Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kowalik, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5674-9019 orcid iD

ResearcherID: C-5893-2018

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a04739205e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej[Graduates of the AGH Faculty of Management at the beginning of their professional career] / Piotr GÓRSKI, Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 175, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0616). — Bibliogr. s. 145–152. — ISBN: 978-83-7464-775-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis and development of competencies of faculty innovation brokers : evaluation and measurement methods / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Arkadiusz Szmal, Marzena STASZKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Dominik KOWAL // W: Science, business, and universities : cooperation, knowledge transfer, and entrepreneurship / eds. Joanna Duda, Tomasz Bernat. — New York : Routledge, cop. 2022. — (Routledge Studies in International Business and the World Economy). — Dod. ISBN: 978-1-032-19236-9. — ISBN: 978-1-032-19234-5 ; e-ISBN: 978-1-003-25827-8. — S. 111–127. — Bibliogr. s. 125–127. — tekst: https://tiny.pl/9b5j8

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4324/9781003258278-10

3
 • Can heritage digitisation increase cultural participation and influence social inclusion? : evidence from Poland / Wojciech KOWALIK // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 152–153. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Changes in the discourse on corporate social responsibility : a case study, the example of a trade journal in the field of human resource managementZmiany w dyskursie prowadzonym na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw : studium przypadku na przykładzie czasopisma branżowego z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management ; ISSN 1641-0874. — 2020 nr 3-4, s. 43–60. — Bibliogr. s. 56–59, Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, prasa branżowa, zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi

  keywords: corporate social responsibility, human resource management, trade press, sustainable human resource management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0014.1669

5
 • Conditions and limitations of the role of online access to cultural heritage in achieving the sustainable development goals — evidence from Poland / Wojciech KOWALIK // W: Arts, sustainability and education : ENO Yearbook 2 / eds. Ernst Wagner [et al.]. — Singapore : Springer Nature Singapore, cop. 2021. — (Yearbook of the European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education ; ISSN 2524-8375). — ISBN: 978-981-16-3451-2 ; e-ISBN: 978-981-16-3452-9. — S. 285–302. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-22

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-981-16-3452-9_14

6
 • Creative class thesis as part in discussion about innovativity in the information age organisations / Wojciech KOWALIK // W: Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-277-4. — S. 711–724. — Bibliogr. s. 722–724, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cyfrowe nierówności w społeczeństwie informacyjnym a problem wykluczenia z rynku pracyDigital inequalities in information society and the issue of exclusion from labor market / Wojciech KOWALIK // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 347–354. — Bibliogr. s. 353–354

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • „Dojrzałość w sieci” – małopolscy seniorzy wobec internetu[Maturity in the network - Małopolska seniors to the Internet] / Wojciech KOWALIK // W: (Nie) czekając na starość : wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian : Małopolski kongres polityki społecznej : 15 i 16 listopada 2012 / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. — Kraków : ROPS, [2012]. — ISBN: 978-83-60242-64-3. — S. 73–79. — Bibliogr. s. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Internet oczami seniorów : percepcja i wzory wykorzystywania[Internet in the opinion of the elderly : perception and patterns of use / Wojciech KOWALIK, Anna Pawlina // W: Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości = [New phenomena and processes in research on Polish cultures of ageing] / pod red. Wojciecha Kowalika i Anny Pawliny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0609). — ISBN: 978-83-7464-767-0. — S. 43–63. — Bibliogr. s. 62–63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Kapitał społeczny i kulturowy, społeczeństwo obywatelskie i rozwój społeczno-gospodarczy – analiza powiązańSocial and cultural capital, civil society and socio-economic development – the analysis of interdependency / Wojciech KOWALIK // W: Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce / red. nauk. Rafał Boguszewski. — Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2018. — ISBN: 978-83-7583-818-3. — S. 21–35. — Bibliogr. s. 33–35, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: social capital, socioeconomic development, cultural capital, civic society

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznegoCultural cadre competences and the development of social capital / Wojciech KOWALIK, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz. — Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2013. — 229 s.. — Bibliogr. s. 187–192, Summ.. — ISBN: 978-83-61406-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kompetencje, wartości i oczekiwania studentów Wydziału Zarządzania na progu kariery zawodowejCompetences, values and expectations of students of management at the beginning of their careers / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kultura lokalnie : między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu[Culture locally : between culture participation and participative management] / Wojciech KOWALIK, Małgorzata Matlak, Agnieszka Nowak, Kamila Noworól, Zofia Noworól. — Kraków : Wydawnictwo MIK, 2011. — 202, [1] s.. — Bibliogr. s. 159–165. — ISBN: 978-83-61406-60-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Lokalne centra kultury: działania a diagnozy [Dokument elektroniczny][Local cultural centers: action and diagnosis] / Jagoda Komusińska, Wojciech KOWALIK, Judyta Lubacha-Sember, Łukasz Maźnica, Dawid Sobolak, Jan Strycharz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP sp. z o. o., 2016. — 137 s.. — Tryb dostępu: https://goo.gl/PMwpsy [2017-01-31]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 118–119. — ISBN: 978-83-940660-3-1. — Publikacja powstała w ramach projektu „Lokalne centra kultury: działania a diagnozy – wpływ diagnoz na działania lokalnych instytucji kultury”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Między alienacją a adaptacją : Polacy w wieku 50+ wobec internetuBetween alienation and adjustment : Poles aged 50+ and the Internet / Dominik Batorski, Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrich, Wojciech KOWALIK, Paweł Kubicki, Marta Olcoń-Kubicka, Jan M. Zając, Monika Żychlińska. — Warszawa : UPC Polska Sp. z o. o., [2010]. — 126 s.. — (Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci” / pod red. Dominika Batorskiego i Jana M. Zająca). — Bibliogr. s. 106–107, Summ.. — ISBN: 978-83-931994-0-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Młodzi emeryci w Polsce : między biernością a aktywnością[Young pensioners in Poland : between passiveness and activeness] / Łukasz KRZYŻOWSKI, Wojciech KOWALIK, Katarzyna Suwada, Anna Pawlina. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, cop. 2014. — 177, [1] s.. — Bibliogr. s. 163–171. — ISBN: 978-83-7383-698-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Natural social training and targeted forms of influence and their impact on development of soft competences among team leaders: a comparative analysis / Marzena STASZKIEWICZ, Wojciech KOWALIK // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 5536–5544. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-06-24]. — Bibliogr. s. 5543–5544, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: soft competences, managerial competences, social competences, development of soft competences, natural social training, team leaders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości[New phenomena and processes in research on Polish cultures of ageing] / pod red. Wojciecha KOWALIKA i Anny Pawliny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 156 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0609). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-767-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowejAssessment and professional competencies relevance and labour market requirements for students of the AGH University of Science and Technology in Cracow Faculty of Management at the start of a professional career / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-476-1. — S. 33–45. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Older people and the internet-consumption of the medium in Poland in context of the EU / KOWALIK, Wojciech // W: XVII ISA World congress of sociology : sociology on the move : Gothenburg, Sweden 11–17 July, 2010 : conference abstracts / ISA International Sociological Association. — [S. l. : ProQuest], [2010]. — S. 251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kulturyParticipatory management in public institutions – the case of communal cultural organizations / Wojciech KOWALIK // Zarządzanie Publiczne ; ISSN 1898-3529. — 2017 nr 2, s. 65–79. — Bibliogr. s. 77–79. — tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/424/308

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zarządzanie partycypacyjne, public governance, instytucje kultury, rozwój przez kulturę

  keywords: participatory management, cultural output, public governance, culture and development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15678/ZP.2017.40.2.05

24
 • Projective methods in analyzing the ways of perceiving organizations – research proposition / Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Functioning in the workplace : quantitative and qualitative psychological research / ed. Barbara Mróz. — Warsaw : SCHOLAR Publishing House, 2012. — ISBN: 978-83-7383-605-1. — S. 80–96. — Bibliogr. s. 94–96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rola projektu TANDEM w identyfikacji i analizie istniejących nierówności w zakresie polityk dotyczących transformacji energetycznej[The role of the TANDEM project in identifying and analysing existing inequalities in energy transition policies] / Monika Pepłowska, Aleksandra Komorowska, Wit Hubert, Wojciech KOWALIK, Dominik Kryzia, Lidia Gawlik // W: XXXVI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pod tytułem Bezpieczeństwo energetyczne Polski i UE w świetle obecnej sytuacji gospodarczej świata : 15-18 październik 2023 r., Zakopane : streszczenia / red. Zbigniew Grudziński; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Polska Akademia Nauk. — [Kraków : Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk], [2023]. — ISBN: 978-83-67606-22-6. — S. 39. — Dostęp również online: {https://se.min-pan.krakow.pl/pelne_teksty36/k36_streszczenia_fin.pdf} [2023-11-22]. — Dod. prezentacja: {https://se.min-pan.krakow.pl/pelne_teksty36/k36_poster/k36_poster_peplowska_inni.pdf} [2023-11-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: