Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Warszyński, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, *Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analiza istotności przyjętego rozkładu losowego opisującego obciążenia dynamiczne łożysk tocznych i kół zębatychSignoificance of the assumed random dynamic load distribution of rolling bearings and gears / Marian WARSZYŃSKI // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2000 t. 19 z. 3, s. 367–374. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza porównawcza doświadczeń Rebindera z przebiegiem zjawisk tribologicznych zachodzących w procesie ciągnienia wielostopniowegoComparative analysis Rebinder's experiment with tribology phenomenon appering in multistage drawing process / Zdzisław BRONIEC, Janina DACA, Włodzimierz FIGIEL, Marian WARSZYŃSKI // W: XXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 4, Materiały konstrukcyjne ; Obciążenia, wytrzymałość zmęczeniowa, drgania, tłumienie ; Badania eksperymentalne, techniki pomiarowe ; Komunikaty / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — Do T. 1 dołączony CD-ROM z zawartością treściową T. 1–4. — S. 56–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu topografii powierzchni na przebieg zjawisk tribologicznychAnalysis of the influence of surface topography on the character of tribological phenomena / Janina DACA, Zbigniew RUDNICKI, Marian WARSZYŃSKI // W: XXI [Dwudziesty pierwszy] Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Ustroń 2003, T. 1 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 213–218. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Summ.. — Toż w: XXI [Dwudziesty pierwszy] Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] 2003 [Dokument elektroniczny] : Ustroń–Zawodzie, 22–26.09.2003 : referaty / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — [Bielsko-Biała : ATH], 2003. —Napęd CD-ROM. — Ekran [1–6]. — Bibliogr. ekran [6], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie oporów ruchu w łożyskach tocznych : ćwiczenie laboratoryjne 10[Laboratory exercise : examination of motion resistance in rolling bearings] / Maria PORĘBSKA, Marian WARSZYŃSKI // W: Laboratorium z podstaw konstrukcji maszyn / pod red. Marii Porębskiej i Mariana Warszyńskiego. — Wyd. 4 popr. i poszerz.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1630). — S. 64–74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dobór rozkładu, jakiemu podledają wyniki z przeprowadzonych badań oraz wyznaczanie parametrów rozkładu przy wykorzystaniu techniki komputerowej : instrukcja 3[Instruction 3 : selection of the statistical distribution fitted to the results obtained from exercised examinations and determination of distribution parameters with the aid of computer calculations] / Marian WARSZYŃSKI // W: Laboratorium z podstaw konstrukcji maszyn / pod red. Marii Porębskiej i Mariana Warszyńskiego. — Wyd. 4 popr. i poszerz.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1630). — S. 160–165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Laboratorium z podstaw konstrukcji maszyn[Laboratory of mechanical design fundamentals] / pod red. Marii PORĘBSKIEJ i Mariana WARSZYŃSKIEGO. — Wyd. 4 popr. i poszerz.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001. — 166, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1630). — Bibliogr. s. 166–[167]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Matematyczne modelowanie samooczyszczenia cieczy smarującej w procesie ciągnienia wielostopniowegoMathematic description of lubricant selfmake clearing process in multistage copper wire-puller / M. WARSZYŃSKI, J. DACA, W. FIGIEL // W: XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Gdynia–Jurata 2005. T. 4, Referaty sesyjne i plakatowe N-Z / red. nauk. Wiesław Tarełko, Leonard Hempel ; Akademia Morska w Gdyni. Wydział Mechaniczny. — Gdynia : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005. — ISBN10:  838743809X. — S. 373–380. — Bibliogr. s. 379–380, Streszcz., Summ.. — Toż. W: XXII Sympozjon PKM [Dokument elektroniczny] : Gdynia–Jurata 2005. T. 1–4. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / [red. nauk. Wiesław Tarełko, Leonard Hempel ; Akademia Morska w Gdyni. Wydział Mechaniczny]. - [Gdynia : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005]. - 1 dysk optyczny. - S. [1–8], T. 4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. [7–8], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Problematyka oceny niezawodności skojarzeń tribologicznych w procesie ciągnienia wielostopniowegoSome reliability estimation problems at a tribological conjuction in some multistage drawing processes / Zdzisław BRONIEC, Janina DACA, Włodzimierz FIGIEL, Marian WARSZYŃSKI // W: XXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 4, Materiały konstrukcyjne ; Obciążenia, wytrzymałość zmęczeniowa, drgania, tłumienie ; Badania eksperymentalne, techniki pomiarowe ; Komunikaty / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — Do T. 1 dołączony CD-ROM z zawartością treściową T. 1–4. — S. 63–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Procesy uszkadzania oraz stany graniczne w parach kinematycznych wybranych układów mechanicznychFailure processes and boundary states in kinematic pairs of some mechanical systems / Adolf BODA, Józef SALWIŃSKI, Marian WARSZYŃSKI // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2003 vol. 38 z. 1, s. 33–45. — Bibliogr. s. 44–45, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: para kinetyczna, uszkadzanie, stan graniczny i kryterialny, przestrzeń stanów fizycznych, skojarzenie tribologiczne

