Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Duliński, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Analiza dwufazowego, nieizotermicznego przepływu wody mineralnej i $CO_{2}$ w pionowym przewodzie wydobywczymAnalysis of a two-phase non-isothermal flow of mineral water and $CO_{2}$ in a vertical string / Władysław DULIŃSKI, Czesława E. ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/2, s. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza i ustalenie parametrów eksploatacyjnych dla odwiertów wód mineralnych w zależności od wielkości wykładnika gazowegoAnalysis and establishing production parameters of mineral water wells, depending on gas index / Władysław DULIŃSKI, Czesława Ewa ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 243–249. — Bibliogr. s. 249, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROM. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_11.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza parametrów eksploatacyjnych wody mineralnej z obecnością metanu na przykładzie odwiertu Polańczyk IG-1Analysis of production parameters of mineral water with methane content on the example of the well Polańczyk IG-1 / Czesława Ewa ROPA, Władysław DULIŃSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 161–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wody mineralne, otwory wiertnicze, eksploatacja

  keywords: mineral waters, drilling wells, exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Badania złożowe w odwiertach Zuber w Krynicy oraz problem odsiarczania dwutlenku węgla z tych ujęćDeposit research in the Krynica Zuber wells and the problem of the sulphur removal from carbon dioxide / Władysław DULIŃSKI, Stanisław WITCZAK, Czesława ROPA, Danuta Reśko, Wacław Szarek, Antoni Schmalz // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 1999 t. 47 nr 6, s. 584–590. — Bibliogr. s. 590, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dobór parametrów dla otworowej eksploatacji $CO_{2}$ w aspekcie zabezpieczenia przed tworzeniem się hydratówSelection of parameters for the hole exploitation of carbon dioxide in the aspect of hydrates prevention / Władysław DULIŃSKI, Czesława Ewa ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 167–176. — Bibliogr. s. 175–176, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/EngNw4

 • słowa kluczowe: eksploatacja, dwutlenek węgla

  keywords: gaz, exploitation, gas, carbon dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dobór pompy do eksploatacji wód mineralnych nagazowanych dwutlenkiem węglaSelection of a pomp for the production of $CO_{2}$ saturated mineral water / Władysław DULIŃSKI, Czesława E. ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 175–181. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Summ.. — Toż. W: Wiertnictwo, Nafta, Gaz [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 1 dysk optyczny. — 2006 R. 23/1 s. 175–181. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2006-01/W_2006_1_15.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Historia Zakładu Gazownictwa Ziemnego[History of the Department of Natural Gas] / Władysław DULIŃSKI, Jakub SIEMEK // W: Jubileusz XXXV-lecia [Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu] 1967-2002 = 35-th anniversary 1967-2002 / kolegium red.: Stanisław Stryczek, Jan Ziaja. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 49–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kształcenie kadr inżynierskich dla przemysłu naftowego na Wydziale Górniczym AGH w latach 1919–1967 : (przed powstaniem Wydziału Wiertniczo-Naftowego)[Education of engineering staff for oil industry in the Faculty of Mining of the University of Mining and Metallurgy in 1919–1967] / Władysław DULIŃSKI, Kazimierz LISZKA // W: Jubileusz 40-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–2007 = 40\textsuperscript{th} anniversary 1967-2007 / oprac ed.-graf.: Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 13–18. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena możliwości samoczynnego wydobycia i zagospodarowania nagazowanej wody mineralnej z odwiertu K-4a w KrynicyPossibility assessment of the outgenous water exploitation and usage of the saturated mineral water from the K-4a borehole in Krynica / Czesława Ewa ROPA, Władysław DULIŃSKI // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 95–102. — Bibliogr. s. 102, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Odsiarczanie dwutlenku węgla przy zagospodarowaniu wód mineralnych do produkcji zdrojowejSulfur contamination removing from carbon dioxide during mineral water utilisation in the spa / Władysław DULIŃSKI, Czesława E. ROPA // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — ISBN: 978-83-88927-16-4. — S. 939–948. — Bibliogr. s. 947–948, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Transport gazu[Gas transportation] / Władysław DULIŃSKI, Czesław RYBICKI, Robert ZACHWIEJA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 319, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1688). — Bibliogr. s. 316–[320]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Transport i magazynowanie gazu ziemnego[Transport and storage of natural gas] / Czesław RYBICKI, Jacek BLICHARSKI, Władysław DULIŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI, Jan Marszałek // W: Vademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 Stanisław Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. — ISBN (całość) 978-83-934374-0-5. — ISBN: 978-83-934374-1-2. — s. 613–746. — Bibliogr. s. 743–746

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ustalenie parametrów dla uzyskania eksploatacji ciągłej w odwiercie Zuber III w KrynicySetting parameters for continuous exploitation in the production well Zuber III in Krynica / Czesława Ewa ROPA, Władysław DULIŃSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 R. 18/1, s. 173–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ wodno-gazowej struktury strumienia na proces eksploatacji wód mineralnych nasyconych dwutlenkiem węglaInfluence of water-gas stream structure on exploitation of mineral waters saturated with carbon dioxide / Czesława Ewa ROPA, Władysław DULIŃSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 403–413. — Bibliogr. s. 412–413, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Występowanie, dokumentowanie i eksploatacja endogenicznego dwutlenku węgla w Polsce : poradnik metodyczny[Occurrence, evidence and exploitatation of endogenous carbon dioxide in Poland] / Wojciech Ciężkowski, Władysław DULIŃSKI, Irena Józefko, Barbara Kiełczawa, Elżbieta Liber-Madziarz, Stanisław WITCZAK, Andrzej Zuber, Stanisław Żak ; pod red. Wojciecha Ciężkowskiego ; Ministerstwo Środowiska. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych. — Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, 2002. — 221 s.. — Bibliogr. s. 194–214

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie impregnowanych węgli aktywnych w procesie oczyszczania gazówApplication of impregnated active carbons in the process of gas cleaning / Władysław DULIŃSKI, Czesława E. ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 85–93. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: oczyszczanie gazów, impregnowane węgle aktywne

  keywords: gas cleaning, impregnated active carbons

  cyfrowy identyfikator dokumentu: