Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Sikora, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2953-5653 orcid iD

ResearcherID: DXW-1111-2022

Scopus: 58420572200

PBN: 5e709299878c28a047398bc4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • A concept of using an artificial neural network to assess reliability of machines operating in production lines / Wojciech SIKORA, Grzegorz WIĄZANIA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 173-175

 • keywords: artificial neural networks, reliability, generalized gamma distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A study of the preload force in metal-elastomer torsion springs / Wojciech SIKORA, Krzysztof MICHALCZYK, Tomasz MACHNIEWICZ // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2016 vol. 10 no. 4, s. 300–305. — Bibliogr. s. 304–305, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-28

 • keywords: hyperelastic materials, neidhart spring, metal elastomer spring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/ama-2016-0047

3
4
 • Analiza możliwości szacowania parametrów mieszanin rozkładów prawdopodobieństwa za pomocą sztucznych sieci neuronowychAnalysis of the possibilities of estimating distributions mixtures parameters using artificial neural networks / Wojciech SIKORA, Grzegorz WIĄZANIA, Maksymilian SMOLNIK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1301–1306. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1306, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, mieszanina rozkładów prawdopodobieństwa, szacowanie parametrów rozkładów prawdopodobieństwa

  keywords: artificial neural networks, mixture of distributions, estimating the parameters of probability distributions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [Analysis of the influence of parameters of elastomeric layer in shock-absorbing holder of helical spring on its dynamic and static properties] / Krzysztof MICHALCZYK, Wojciech SIKORA // W: Engineering dynamics and life sciences : DSTA 2017 : [conference "Dynamical Systems: Theory and Applications" : Łódź, December 11–14 2017] / eds. Jan Awrejcewicz, [et al.]. — [Łódź] : Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-935312-4-0. — S. 355–364. — Bibliogr. s. 363–364, Abstr.. — Toż na dysku Flash. — W oryginale podano błędny tytuł: Analysis of the influence of parameters of elastic layer in shock-absorbing holder of helical spring on its dynamic and static properties

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of the influence of parameters of elastomeric layer in shock-absorbing holder of helical spring on its dynamic and static properties / Krzysztof MICHALCZYK, Wojciech SIKORA // W: DSTA 2017 : 14th conference on Dynamical Systems Theory and Applications : Łódź, Poland, December 11–14, 2015 : abstracts / eds. Jan Awrejcewicz, [et al.]. — Łódź : [PŁ], [2017]. — ISBN: 978-8393531233. — S. 310. — Toż na dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Charakterystyka wybranych podpór sprężystych maszyn wibracyjnychReview of selected elastic supports used in vibratory machines / Wojciech SIKORA, Krzysztof MICHALCZYK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 3 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie ; 2017 (26)). — ISBN (całość) 978-83-65362-48-3. — ISBN: 978-83-65677-55-6 ; e-ISBN: 978-83-65677-56-3. — S. 95–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: drgania, tłumienie drgań, sprężyny, amortyzatory metalowo-elastomerowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Discussion of selected methods for determination of hyperelastic material model parametersOmówienie wybranych metod wyznaczenia parametrów modelu materiału hiperelastycznego / SIKORA W., KRÓL P. // W: VI Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Kraków, 25.02.2017: książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-15-5. — S. 55. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kalibracja, algorytm genetyczny, symulowane wyżarzanie, model Bergstroma-Boyce, elastomery, algorytm Neldera-Meada

  keywords: genetic algorithm, calibration, simulated annealing, elastomers, Nelder-Mead algorithm, Bergström-Boyce model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • Hybrydowe uszczelnienie dla wału w układzie pionowym[Hybrid seal for a shaft in a vertical layout] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SIKORA Wojciech, WĘDRYCHOWICZ Dariusz. — Int.Cl.: F16J 15/43\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423957 A1 ; Opubl. 2019-07-01. — Zgłosz. nr P.423957 z dn. 2017-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 14, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423957A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, wał pionowy, magnesy trwałe, uszczelnienie hybrydowe, stopniowana tulejka kołnierzowa ruchoma, stopniowana tulejka kołnierzowa nieruchoma

  keywords: magnetic fluid, vertical shaft, permanent magnets, hybrid seal, movable stepped flanged bushings, stationary stepped flanged sleeve

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Hybrydowe uszczelnienie dla wału w układzie pionowym[Hybrid seal for a shaft in a vertical layout] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Wojciech SIKORA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ. — Int.Cl.: F16J 15/43\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233800 B1 ; Udziel. 2019-08-06 ; Opubl. 2019-11-29. — Zgłosz. nr P.423957 z dn. 2017-12-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233800B1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, wał pionowy, magnesy trwałe, uszczelnienie hybrydowe, stopniowana tulejka kołnierzowa ruchoma, stopniowana tulejka kołnierzowa nieruchoma

  keywords: magnetic fluid, vertical shaft, permanent magnets, hybrid seal, movable stepped flanged bushings, stationary stepped flanged sleeve

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Hybrydowe uszczelnienie wału[Hybrid sealing of a shaft] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SIKORA Wojciech, PRZENZAK Estera. — Int.Cl.: F04D 29/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423123 A1 ; Opubl. 2019-04-23. — Zgłosz. nr P.423123 z dn. 2017-10-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 9, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423123A1.pdf

 • słowa kluczowe: uszczelnienie wału, ciecz magnetyczna, wielokrawędziowe nabiegunniki, walcowe magnesy trwałe, tulejka kołnierzowa symetryczna, tulejka kołnierzowa niesymetryczna

  keywords: magnetic fluid, cylindrical permanent magnets, shaft sealing, symmetrical flanged sleeve, non symmetrical flanged sleeve, multi-edged pole pieces

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Hybrydowe uszczelnienie wału[Hybrid sealing of a shaft] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Wojciech SIKORA, Estera PRZENZAK. — Int.Cl.: F04D 29/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 241444 B1 ; Udziel. 2022-07-20 ; Opubl. 2022-10-03. — Zgłosz. nr P.423123 z dn. 2017-10-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL241444B1.pdf

 • słowa kluczowe: uszczelnienie wału, ciecz magnetyczna, wielokrawędziowe nabiegunniki, walcowe magnesy trwałe, tulejka kołnierzowa symetryczna, tulejka kołnierzowa niesymetryczna

  keywords: magnetic fluid, cylindrical permanent magnets, shaft sealing, symmetrical flanged sleeve, non symmetrical flanged sleeve, multi-edged pole pieces

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Impact of PZT layer properties in a cantilever beam on energy harvesting performance / Dariusz GRZYBEK, Dariusz KATA, Bogdan SAPIŃSKI, Wojciech SIKORA // W: ICCC 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2019 20\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Kraków – Wieliczka, May 26–29, 2019 / eds. Andrzej Kot, Agata Nawrocka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], cop. 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-7281-0701-1. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-18. — W bazie Web of Science zakres stron: 406–410. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047is0021.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8765954

  orcid iD
 • keywords: piezoelectric energy harvesting, energy harvester, piezoelectric harvester, piezoelectric ceramics, multi-layer cantilever beam

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CarpathianCC.2019.8765954

21
 • Influence of the geometry on operation parameters of a rigid clamp couplingWpływ geometrii sprzęgła łubkowego na jego parametry eksploatacyjne / SIKORA W., MICHALCZYK K. // W: V Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [18.06.2016, Kraków] : książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-10-0. — S. 77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: MES, modelowanie, sprzęgło łubkowe

  keywords: MES, modelling, rigid coupling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Komputerowa analiza wybranych właściwości eksploatacyjnych sprzęgieł łubkowychComputer analysis of selected operational properties of split-muff couplings / Wojciech SIKORA, Krzysztof MICHALCZYK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2018 R. 77 nr 2, s. 30–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sprzęgło łubkowe, sprzęgło sztywne, analiza kontaktowa MES, układ napędowy

  keywords: rigid coupling, split-muff coupling, FEM contact analysis, drive system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/148.2018.2.3

23
 • Koncepcja wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do oceny niezawodności maszyn eksploatowanych w ciągach technologicznychA concept of using an artificial neural network to assess reliability of machines operating in production lines / Wojciech SIKORA, Grzegorz WIĄZANIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9730–9738. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9737–9738, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, niezawodność, rozkład uogólniony gamma

  keywords: reliability, artificial neural network, generalized gamma distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Konstrukcja wibroizolatora wykorzystującego drgania poprzeczne sprężyny śrubowej[Design of vibration isolator utilizing transverse vibrations of helical spring] / Krzysztof MICHALCZYK, Wojciech SIKORA // W: XXIX Sympozjon PKM : XXIX Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Warszawa – Ciechocinek 23-27 września 2019 : książka abstraktów / red. Lucjan Śnieżek, Krzysztof Grzelak. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2019. — ISBN: 978-83-7938-252-1. — S. 96–97. — Bibliogr. s. 97. — Toż. na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kształtowanie nośności statycznej obudowy przenośnika kubełkowego[Designing static strength of the bucket elevator casing] / Piotr BERA, Wojciech SIKORA // W: XXIX Sympozjon PKM : XXIX Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Warszawa – Ciechocinek 23-27 września 2019 : książka abstraktów / red. Lucjan Śnieżek, Krzysztof Grzelak. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2019. — ISBN: 978-83-7938-252-1. — S. 14. — Toż. na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: