Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Naworyta, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4569-3907 orcid iD

ResearcherID: A-5479-2018

Scopus: 55270317600

PBN: 5e70922b878c28a04739108f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 150, z ogólnej liczby 158 publikacji Autora


1
2
 • Analiza dostępności zasobów w polskich złożach węgla brunatnego ze względu na ochronę przyrody i zagospodarowanie powierzchni terenuAnalysis of the availability of resources in the Polish brown coal deposits due to conservation and management of the land surface / Wojciech NAWORYTA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 95, s. 23–33. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz., abstr.

 • słowa kluczowe: ochrona przyrody, węgiel brunatny, ochrona złóż

  keywords: lignite, nature conservation, protection of deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza i modelowanie danych geologicznych z wykorzystaniem narzędzi geostatystycznych dla celów projektowania górniczegoAnalysis and modeling of geological data using geostatistical tools for purposes of mining projects / Wojciech NAWORYTA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 76–81. — Bibliogr. s. 81. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza i ocena rekultywacji leśnej terenu zwałowiska odpadów górniczych SkrzyszówAnalysis and assessment of reclamation of slag heap Skrzyszów for forestry / Wojciech NAWORYTA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 5–6, s. 147–152. — Bibliogr. s. 152. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza i prognozowanie wielkości odszkodowań za szkody spowodowane eksploatacją węgla brunatnegoAnalysis and forecast of mining damages caused by open cast lignite mines / Ryszard Uberman, Wojciech NAWORYTA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2011 nr 81, s. 165–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Abstr.. — XXI konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 16–18 listopada 2011 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Opis wg obwol.. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0042-0028/c/httpwww_min-pan_krakow_plwydawnictwazn81zn-uberman-naworyta.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, szkody górnicze, gwarancje, odszkodowania

  keywords: lignite, guarantees, mine damages, compensations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza możliwości kompleksowego zagospodarowania złoża węgla brunatnego Gubin, kopalin towarzyszących oraz odpadowych surowców mineralnychAnalyze of complex utilization of lignite deposit resources, accompanying minerals and waste raw materials / Wojciech NAWORYTA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 150. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2013 nr 30, s. 112–123. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ccf23fee-5675-4c96-af5f-eeef03757c25/c/Naworyta.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, gips syntetyczny, racjonalna gospodarka zasobami, kopaliny towarzyszące

  keywords: lignite, accompanying minerals, synthetic gypsum, rational utilization of resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza możliwości sterowania jakością strugi urobku na etapie planowania operacyjnego na przykładzie jednego ze złóż węgla brunatnegoAnalysis of the possibility of lignite stream quality control at the stage of operational planning using an example lignite deposit / Wojciech NAWORYTA, Szymon SYPNIOWSKI, Joerg Benndorf // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 3, s. 233–245. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Abstr.. — Szymon Sypniowski – afiliacja: Polska Akademia Nauk

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, sterowanie jakością, planowanie operacyjne, symulacja geostatystyczna

  keywords: lignite, quality control, operational planning, geostatistical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza możliwości technicznych i ocena ekonomiczna różnych technologii urabiania i transportu w projektowanych odkrywkach węgla brunatnego KWB KoninTechnological possibilities analyses and economic assessment of different mining technologies and transport in planned open pits in KWB Konin / Jarosław Czyż, Sławomir Mazurek, Wojciech NAWORYTA, Ryszard UBERMAN // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 3–4, s. 97–101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza możliwości zagospodarowania złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (przyrodniczych, społecznych, kulturowych)Analysis of environmental, social and cultural conditions of lignite extraction in Gubin region / Wojciech NAWORYTA, Marcin CHODAK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 137. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2010 nr 17, s. 45–55. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza parametrów złoża węgla brunatnego dla potrzeb projektowania elektrowniAnalysis of lignite deposit parameters for the purpose of a planned power plant / Wojciech NAWORYTA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZAK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 4, s. 127–136. — Bibliogr. s. 135–136, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, analiza złoża, parametry węgla brunatnego, elektrownia

  keywords: lignite, deposit parameters, power plant, deposit analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza uwarunkowań geologiczno-górniczych oraz ograniczeń zewnętrznych dla zagospodarowania złoża węgla brunatnego GubinAnalysis of geological and mining conditions and external restrictions for lignite extraction from deposit Gubin / Wojciech NAWORYTA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2011 t. 14 z. 2, s. 291–304. — Bibliogr. s. 303, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — Surowce, energia, efektywność, polityka energetyczna : XXV konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 9–12 października 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Opis wg obwol.. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0005-0020/c/httpwww_min-pan_krakow_plwydawnictwape14220-naworyta.pdf

 • słowa kluczowe: parametry złożowe, węgiel brunatny, analiza złoża, uwarunkowania przyrodnicze

  keywords: lignite, deposit parameters, nature protection, deposit analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza wybranych zagranicznych kompleksów górniczo-energetycznych opartych na węglu brunatnym w kontekście projektu GubinAnalysis of selected mining and energy complexes based on lignite in the context of the Gubin project / Wojciech NAWORYTA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 4, s. 175–188. — Bibliogr. s. 186–187, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, energetyka, prognoza wydobycia, liberalizacja rynku energii

  keywords: lignite, production forecast, energy sector, energy market liberalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza zmian podaży gipsu w Polsce w świetle rozwoju odsiarczania spalin w elektrowniach konwencjonalnychAnalysis of the changes in Polish gypsum resources in the context of flue gas desulfurization in conventional power plants / Jarosław Szlugaj, Wojciech NAWORYTA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 2, s. 93–107. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97066-29559?filename=Analysis%20of%20the%20changes.pdf

 • słowa kluczowe: gips, odsiarczanie, gospodarka surowcami mineralnymi, gips z odsiarczania

  keywords: synthetic gypsum, desulfurization, gypsum, mineral resources management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2015-0020

14
 • Analiza zmienności parametrów złożowych węgla brunatnego pod kątem sterowania jakością strumienia urobkuVariability analysis of lignite deposit parameters for output quality control / Wojciech NAWORYTA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 vol. 24 z. 2/4, s. 97–110. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Abstr.. — Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych : zasoby złóż kopalin w strategii zarządzania środowiskiem naturalnym : Zakopane, 9–11 czerwca 2008 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: lignite, quality control, geostatistics, deposit parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analysis of the sulfur content in the Gubin lignite deposit for assessing the need for sorbent and the quantity of REA gypsum producedAnaliza zmienności zawartości siarki w węglu złoża Gubin pod kątem oceny zapotrzebowania na sorbent oraz produkcji REA-gipsu w planowanej elektrowni / Wojciech NAWORYTA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 4, s. 47–58. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97000-29493?filename=Analysis%20of%20the%20sulfur.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, gips syntetyczny, odsiarczanie spalin, złoże Gubin, planowanie długoterminowe

  keywords: lignite, synthetic gypsum, Gubin deposit, long-term planning, desulfurization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0038

16
 • Aspekty społeczne związane z działalnością górniczą / Wojciech NAWORYTA // W: Geologia samorządowa : serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa : warsztaty : aspekty administracyjno-prawne i środowiskowo-społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin : Bogatynia, 3–4 października 2018 r. / red. merytoryczna Kamilla Olejniczak, Joanna Fajfer ; Państwowy Instytut Geologiczny, [etc.]. — Warszawa : PIG-PIB, 2018. — S. 69–88. — Bibliogr. s. 87–88. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Assessment of the accuracy of ground movement elements prediction using simulation method / Wojciech NAWORYTA, Joachim Menz, Anton Sroka // W: Underground mining: new technologies, safety and sustainable development : International Mining Forum 2005 : proceedings of the 6th International Mining Forum 2005 : 23–27 February 2005, Cracow–Szczyrk–Wieliczka, Poland / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — Leiden, [et al.] : A. A. Balkema Publishers, 2005. — ISBN10: 0415375525. — S. 123–136. — Bibliogr. s. 135–136, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Assessment of uncertainity of ground movement elements prediction using geostatistical simulationOcena niepewności prognozy wskaźników deformacji terenu metodą symulacji geostatystycznej / Wojciech NAWORYTA, Anton Sroka // W: Miocen 2005 : Podiebrady, 27. 09.–02. 10. 2005 : conference proceedings, Vol. 2 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.]. — Kraków : AWK GEO, cop. 2005. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej). — ISBN10: 83-920441-5-0. — S. 119–129. — Bibliogr. s. 128–129, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Beton zabija![Concrete kills!] / Wojciech NAWORYTA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2018 nr 1, s. 36–40. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście wojny w Ukrainie : znaczenie dla branży surowcowej[Eurospetic safety in the context of the war in Ukraine : importance for the raw materials industry] / Wojciech NAWORYTA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2022 nr 2, s. 44–48. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Bieżąca aktualizacja modelu złoża i optymalizacja eksploatacji w kopalniach węgla brunatnego - prezentacja projektu RTRO-Coal[Current update of the deposit model and optimization of operation in lignite mines - presentation of RTRO-Coal project] / Wojciech NAWORYTA, Mateusz SIKORA // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 [Dokument elektroniczny] : Zakopane–Kościelisko, 11–14 czerwca 2017 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Bieżąca optymalizacja eksploatacji w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego z zastosowaniem technik symulacyjnych : [streszczenie][Real-time optimization of operation in lignite mines using simulation techniques : abstract] / Wojciech NAWORYTA, Mateusz SIKORA, Jörg Benndorf // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Celowość i znaczenie budowy magazynów surowców wtórnych jako złóż antropogenicznych na przykładzie gipsu syntetycznegoThe importance of anthropogenic deposits construction for secondary raw materials on the example of synthetic gypsum / Ryszard Uberman, Wojciech NAWORYTA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 106, s. 211–223. — Bibliogr. s. 222–223, Streszcz., Abstr.. — Informacja o konferencji na podstawie obwoluty. — XXVIII konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 20–22 listopada 2018. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/12/Uberman-Naworyta.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: rekultywacja, gips syntetyczny, złoża antropogeniczne, wyrobiska odkrywkowe, magazynowanie

  keywords: reclamation, synthetic gypsum, storage, anthropogenic deposits, open pit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/124393

24
 • Celowość i znaczenie budowy złóż antropogenicznych dla surowców wtórnych na przykładzie gipsu syntetycznego[The importance of anthropogenic deposits construction for secondary raw materials on the example of synthetic gypsum] / Ryszard Uberman, Wojciech NAWORYTA // W: Kongres surowcowy : aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXVIII konferencja : 20–23.11.2018, Rytro koło Nowego Sącza : zeszyt streszczeń. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-95-6. — S. 88–89. — W. Naworyta – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Characteristic of Polish lignite extraction centers considering aspects related to closure of lignite mines / Wojciech NAWORYTA // W: LIFE 2000 : Lignite Innovations for Future in Europe : 1. Internationale Konferenz : 29. März bis 1. April 2000 in Freiberg : Tagungsband = LIFE 2000 : Braunkohle in Europa Innovationen für die Zukunft : conference proceedings / Hrsg. Roland Grafe, Dietrich Schindler ; Technische Universität Bergakademie Freiberg, DEBRIV Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e. V.. — Freiberg : TU Bergakademie, 2000. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1–6]. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: