Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Warszyński, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza doświadczeń Rebindera z przebiegiem zjawisk tribologicznych zachodzących w procesie ciągnienia wielostopniowegoComparative analysis Rebinder's experiment with tribology phenomenon appering in multistage drawing process / Zdzisław BRONIEC, Janina DACA, Włodzimierz FIGIEL, Marian WARSZYŃSKI // W: XXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 4, Materiały konstrukcyjne ; Obciążenia, wytrzymałość zmęczeniowa, drgania, tłumienie ; Badania eksperymentalne, techniki pomiarowe ; Komunikaty / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — Do T. 1 dołączony CD-ROM z zawartością treściową T. 1–4. — S. 56–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Problematyka oceny niezawodności skojarzeń tribologicznych w procesie ciągnienia wielostopniowegoSome reliability estimation problems at a tribological conjuction in some multistage drawing processes / Zdzisław BRONIEC, Janina DACA, Włodzimierz FIGIEL, Marian WARSZYŃSKI // W: XXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 4, Materiały konstrukcyjne ; Obciążenia, wytrzymałość zmęczeniowa, drgania, tłumienie ; Badania eksperymentalne, techniki pomiarowe ; Komunikaty / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — Do T. 1 dołączony CD-ROM z zawartością treściową T. 1–4. — S. 63–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Urządzenie do ciągłego prostowania elementów smukłych o zmiennym przekroju[Device for continuous straightening of variable cross-section elements] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Czesław HALIŻAK, Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B21D 3/02. — Polska. — Opis patentowy ; PL 69726 B1 ; Opubl. 1974-03-30. — Zgłosz. nr P.145670 z dn. 1971-01-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL69726B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Urządzenie do oczyszczania lancy konwertora tlenowego ze skrzepów gorących[Device for cleaning the lance of an oxygen converter from hot blood clots] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK. — Int.Cl.\textsuperscript{2}: C21C 5/46. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 99566 B2 ; Opubl. 1978-11-15. — Zgłosz. nr P.194428 z dn. 1976-12-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL99566B2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Urządzenie do usuwania skrzepów gorących z lancy konwertora tlenowego[Device for removing of hot blood clots from an oxygen converter lance] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Ryszard TYLEK, Michał MAZIARZ. — Int.Cl.\textsuperscript{2}: C21C 5/46. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 99568 B2 ; Opubl. 1978-11-15. — Zgłosz. nr P.195753 z dn. 1977-02-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL99568B2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Urządzenie do znakowania elementów w kształcie brył obrotowych[Apparatus for marking objects having shape of bodies of rotation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK, Marian WARSZYŃSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: B41K 3/10. — Polska. — Opis patentowy ; PL 123965 B1 ; Opubl. 1984-11-30. — Zgłosz. nr P.218662 z dn. 1979-09-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL123965B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
14
 • Zestaw kołowy do pojazdów szynowych poruszających się po torach o dwóch różnych szerokościach oraz rozjazd i przejazd szynowy do stosowania tego zestawu[Wheel set for rail vehicles traveling on tracks of two different widths and railroad crossing and rail ride for use in the wheel set] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B61F 7/00. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 78012 B2 ; Opubl. 1975-05-12. — Zgłosz. nr P.156279 z dn. 1972-06-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL78012B2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: