Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Krzaklewski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Metody rekultywacji. 1, Rekultywacja obszarów pogórniczych i poprzemysłowychMethods of reclamation. 1, Reclamation of mining and industrial areas / Wojciech KRZAKLEWSKI // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2001 nr 9, s. 20–23. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Potencjalna toksyczność utworów nadkładu KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] „Bełchatów”Potential toxicity of the overlay formations of the Lignite Mine “Bełchatów” / Piotr WOJTANOWICZ, Wojciech KRZAKLEWSKI // W: Węgiel brunatny paliwem energetyki XXI [dwudziestego pierwszego] wieku : III [trzeci] międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 22–24 kwietnia 2002 = Lignite mining : III [third] international brown coal mining congress / oprac. red. Jarosław Gogolewski ; PWr IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 98) ; (Seria: Konferencje ; 34). — Opis część. wg okł. — S. 551–562. — Bibliogr. s. 561

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Skuteczność neutralizacji toksycznie kwaśnych gruntów na zwałowisku zewnętrznym KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] „Bełchatów”Effectiveness of neutralisation of toxically acidic soils on the outer dumping ground of the „Bełchatów” brown coal mine / Stanisław KOWALIK, Wojciech KRZAKLEWSKI, Jerzy WÓJCIK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 2, s. 395–410. — Bibliogr. s. 409–410, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sukcesja spontaniczna roślinności na osadnikach popiołowych Zakładów Azotowych w TarnowieSpontaneous succession of vegetation on the ash deposition fields from the Nitrogen Industry Enterprise (Zakłady Azotowe) in Tarnów / Krystyna TYMIŃSKA-ZAWORA, Wojciech KRZAKLEWSKI, Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 1, s. 15–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sukcesja roślinności, zagospodarowanie poeksploatacyjne

  keywords: succession of vegetation, ash deposition fields

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ różnych rodzajów i dawek substancji neutralizujących na plon i skład chemiczny życicy trwałej w uprawie na silnie kwaśnych utworach zwałowiska KWB BełchatówThe influence of different kinds and doses of neutralisers on the harvest and chemical composition of English Reyegrass introduced on very acid formations from the heap of the Lignite Mine „Bełchatów” / Wojciech KRZAKLEWSKI, Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 45–54. — Bibliogr. s. 54, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: