Wykaz publikacji wybranego autora

Emilia Wildhirt, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Deformacja cieplna mas formierskich pokrytych powłoką ochronną o różnej zawartości rozcieńczalnikaThermal deformation of moulding sands covered in protective coatings with varying mount of thinner / St. M. DOBOSZ, E. WILDHIRT, J. RAMUS, J. JAKUBSKI // Technológ ; ISSN 1337-8996. — 2016 R. 8 [no.] 2, s. 5–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Metody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze : abstrakt[Methods of test for protective coatings used on foundry molds and cores : abstract] / Emilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Jadwiga Kamińska, Michał Angrecki // W: Nowoczesne tworzywa odlewnicze przeznaczone do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych : 4–6 października 2017, Zakopane : materiały konferencyjne / Instytut Odlewnictwa. — Kraków : Instytut Odlewnictwa, cop. 2017. — S. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Modyfikacja odlewniczego spoiwa organicznego nanocząstkami ZnOModification of organic foundry binders with ZnO nanoparticles / Emilia WILDHIRT, Angelika KMITA, Jarosław JAKUBSKI, Barbara HUTERA // W: ”Cluster–casting – future” : international scientific conference : 09–12.09.2014 r., Świlcza = „Klaster–odlewnictwo–przyszłość” : międzynarodowa konferencja naukowa. — Rzeszów : RSdruk, 2014. — ISBN: 978-83-63666-90-3. — S. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: masy formierskie, modyfikacja, nanomateriały, spoiwo organiczne nanocząstki

  keywords: nanomaterials, modification, nanoparticles, moulding sands, organic binder

5
 • Powłoki ochronne i ich wpływ na deformację mas rdzeniowych w podwyższonych temperaturach[Protective coatings and their influence on the deformation of core sands at elevated temperatures] / Emilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Barbara HUTERA // W: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) [Dokument elektroniczny] : 24–26 czerwca 2015, Toruń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [UMK], 2015. — S. 110. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ksd.chem.umk.pl/IX_KSD_ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w.pdf [2015-07-08]. — Bibliogr. s. 110

 • słowa kluczowe: powłoki ochronne, masy formierskie i rdzeniowe, badanie parametru hot distortion

6
 • Praktyczne zastosowanie stopów $Pb-Sn$ w odlewnictwie artystycznymPractical application of $Pb-Sn$ alloys in artistic casting / Emilia WILDHIRT, Gabriela SIKORA, Angelika KMITA // W: ”Cluster–casting – future” : international scientific conference : 09–12.09.2014 r., Świlcza = „Klaster–odlewnictwo–przyszłość” : międzynarodowa konferencja naukowa. — Rzeszów : RSdruk, 2014. — ISBN: 978-83-63666-90-3. — S. 83–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: odlewnictwo artystyczne, stopy Pb-Sn, kokila, stop niskotopliwy, zastosowanie stopów Pb-Sn

  keywords: art casting, Pb-Sn alloys, chill mould, low-melting alloy, applications of Pb-Sn alloys

7
 • Rewitalizacja i ochrona olkuskiej starówki w kontekście badań archeologicznych i analiz znalezisk metalowych[The revitalisation and protection of the Old Town of Olkusz in the context of archeological discoveries and metal artefacts analyzes] / Agnieszka Kaczmarczyk, Izabela Mianowska, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Dariusz Szczepara, Emilia WILDHIRT // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 545–567. — Bibliogr. s. 567

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Selected properties of protective coatings applied to moulds and cores / Emilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Jadwiga Kamińska // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 40

 • keywords: protective coatings, moulding and core materials, hot-distortion parameter, roughness test

9
 • The artificial neural networks models with different structure used for green moulding sands quality control / J. JAKUBSKI, K. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ, E. WILDHIRT // W: Spolupráce 2015 [Dokument elektroniczny] : XXI. mezinárodní konferenci : 22. – 24. 4. 2015 : Dolní Morava, Jeseníky (ČR). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4–5]

 • keywords: artificial neural networks, data mining, green moulding sands

10
 • The effect of additive „B” on the properties of ${CO_2}$ - hardened foundry sands with hydrated sodiumWpływ dodatku „B” na właściwości piasków odlewniczych z uwodnionym krzemianem sodu utwardzanych ${CO_2}$ / J. Kamińska, M. Angrecki, A. Palma, J. JAKUBSKI, E. WILDHIRT // W: Współpraca 2017 : XXIII międzynarodowa konferencja naukowa odlewników polskich, czeskich i słowackich : 19-21.04.2017 r., Czarny Las, Woźniki k. Częstochowy = Spolupráce : Spolupráca / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [etc.]. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 47. — Pełny tekst pt.: The effect of additive „B” on the properties of ${CO_2}$ - hardened foundry sands with hydrated sodium silicate na CD-ROMie. — S. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 15, Abstr.

 • keywords: moulding sand, hydrated sodium silicate, foundry industry, additive "B"

11
 • Właściwości fizykochemiczne wodnych powłok ochronnych stosowanych na masy formierskie i rdzeniowe[The physicochemical properties of aqueous coatings used in molding and core sands] / Emilia WILDHIRT, Małgorzata Sapińska, Sylwia Sitko, Jadwiga Kamińska, Jarosław JAKUBSKI // W: II konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2017 : Kraków, 24 listopada 2017 r. : materiały konferencyjne / pod egidą Zarządu Głównego STOP. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 8

 • słowa kluczowe: lepkość, powłoki ochronne, sypkie masy samoutwardzalne

12
 • Wpływ dodatku rozpuszczalnika na wybrane właściwości rdzeni pokrytych powłoką ochronnąThe influence of solvent addition on selected properties of cores covered with protective coating / E. WILDHIRT, J. RAMUS, J. JAKUBSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 155–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, powłoki ochronne, suszenie powłok, badania w podwyższonych temperaturach, głębokość penetracji powłok

13
 • Wpływ głębokości penetracji powłoki ochronnej na deformację cieplną mas określoną parametrem hot distortion : streszczenie[Influence of depth penetration of the protective coating on thermal deformation masses defined by parameter hot distortion : abstract] / Emilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Małgorzata Sapińska, Sylwia Sitko // W: I konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wpływ głębokości penetracji powłoki ochronnej na deformację cieplną mas określoną parametrem \emph{hot distortion}Impact of penetration depth of protective coating on thermal deformation of masses determined by the hot distortion parameter / Emilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Małgorzata Sapińska, Sylwia Sitko // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2017 vol. 57 no. 1, s. 51–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: powłoki ochronne, materiały rdzeniowe, parametr hot-distortion

  keywords: protective coatings, core materials, hot distortion parameter

15
 • Wpływ modyfikacji spoiw organicznych na właściwości wytrzymałościowe sypkich mas samoutwardzalnych : streszczenie[Effect of the organic binders modification on the strength properties of loose self-setting sand] / E. WILDHIRT, B. HUTERA, A. KMITA, J. JAKUBSKI // W: I Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/test/Wildhirt.pdf [2014-09-23]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Wpływ powłoki ochronnej na charakterystykę wysokotemperaturową mas II generacji[Influence of protective coatings on high-temperature characteristics of II generation mass] / E. WILDHIRT, J. JAKUBSKI // Zeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2015 z. 17, s. 175–180. — Bibliogr. s. 180, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-63605-18-6. — XI Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników Sferoid'2015 : Ustroń–Jaszowiec, 28–30 maja 2015

 • słowa kluczowe: masy formierskie, powłoki ochronne, deformacja cieplna, hot distortion

17
 • Wpływ powłok ochronnych na deformację mas rdzeniowych w wysokiej temperaturze[The influence of the protective coating on the deformation of core sand at high temperature] / Emilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI // W: III Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 7.05.2015 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2015]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_doktoranci_2015/2.pdf [2015-06-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: powłoki ochronne, masy formierskie i rdzeniowe, hot-distortion

18
 • Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na wybrane właściwości rdzeni pokrytych powłokami ochronnymi[Influence of the type of solvent on selected properties of cores covered with protective coatings] / Emilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI // W: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie [Dokument elektroniczny] : 21–24 czerwca 2016, Bachotek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [s. n.], 2016. — S. 89. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ksd.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_X_KSD.pdf [2016-07-18]. — Bibliogr. s. 89

 • słowa kluczowe: lepkość, powłoki ochronne, masy formierskie i rdzeniowe, badanie parametru hot distortion

19
 • Wykonanie rekonstrukcji odlewanej bransolety z epoki brązuPerform reconstruction of the cast bracelets from the bronze age / E. WILDHIRT, A. GARBACZ-KLEMPKA, P. L. ŻAK, T. Stolarczyk, P. Długosz // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 185–190. — Bibliogr. s. 189, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: brąz, komputerowe wspomaganie produkcji odlewniczej, odlewnictwo artystyczne, metoda wytapianych modeli, metoda szybkiego prototypowania

20
 • Zmiana wybranych właściwości rdzeni z powłokami w zależności od dodatku wodnego rozcieńczalnikaChange the properties of selected cores coated according to the additive of aqueous diluent / Emilia WILDHIRT, Joanna RAMUS, Jarosław JAKUBSKI // W: Foundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Toż dostępne online: {http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/abstracts_doktoranci/8.pdf} [2015-12-21]

 • słowa kluczowe: powłoki ochronne, suszenie powłok, badania w podwyższonych temperaturach, głębokość penetracji powłok