Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Wisła-Walsh, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901007
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
2
 • Changes in the textural parameters of fly ash-derived Na-P1 zeolite during compaction processes / Rafał Panek, Magdalena Wdowin, Lidia Bandura, Ewa WISŁA-WALSH, Paweł GARA, Wojciech Franus // Mineralogia / Mineralogical Society of Poland ; ISSN 1899-8291. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica. — 2017 vol. 48 iss. 1–4, s. 3–22. — Bibliogr. s. 19–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-30. — „Mineral sorbents”, raw materials, power engineering, environmental protection, modern technologies : third scientific and technical conference : 18–19 September 2017, Cracow

 • keywords: extrusion, briquetting, binders, Na-P1, tableting, textural parameters

3
 • Development of composite calcium hydroxide sorbent in mechanical operations and evaluation of its basic sorption properties / Paweł GARA, Ewa WISŁA-WALSH // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 120. — Bibliogr. s. 120

 • keywords: composite sorbent, roll press, two-step granulation, high surface area Ca(OH)2

4
 • Development of composite calcium hydroxide sorbent in mechanical operations and evaluation of its basic sorption properties / Paweł GARA, Ewa WISŁA-WALSH // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 02030, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/02/e3sconf_ef2017_02030.pdf [2017-04-24]. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Dializa jako metoda zwiększenia powierzchni właściwej sodowej formy montmorillonitu i pochodnych nanostruktur[Dialysis as a method of increasing the specific surface of the sodium form of montmorillonite and nanostructures derivates] / W. Włodarczyk, A. Michalik-Zym, E. WISŁA-WALSH, A. KLIMEK, K. BAHRANOWSKI, E. M. Serwicka // W: XLV OKK : XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 13–15.03.2013, Kraków = XLV Polish annual conference on Catalysis / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Fundacja Pro Kataliza, Polski Klub Katalizy, Komitet Chemii PAN. — Kraków : IK i FP PAN, 2013 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-18-4. — S. 197

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Effect of fly ash agglomeration technique of the texture of obtained agglomerates / A. Baliński, E. WISŁA-WALSCH // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 44–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Experimental investigation of clay solid suspension flow during the process of sedimentation based on particle size distribution and zeta potential / Marian BANAŚ, Ewa WISŁA-WALSH, Bartłomiej HILGER, Wojciech Franus, Rafał Panek // W: ENTECH'14 : Energy Technologies conference : December 22–24, 2014, Yildiz : proceedings / ed. Ahmet Selim Dalkiliç. — Istanbul : DAKAM Publishing, 2014. — ISBN: 978-605-5120-98-6. — S. 231–249. — Bibliogr. s. 248–249, Abstr.

 • keywords: water treatment, suspensions, fluid flow, clay sedimentation, physical and chemical properties of clays

8
 • Generation of meso- and microporous structures by pyrolysis of polysiloxane microspheres and by HF etching of SiOC microspheres / Witold Fortuniak, Piotr Pośpiech, Urszula Mizerska, Julian Chojnowski, Stanisław Słomkowski, Anna NYCZYK-MALINOWSKA, Agnieszka WOJTECZKO, Ewa WISŁA-WALSH, Magdalena HASIK // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2018 vol. 44 iss. 1, s. 374–383. — Bibliogr. s. 383, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-23. — tekst: https://goo.gl/7zsFe3

 • keywords: electron microscopy, macroporosity, SiCO microspheres, mesoporosity, powders: microporosity

9
 • Identification of mineralogical and morphological properties of suspension in surface waters / BANAŚ Marian, HYCNAR Elżbieta, WISŁA-WALSH Ewa // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 19–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Investigation of synthetic zeolites from point of view application of them in $CO_{2}$ capture / Magdalena Wdowin, Rafał Panek, Wojciech Franus, Paweł GARA, Ewa WISŁA-WALSH // W: 6th FEZA conference [Dokument elektroniczny] : porous systems: from novel materials to sustainable solutions : 8–11 September 2014, Leipzig, Germany : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. 677. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kopaliny towarzyszące i mineralne surowce odpadowe ze złóż kopalin węglanowych jako potencjalna baza surowców do produkcji sorbentów $SO_{2}$The accompanying minerals and mineral wastes from the carbonate deposits as a potential raw materials base for the production of $SO_{2}$ sorbents / Elżbieta HYCNAR, Ewa WISŁA-WALSH, Tadeusz RATAJCZAK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2012 nr 83, s. 37–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.. — XXII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 7–9 listopada 2012. — Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Modification of fly ash produced in the process of burning fossil fuels – granulation method / Paweł GARA, Ewa WISŁA-WALSH // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 133. — Bibliogr. s. 133

 • keywords: granulation, fly ash, compressive strength, binders

13
 • Nanotubular particles derived from kaolin group minerals – structural and textural examination / MATUSIK J., WISŁA-WALSH E., GAWEŁ A., Bielańska E., BAHRANOWSKI K. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2010 vol. 6, s. 88. — Bibliogr. s. 88. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — IMA2010 : 20th general meeting of the International Mineralogical Association : 21–27 August, 2010, Budapest, Hungary : abstracts / eds. Luminiţa Zaharia, [et al.]. — Szeged : Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, University of Szeged, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • New high surface area calcareous sorbent produced in mechanical operations / P. GARA, M. HRYNIEWICZ, E. WISŁA-WALSH // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 198–202. — Bibliogr. s. 201–202, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Phases composition of Municipal Solid Waste Incinerator (MSWI) fly ashes / W. KĘPYS, E. WISŁA-WALSH // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 282–287. — Bibliogr. s. 287, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Physico-chemical properties of suspended solids from coal processing plant / Sławomir RÓŻYCKI, Marian BANAŚ, Ewa WISŁA-WALSH, Tymoteusz TURLEJ, Patrycja Wnęk // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-66-7. — S. 611–618. — Bibliogr. s. 618, Abstr.

 • keywords: SEM, coal suspension, EDS, sedimentation process, X-Ray

17
 • Pillared montmorillonites as catalysts for removal of chlorinated volatile organic compounds from air : structural characterization / BAHRANOWSKI K., GAWEŁ A., KLIMEK A., Machej T., MATUSIK J., Michalik-Zym A., Serwicka E. M., WISŁA-WALSH E., WŁODARCZYK W. // W: MECC'12 : 6\textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : September 4–9, 2012, Průhonice : book of abstracts / eds. Martin Št'astný and Anna Žigová ; Czech National Clay Group. — [Czech Republic : s. n.], [2012]. — (Informátor ; no. 49). — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Pillared montmorillonites as catalysts for removal of chlorinated volatile organic compounds from air – textural chracterization / K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, A. KLIMEK, J. MATUSIK, A. Michalik-Zym, E. Serwicka, E. WISŁA-WALSH, W. WŁODARCZYK // W: MECC 14 : 7\textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference 2014 : 16–19 September 2014 Dresden, Germany : programme and abstractbook / DTTC. — [Dresden : s. n.], 2014. — Opis wg okł.. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Purification efficiency for selected bentonites in laboratory settling tank / Bartłomiej HILGER, Marian BANAŚ, Ewa WISŁA-WALSH, Piotr WARZECHA // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2–5 November, 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. Book 3, Water resources : forest, marine and ocean ecosystems. Vol. 3. Hydrology and water resources, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-81-0. — S. 227–234. — Bibliogr. s. 234, Abstr.

 • keywords: water treatment, suspensions, clay sedimentation, turbidity

20
 • Purification efficiency of hexagonal shaped multiflux lamella packet in laboratory sedimentation tank / Marian BANAŚ, Ewa WISŁA-WALSH, Piotr WARZECHA, Bartłomiej HILGER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 3–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • keywords: suspension, water treatment, clay sedimentation, physical and chemical properties of clays, turbidity

21
 • Purification efficiency of selected clay suspensions in laboratory sedimentation tank / Marian BANAŚ, Ewa WISŁA-WALSH, Piotr WARZECHA, Bartłomiej HILGER // W: ENTECH'15 [Dokument elektroniczny] : III Energy Technologies conference proceedings : December 21–22, 2015, Istanbul, Turkey / ed. Özgür Öztürk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Istanbul : [s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-605-9207-20-1. — S. 150–158. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 158, Abstr.

 • keywords: water treatment, clay sedimentation, physical and chemical properties of clays, suspension flow

22
23
 • Skały węglanowe ze złoża Szczerców jako potencjalne sorbenty do obniżania emisji ${SO_{2}}$ w paleniskach fluidalnychThe carbonate rocks from fields Szczerców as potential sorbents for reducing emissions of ${SO_{2}}$ in fluidized bed / Elżbieta HYCNAR, Ewa WISŁA-WALSH, Łukasz ZYCH // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2012 R. 53 nr 1–2, s. 97–103. — Bibliogr. s. 103.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Sposób wytwarzania kawałkowego kompozytowego sorbentu na bazie wodorotlenku wapnia[Method for producing a composite sorbent lump on the basis of calcium hydroxide] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BEMBENEK Michał, BURMISTRZ Piotr, CZERSKI Grzegorz, GARA Paweł, HRYNIEWICZ Marek, STRUGAŁA Andrzej, WISŁA-WALSH Ewa. — Int.Cl.: B01J 20/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 397566 A1 ; Opubl. 2013-07-08. — Zgłosz. nr P.397566 z dn. 2011-12-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 14, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL397566A1.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyty, sorbent na bazie wodorotlenku wapnia

  keywords: composites, sorbent on the basis of calcium hydroxide

25
 • Surface area and porosity of nanotubes obtained from kaolin minerals of different structural order / Jakub MATUSIK, Ewa WISŁA-WALSH, Adam GAWEŁ, Elżbieta Bielańska, Krzysztof BAHRANOWSKI // Clays and Clay Minerals ; ISSN 0009-8604. — 2011 vol. 59 no. 2, s. 116–135. — Bibliogr. s. 133–135, Abstr.

 • keywords: porosity, kaolinite, halloysite, nanotubes, nitrogen sorption