Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Waszkiewicz, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5f9c26fb085dcb3b6122be52

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Comparison of empirical methods based on well logging to calculate the total organic carbon content in Baltic basin's shale gas reservoir / Sebastian WASZKIEWICZ // W: AGH ISC 2018 : AGH International Student Conference : knowledge, technology and society : 10-12 October 2018, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Styszko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018. — ISBN: 978-83-944254-6-3 ; e-ISBN: 978-83-944254-7-0. — S. 31. — Bibliogr. s. 31. — Toż. w Internecie: {http://www.isc.agh.edu.pl/papers/}. — Dostęp po wybraniu: Download Book of Abstracts

 • keywords: Baltic basin, total organic carbon, shale gas reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Comparison of empirical methods based on well logging to calculation of total organic carbon concentration in Baltic basin’s shale gas reservoir / Sebastian WASZKIEWICZ // W: Knowledge, technology and society : AGH ISC 2018 : monograph / sci. ed. Katarzyna Styszko, Paweł Bogacz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — Publikacja zawiera materiały z konferencji: AGH International Student Conference: knowledge, technology and society (AGH ISC) : 10–12 October 2018, Kraków. — ISBN: 978-83-66364-51-6. — S. 173–180. — Bibliogr. s. 179–180, Abstr.

 • keywords: Baltic basin, total organic carbon, shale gas reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Estimation of absolute permeability using artificial neural networks (multilayer perceptrons) based on well logs and laboratory data from Silurian and Ordovician deposits in SE Poland / Sebastian WASZKIEWICZ, Paulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/10%20Students%20session/Waszkiewicz%20et%20al.pdf [2019-09-16]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 135-136. - Bibliogr. s. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Results of the comprehensive interpretation of well logs in carbonate and siliciclastic rocks – similarities and differences in the case studies of selected formations / Sebastian WASZKIEWICZ, Ronal Barcala Alvarez, Jadwiga JARZYNA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2019 vol. 45 no. 3, s. 163–182. — Bibliogr. s. 181–182, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-08-06. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/download/3217/2333

 • keywords: Carpathian Foredeep, comprehensive interpretation of well logs, siliciclastic rocks, Cuban oilfield area, carbonates

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2019.45.3.163

7
 • Vitrinite equivalent reflectance estimation from improved maturity indicator and well logs based on statistical methods / Sebastian WASZKIEWICZ, Paulina I. KRAKOWSKA-MADEJSKA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 19 art. no. 6182, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/19/6182/pdf

 • keywords: shale gas, laboratory measurements, well logs, vitrinite equivalent reflectance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14196182

8
 • Wyznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego TOC w skałach łupkowych z wykorzystaniem profilowań geofizyki otworowej na przykładzie danych z basenu bałtyckiegoUse of empirical methods based on well logging to calculate the total organic carbon content in Baltic Basin's shale gas reservoir / Sebastian WASZKIEWICZ, Jerzy KARCZEWSKI, Paulina KRAKOWSKA, Jadwiga JARZYNA // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2018 R. 74 nr 11, s. 789–795. — Bibliogr. s. 794–795. — tekst: https://www.inig.pl/magazyn/nafta-gaz/Nafta-Gaz-2018-11-02.pdf

 • słowa kluczowe: profilowania geofizyki otworowej, całkowita zawartość węgla organicznego - TOC, metoda Passeya, metody empiryczne, łupki ordowickie i sylurskie

  keywords: well logs, total organic carbon - TOC, Passey method, empirical methods, Ordovician and Silurian shales

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG.2018.11.02