  keywords: kinematic pair, failure process, boundary state and criterion state, physical states space, tribological pairs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Tendencje rozwojowe w konstrukcji wielkogabarytowych łożyskowań walcówAdvances in design of the large-size bearing systems of rolls / Józef SALWIŃSKI, Marian WARSZYŃSKI // W: XIX Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Zielona Góra–Świnoujście 13–17 września 1999, T. 1 = XIX Symposium on Fundamentals of Machine Design / oprac. red. Julian Jakubowski ; Politechnika Zielonogórska. Wydział Mechaniczny. — Zielona Góra : Wydawnictwo PZ, 1999. — S. 149–159. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Urządzenie do ciągłego prostowania elementów smukłych o zmiennym przekroju[Device for continuous straightening of variable cross-section elements] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Czesław HALIŻAK, Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B21D 3/02. — Polska. — Opis patentowy ; PL 69726 B1 ; Opubl. 1974-03-30. — Zgłosz. nr P.145670 z dn. 1971-01-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL69726B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • Urządzenie do oczyszczania lancy konwertora tlenowego ze skrzepów gorących[Device for cleaning the lance of an oxygen converter from hot blood clots] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK. — Int.Cl.\textsuperscript{2}: C21C 5/46. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 99566 B2 ; Opubl. 1978-11-15. — Zgłosz. nr P.194428 z dn. 1976-12-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL99566B2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Urządzenie do usuwania skrzepów gorących z lancy konwertora tlenowego[Device for removing of hot blood clots from an oxygen converter lance] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Ryszard TYLEK, Michał MAZIARZ. — Int.Cl.\textsuperscript{2}: C21C 5/46. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 99568 B2 ; Opubl. 1978-11-15. — Zgłosz. nr P.195753 z dn. 1977-02-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL99568B2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Urządzenie do znakowania elementów w kształcie brył obrotowych[Apparatus for marking objects having shape of bodies of rotation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK, Marian WARSZYŃSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: B41K 3/10. — Polska. — Opis patentowy ; PL 123965 B1 ; Opubl. 1984-11-30. — Zgłosz. nr P.218662 z dn. 1979-09-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL123965B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Wpływ niektórych własności fizyko-chemicznych cieczy chłodząco-smarujących na zużycie typu scuffing oczek ciągadełThe influence of some physical and chemical properties of lubricant-cooling fluids on scuffing type wear of dies in wire drawing process / Janina DACA, Marian WARSZYŃSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 270. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2001 z. 68, s. 219–225. — Bibliogr. s. 224–225, Streszcz., Summ.. — XX [Dwudziesty] Sympozjon PKM : Podstawy Konstrukcji Maszyn : Polanica-Zdrój 24–28. 09. 2001 / red. Tadeusz Łagoda, Ewald Macha ; Politechnika Opolska. Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Opolu. — Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zastosowanie metody rentgenowskiej do pomiaru naprężeń własnych warstwy wierzchniej oczek ciągadeł[Application of X-ray method for measurement of initial stress in surface layer of dreawing dies] / Janina DACA, Marian WARSZYŃSKI // W: XIX Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Zielona Góra–Świnoujście 13–17 września 1999, T. 1 = XIX Symposium on Fundamentals of Machine Design / oprac. red. Julian Jakubowski ; Politechnika Zielonogórska. Wydział Mechaniczny. — Zielona Góra : Wydawnictwo PZ, 1999. — S. 335–340. — Bibliogr. s. 340, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • Zestaw kołowy do pojazdów szynowych poruszających się po torach o dwóch różnych szerokościach oraz rozjazd i przejazd szynowy do stosowania tego zestawu[Wheel set for rail vehicles traveling on tracks of two different widths and railroad crossing and rail ride for use in the wheel set] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B61F 7/00. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 78012 B2 ; Opubl. 1975-05-12. — Zgłosz. nr P.156279 z dn. 1972-06-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL78012B2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: