PKM : XXVIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Koszalin – Darłowo, 19–23 września 2017 : streszczenia referatów / Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Mechaniki i Konstrukcji. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7365-469-3. — S. 43

 • słowa kluczowe: MES, tłumienie drgań, sprężyna śrubowa, sprężyna metalowo-elastomerowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną dla wału[Centrifugal seal with magnetic fluid for a shaft] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, WĘDRYCHOWICZ Dariusz, SIKORA Wojciech. — Int.Cl.: F04D 29/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423513 A1 ; Opubl. 2019-06-03. — Zgłosz. nr P.423513 z dn. 2017-11-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 12, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423513A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, uszczelnienie odśrodkowe wału, tuleja kołnierzowa, pierścieniowe magnesy trwałe spolaryzowane osiowo

  keywords: magnetic fluid, flanged sleeve, centrifugal shaft seal, annular permanent magnets polarized axially

  cyfrowy identyfikator dokumentu: