Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Bukiej, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza przyczyn obecności srebra w miedzi katodowejHow to account for the presence of silver in the cathode copper – an analysis / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI // W: Metale szlachetne : II krajowa konferencja : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 = “Noble metals” : proceedings of the conference / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. [1–19]. — Bibliogr. s. [19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bezemisyjna technologia przerobu stopu Cu-Fe-Pb[No emission processing technology of Cu-Fe-Pb alloy] / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : międzynarodowa konferencja naukowa : Krynica 24–26 maja 2001 r. / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, [2001]. — S. 189–201. — Bibliogr. s. 200, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • “Copper elimination from raw gold-bearing slime” / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: 6\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 27.6.–29.6.2002, Ostrava Czech Republic, Pt. 2 / ed. ed. Fečko Peter, associated ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical Univeristy of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2002]. — ISBN10: 8024800721. — S. 571–575. — Bibliogr. s. 575, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Eliminacja arsenu ze szlamu kaskadowego w procesie oczyszczania elektrolitu porafinacyjnego miedzi[Elimination of arsenic from cascade sludge in the purification process of post-refining copper industry] / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: Recyklace odpadů VI : 10. – 11. 10. 2002, Košice / ed. Peter Fečko ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2002]. — S. 389–391. — Bibliogr. s. 391, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Investigations of the reduction kinetics of gold from multicomponent chloride solutions / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ, Krzysztof PACŁAWSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 1999 vol. 25 no. 2, s. 105–114. — Bibliogr. s. 114, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody rafinacji stopów srebraMethods of refining gold alloys / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: Metale szlachetne : konferencja : Niedzica 5–6 październik 2000 = Noble metals : proceedings of the conference / oprac. i ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, Kraków. — Kraków : FMN TiR, 2000. — S. 93–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Odpady przemysłu metali nieżelaznych w Polsce : wybrane zagadnienia[Non-ferrous metals industry wastes] / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : IV [czwarta] międzynarodowa konferencja naukowa : 20–22.06.2002 Zakopane = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes V [fourth] international conference / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój” ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH ; SITPH [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego] – Oddział Metale. — [Kraków : FMN TiR ; WMN AGH ; SITPH – OM], [2002]. — Opis część. wg okł.. — S. 2–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przegląd metod i sposobów rozpuszczania rodu pierwotnej i wtórnej bazy surowcowejNew methods and ways of rhodium dissolution of the primary and secondary material resources / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 6, s. 346–349. — Bibliogr. s. 349, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Przegląd metod i sposobów rozpuszczania rodu pierwotnej i wtórnej bazy surowcowej[New methods and ways of rhodium dissolution of the primary and secondary material resources] / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: II [Druga] krajowa konferencja naukowa na temat: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych” : Kraków 23–24 września 1999 r. / red. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne ; Komitet Metalurgii PAN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH. — [Kraków : AGH. WMN], [1999]. — S. [55–67]. — Bibliogr. s. [67], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przegląd ważniejszych metod i sposobów wydzielania rodu z roztworów i jego rafinacjaReview of the more important methods and ways of the separation of rhodium from solutions and its refining / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI // W: Metale szlachetne : konferencja : Niedzica 5–6 październik 2000 = Noble metals : proceedings of the conference / oprac. i ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, Kraków. — Kraków : FMN TiR, 2000. — S. 81–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rafinacja rodu w roztworach wodnychRhodium refining in water solutions / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI // W: Metale szlachetne : II krajowa konferencja : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 = “Noble metals” : proceedings of the conference / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. [1–10]. — Bibliogr. s. [9–10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rod we wtórnych szlamach anodowych[Rodium in secondary anode slimes] / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław Wroński, Wojciech Cis, Paweł Borzęcki // W: Metale szlachetne : III konferencja : Zakopane–Kościelisko 3–5 października 2002 / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój. — [Kraków : FMN TiR], [2002]. — S. 133–140. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób odzyskiwania arsenu w postaci arsenianu magnezowo-amonowego z odpadowych roztworów powstających przy produkcji miedzi[Method of recovering arsenium in the form of magnesium-ammonium arsenate form waste solutions formed in copper production processes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.: C22B 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192653 B1 ; Udziel. 2006-03-20 ; Opubl. 2006-11-30. — Zgłosz. nr P.341262 z dn. 2000-07-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192653B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób odzyskiwania arsenu w postaci arsenianu żelaza lub glinu z odpadowych roztworów powstających przy produkcji miedzi[Method of recovering arsenium in the form of iron arsenate from waste solutions formed in copper production processes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.: C22B 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192682 B1 ; Udziel. 2006-03-20 ; Opubl. 2006-11-30. — Zgłosz. nr P.341263 z dn. 2000-07-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192682B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób odzyskiwania metali, głównie arsenu i cynku z odpadowych materiałów pochodzących z produkcji miedzi[Method of recovering metals, in particular arsenium and zinc, from copper production process waste materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.: C22B 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 190927 B1 ; Udziel. 2005-06-27 ; Opubl. 2006-02-28. — Zgłosz. nr P.340970 z dn. 2000-06-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL190927B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób usuwania arsenu z surowej gąbki miedziowo-arsenowej[Method of removing arsenic from crude copper-arsenic sponge] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C01G 28/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 184536 B1 ; Udziel. 2002-04-05 ; Opubl. 2002-11-29. — Zgłosz. nr P.318916 z dn. 1997-03-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL184536B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób wytwarzania metalicznego arsenu oraz urządzenie do wytwarzania metalicznego arsenu[Method of and apparatus for obtaining elemental arsenic] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.: C01G 28/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 193597 B1 ; Udziel. 2006-07-26 ; Opubl. 2007-02-28. — Zgłosz. nr P.345128 z dn. 2001-01-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL193597B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób wytwarzania mieszanki wsadowej do otrzymywania ołowiu w obrotowo-wahadłowym piecu z odpadów przemysłu miedziowego[Method for preparing a charge mix for obtaining lead from copper industry wastes in a rockable rotary kiln] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ [et al.]. — Int.Cl.: C22B 13/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 194202 B1 ; Udziel. 2006-11-08 ; Opubl. 2007-05-31. — Zgłosz. nr P.346072 z dn. 2001-02-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL194202B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Utilization of the waste products of the copper industry of application of post-rafinement electrolitesZagospodarowanie odpadowych materiałów przemysłu miedziowego z zastosowaniem elektrolitów porafinacyjnych / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2002 vol. 28 no. 1, s. 65–71. — Bibliogr. s. 71, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ parametrów przygotowania stopów typu dore'a na rozpuszczalność $Pt$ w roztworach typu azotanowego[Influence of the parameters of preparing the dore'a alloys on the solubility $Pt$ in solutions of nitrate type] / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI, Jan JAROMINEK, Władysław Wroński, Wojciech Cis // W: Metale szlachetne : III konferencja : Zakopane–Kościelisko 3–5 października 2002 / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój. — [Kraków : FMN TiR], [2002]. — S. 111–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wydzielanie i rafinacja rodu z jego roztworów technologicznychPrecipitation and refining of rhodium from rhodium technological solutions / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 10, s. 464–467. — Bibliogr. s. 467, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: