Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Naworyta, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4569-3907

ResearcherID: A-5479-2018

Scopus: 55270317600

PBN: 909492

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 81 publikacji Autora


1
 • Aktualne problemy oraz trendy w rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w górnictwie skalnymCurrent problems and trends in reclamation of post-mining areas in aggregates mining and rock quarries / Wojciech NAWORYTA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 5–6, s. 203–210. — Bibliogr. s. 210

 • słowa kluczowe: rekultywacja, górnictwo skalne, rekreacja

  keywords: reclamation, recreation, aggregates mining, rock quarries

2
 • Analiza dostępności zasobów w polskich złożach węgla brunatnego ze względu na ochronę przyrody i zagospodarowanie powierzchni terenuAnalysis of the availability of resources in the Polish brown coal deposits due to conservation and management of the land surface / Wojciech NAWORYTA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 95, s. 23–33. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz., abstr.

 • słowa kluczowe: ochrona przyrody, węgiel brunatny, ochrona złóż

  keywords: lignite, nature conservation, protection of deposits

3
 • Analiza i prognozowanie wielkości odszkodowań za szkody spowodowane eksploatacją węgla brunatnegoAnalysis and forecast of mining damages caused by open cast lignite mines / Ryszard Uberman, Wojciech NAWORYTA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2011 nr 81, s. 165–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Abstr.. — XXI konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 16–18 listopada 2011 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Opis wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza możliwości kompleksowego zagospodarowania złoża węgla brunatnego Gubin, kopalin towarzyszących oraz odpadowych surowców mineralnychAnalyze of complex utilization of lignite deposit resources, accompanying minerals and waste raw materials / Wojciech NAWORYTA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 150. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2013 nr 30, s. 112–123. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, gips syntetyczny, racjonalna gospodarka zasobami, kopaliny towarzyszące

  keywords: lignite, accompanying minerals, synthetic gypsum, rational utilization of resources

5
 • Analiza możliwości sterowania jakością strugi urobku na etapie planowania operacyjnego na przykładzie jednego ze złóż węgla brunatnegoAnalysis of the possibility of lignite stream quality control at the stage of operational planning using an example lignite deposit / Wojciech NAWORYTA, Szymon SYPNIOWSKI, Joerg Benndorf // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 3, s. 233–245. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Abstr.. — Szymon Sypniowski – afiliacja: Polska Akademia Nauk

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, sterowanie jakością, planowanie operacyjne, symulacja geostatystyczna

  keywords: lignite, quality control, operational planning, geostatistical simulation

6
 • Analiza możliwości zagospodarowania złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (przyrodniczych, społecznych, kulturowych)Analysis of environmental, social and cultural conditions of lignite extraction in Gubin region / Wojciech NAWORYTA, Marcin CHODAK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 137. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2010 nr 17, s. 45–55. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Analiza parametrów złoża węgla brunatnego dla potrzeb projektowania elektrowniAnalysis of lignite deposit parameters for the purpose of a planned power plant / Wojciech NAWORYTA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZAK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 4, s. 127–136. — Bibliogr. s. 135–136, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, analiza złoża, parametry węgla brunatnego, elektrownia

  keywords: lignite, deposit parameters, power plant, deposit analysis

8
 • Analiza uwarunkowań geologiczno-górniczych oraz ograniczeń zewnętrznych dla zagospodarowania złoża węgla brunatnego GubinAnalysis of geological and mining conditions and external restrictions for lignite extraction from deposit Gubin / Wojciech NAWORYTA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2011 t. 14 z. 2, s. 291–304. — Bibliogr. s. 303, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — Surowce, energia, efektywność, polityka energetyczna : XXV konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 9–12 października 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Opis wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Analiza wybranych zagranicznych kompleksów górniczo-energetycznych opartych na węglu brunatnym w kontekście projektu GubinAnalysis of selected mining and energy complexes based on lignite in the context of the Gubin project / Wojciech NAWORYTA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 4, s. 175–188. — Bibliogr. s. 186–187, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, energetyka, prognoza wydobycia, liberalizacja rynku energii

  keywords: lignite, production forecast, energy sector, energy market liberalization

10
11
 • Analiza zmienności parametrów złożowych węgla brunatnego pod kątem sterowania jakością strumienia urobkuVariability analysis of lignite deposit parameters for output quality control / Wojciech NAWORYTA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 vol. 24 z. 2/4, s. 97–110. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Abstr.. — Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych : zasoby złóż kopalin w strategii zarządzania środowiskiem naturalnym : Zakopane, 9–11 czerwca 2008 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: lignite, quality control, geostatistics, deposit parameters

12
 • Analysis of the sulfur content in the Gubin lignite deposit for assessing the need for sorbent and the quantity of REA gypsum producedAnaliza zmienności zawartości siarki w węglu złoża Gubin pod kątem oceny zapotrzebowania na sorbent oraz produkcji REA-gipsu w planowanej elektrowni / Wojciech NAWORYTA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 4, s. 47–58. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1487996880/fulltextPDF/E3647ADD4BC94722PQ/3?accountid=48679

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, gips syntetyczny, odsiarczanie spalin, złoże Gubin, planowanie długoterminowe

  keywords: lignite, synthetic gypsum, long-term planning, the Gubin deposit, desulfurization

13
 • Assessment of uncertainity of ground movement elements prediction using geostatistical simulationOcena niepewności prognozy wskaźników deformacji terenu metodą symulacji geostatystycznej / Wojciech NAWORYTA, Anton Sroka // W: Miocen 2005 : Podiebrady, 27. 09.–02. 10. 2005 : conference proceedings, Vol. 2 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.]. — Kraków : AWK GEO, cop. 2005. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej). — ISBN10: 83-920441-5-0. — S. 119–129. — Bibliogr. s. 128–129, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Bieżąca aktualizacja modelu złoża i optymalizacja eksploatacji w kopalniach węgla brunatnego - prezentacja projektu RTRO-Coal[Current update of the deposit model and optimization of operation in lignite mines - presentation of RTRO-Coal project] / Wojciech NAWORYTA, Mateusz SIKORA // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 [Dokument elektroniczny] : Zakopane–Kościelisko, 11–14 czerwca 2017 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Bieżąca optymalizacja eksploatacji w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego z zastosowaniem technik symulacyjnych : [streszczenie][Real-time optimization of operation in lignite mines using simulation techniques] / Wojciech NAWORYTA, Mateusz SIKORA, Jörg Benndorf // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Charakterystyka jakościowa węgla brunatnego z regionu lubuskiego[The qualitative characteristics of lignite in Lubuskie region] / Wojciech NAWORYTA // W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim : praca zbiorowa : [monografia] / pod red. Andrzeja Greinerta. — Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. — ISBN: 978-83-937619-2-0. — S. 86–92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych dla projektowanego zagospodarowania złoża GubinAnalysis of social and economic conditions for planned development of the Gubin lignite deposit / Wojciech NAWORYTA, Jarosław Badera // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2012 t. 15 z. 3, s. 107–118. — Bibliogr. s. 117–118, Streszcz., Abstr.. — XXVI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : gospodarka – surowce – energia – środowisko – polityka energetyczna : Zakopane, 14–17 października 2012, Cz. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Dura lex, sed lex... : dyskusja na temat podatków lokalnych od gruntów poeksploatacyjnych poddanych rekultywacji[Dura lex, sed lex... : discussion on the local taxes for the reclaimed post-mining terrains / Ryszard Uberman, Wojciech NAWORYTA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 2, s. 72–76

 • słowa kluczowe: rekultywacja, górnictwo odkrywkowe, tereny pogórnicze, podatki

19
 • Dyskusja na temat podatków lokalnych od gruntów poeksploatacyjnych poddanych rekultywacjiDiscussion on the local taxs for the reclaimed post-mining terrains / Ryszard Uberman, Wojciech NAWORYTA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2013 nr 85, s. 325–334. — Bibliogr. s. 334, Streszcz., Abstr.. — XXIII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 6–8 listopada 2013 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi

 • słowa kluczowe: rekultywacja, górnictwo odkrywkowe, podatki, tereny poeksploatacyjne

  keywords: reclamation, open-pit mining, taxes, post-mining terrains

20
 • Dyskusja o przyszłym zagospodarowaniu terenów poeksploatacyjnych KWB Turów z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń[Discussion on the future land use after closure of the lignite mine Turow, taking into account the capabilities and limitations] / Wojciech NAWORYTA // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2014 nr 2, s. 22–26. — Bibliogr. s. 26. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Eksploatacja złóż węgla brunatnego w warunkach ograniczeń przestrzennych i ekologicznych, studium przypadku złoże GubinLignite exploitation under spatial and environmental restrictions – case study: Gubin lignite deposit / Ryszard Uberman, Wojciech NAWORYTA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2012 t. 15 z. 4, s. 29–41. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.. — XXVI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Gospodarka – Surowce – Energia – Środowisko – Polityka Energetyczna : Zakopane, 14–17 października 2012, cz. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Gdy milczenie nie jest złotem : znaczenie konsultacji społecznych w górniczym procesie inwestycyjnym[When the silence is not golden : the importance of public consulation in mining investment process] / Wojciech NAWORYTA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2015 [nr] 1, s. 14–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Gebirgskinematische Analyse unter Nutzung der räumlichen Statistik : Dissertation von der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergabu der Technischen Universität Bergakademie Freiberg[Ground movement analysis using geoostatistical methods : PhD thesis] / vorgelegt Wojciech NAWORYTA ; Gutachter: Joachim Menz, Anton Sroka, Edward Popiołek, Axel Preuße ; TU BF, TU BF MG. — Witten : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. — 167 s.. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2007 – 4). — Bibliogr. s. 147–149, Zsfassung.. — ISBN: 978-3-86797-013-6. — Dissertation. Technische Universität Bergakademie. Fakultät für Geowissenschaften, Geotachnik und Bergabu (Freiberg), 2005. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Geostatystyczna analiza parametrów złoża węgla brunatnego w funkcji postępów projektowanej eksploatacjiGeostatistical analysis of lignite deposit parameters in the function of the operation progress / Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Wojciech NAWORYTA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 3, s. 77–91. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, geostatystyka, sterowanie jakością

  keywords: lignite, quality control, geostatistics

25
 • Górnicze zagospodarowanie złoża węgla brunatnego Gubin – wybrane problemy dotyczące procesu projektowania nowej kopalniMining development of Gubin lignite deposit – selected aspects of mine design / Wojciech NAWORYTA, Szymon Sypniowski // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 147. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2012 nr 27, s. 16–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Szymon Sypniowski – afiliacja: Polska Akademia Nauk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych