Wykaz publikacji wybranego autora

Wanda Gumowska, dr hab., prof. AGH

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603265080

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • ${Al_{2}O_{3}-Co}$ and ${Al_{2}O_{3}-Fe}$ composites obtained by the electrochemical methodOtrzymywanie kompozytów ${Al_{2}O_{3}-Co}$ i ${Al_{2}O_{3}-Fe}$ metodą elektrochemiczną / W. GUMOWSKA, I. DOBOSZ, M. Uhlemann, J. Koza // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1119–1133. — Bibliogr. s. 1132–1133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • ${Al_{2}O_{3}-Co}$ and ${Al_{2}O_{3}-Fe}$ composites obtained by the electrochemical metod.. Pt. 2, Magnetic properties of {Co} and {Fe} nanowiresElektrochemiczna metoda otrzymywania kompozytów ${Al_{2}O_{3}-Co}$ i ${Al_{2}O_{3}-Fe}$. Cz. 2, Własności magnetyczne nanodrutów kobaltu i żelaza / I. DOBOSZ, W. GUMOWSKA, M. Uhlemann, J. Koza // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 683–687. — Bibliogr. s. 687

 • keywords: cobalt, anodic alumina membrane, iron, nano wire arrays

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • $Al_{2}O_{3}-Me$ layers obtained by the electrochemical methodWarstwy $Al_{2}O_{3}-Me$ uzyskane metodą elektrochemiczną / Iwona DOBOSZ, Margitta Uhlemann, Wanda GUMOWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2013 vol. 39 no. 1, s. 15–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: elektroosadzanie, membrana anodowego tlenku glinu (AAM), nanodruty, stop

  keywords: electrodeposition, nano wires, anodic alumina membrane (AAM), alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2013.39.1.15

4
 • An electrochemical method of the composite coatings formation on aluminum surface / Iwona DOBOSZ, Wanda GUMOWSKA // W: Problems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka, [et al.] ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Kraków : PU IT, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-7271-459-6. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cementacja miedzi z zastosowaniem cynku, żelaza i aluminium z kwaśnych roztworów siarczanowych : kinetyka procesu i morfologia osadów wycementowanej miedziCementation of copper onto zinc, iron and aluminium from acidic sulphate electrolytes : a kinetic study and morphology of cemented copper deposits / Wanda GUMOWSKA, Marcin Maruta // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 1, s. 8–18. — Bibliogr. s. 17–18

 • słowa kluczowe: cementacja miedzi, kinetyka procesu, morfologia osadów miedzi

  keywords: kinetic study, cementation of copper, morphology of copper deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.1.2

6
 • Corrosion and protection of metals : laboratory exercises / Ewa RUDNIK, Wanda GUMOWSKA, Irena HARAŃCZYK ; transl. Ewa RUDNIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 211, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1745). — Bibliogr. s. 211–[212]. — ISBN: 978-83-7464-968-1. — Skrypt jest ang. wersją książki "Korozja i ochrona metali : ćwiczenia laboratoryjne" (wyd. 1 2007; wyd. 2 2014)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Elektrochemiczna metoda otrzymywania nanokompozytów ${Al_{2}O_{3}-Co}$ oraz ${Al_{2}O_{3}-Fe}$Electrochemical method of manufacturing of ${Al_{2}O_{3}-Co}$ and ${Al_{2}O_{3}-Fe}$ nanocomposites / Wanda GUMOWSKA, Iwona DOBOSZ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 11, s. 566–569. — Bibliogr. s. 569. — „Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej” : XV ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Jarząb / Poraj, 24–26 listopada 2010 r. : 338. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Influence of periodic current reversal (PCR) on the passivation of anodes in the process of electrochemical refining of copperWpływ okresowej zmiany kierunku prądu (PCR) na pasywację anod w procesie elektrochemicznej rafinacji miedzi / Wanda GUMOWSKA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 1999 vol. 44 iss. 1, s. 93–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Korozja i ochrona metali : ćwiczenia laboratoryjne[Corrosion and protection of metals : laboratory exercises] / Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK, Irena HARAŃCZYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 224 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1694). — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ługowanie kobaltu z odpadowych surowców kobaltonośnychCobalt leaching from secondary cobalt-containing materials / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 5, s. 225–230. — Bibliogr. s. 230

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ługowanie kobaltu z rud kobaltonośnychCobalt leaching from cobalt-bearing ores / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 6, s. 262–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kobalt, ługowanie, ruda kobaltonośna

  keywords: cobalt, leaching, cobalt-bearing ore

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Magnetic properties of Co nanowires electrodeposited in the pores of alumina membrane / I. DOBOSZ, W. GUMOWSKA, M. CZAPKIEWICZ // W: 6th Kurt Schwabe Symposium : Surface analysis and material engineering in corrosion science and electrochemical technologies : Cracow, Poland, 16–19th September 2013 : symposium abstracts / ed. Jacek Banaś, Paweł Kulesza, Lidia Adamczyk. — [Kraków : s. n.], [2013] + CD. — 358th Event of European Federation of Corrosion (EFC). — S. 43

 • keywords: cobalt, nano wires, anodic alumina membrane, hysteresis loop

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Magnetic properties of $Co-Fe$ nanowires electrodeposited in pores of alumina membraneWłasności magnetyczne nanodrutów $Ce-Fe$ otrzymanych w procesie elektroosadzania w porach membrany tlenku glinu / I. DOBOSZ, W. GUMOWSKA, M. CZAPKIEWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 663–671. — Bibliogr. s. 670–671

 • keywords: nano wires, anodic alumina membrane, hysteresis loop, cobalt-iron alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0052

16
17
18
 • Mechanism of the anodic dissolution of ${Fe70-Cu16-Co10}$ alloy originated from reduced copper converter slag in ammoniacal solutions : recovery of copper and cobaltMechanizm anodowego roztwarzania w roztworach amoniakalnych stopu ${Fe70-Cu16-Co10}$ otrzymanego w wyniku redukcji żużla po procesie konwertorowania kamienia miedziowego : odzysk miedzi i kobaltu / L. BURZYŃSKA, W. GUMOWSKA, E. RUDNIK, J. PARTYKA, W. Szymański // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 4, s. 1007–1016. — Bibliogr. s. 1015–1016. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2008/artykuly/06_.pdf

 • keywords: copper, recovery, cobalt, electrowinning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nanoporous $Al_{2}O_{3}$ formed by anodizing of aluminum as a template for the synthesis of iron nanowires / Iwona DOBOSZ, Wanda GUMOWSKA, Maciej CZAPKIEWICZ // W: ASST 2015 : VII Aluminium Surface Science & Technology : Madeira Island, Portugal 17\textsuperscript{th} - 21\textsuperscript{st} May 2015 : book of abstracts. — [Portugal : s. n.], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Odzysk miedzi ze stopu Cu-Co-Fe. Cz. 1, Ługowanie w roztworach amoniakalnychRecovery of copper from the Cu-Co-Fe alloy. Pt. 1, Leaching in the ammonia solutions / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 4, s. 166–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: miedź, ługowanie, roztwór amoniakalny

  keywords: copper, leaching, ammonia solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Odzysk miedzi ze stopu $Cu-Co-Fe$. Cz. 2, odzysk miedzi z roztworu po ługowaniu amoniakalnymRecovery of copper from the $Cu-Co-Fe$ alloy. Pt. 2, copper recovery from a solution after ammonia leaching / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK, Ewa Ziomek // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 2, s. 69–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Pasywacja anod w procesie elektrochemicznej rafinacji miedziPassivation of anodes in the process of copper electrorefining / Wanda GUMOWSKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 96, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 88). — Bibliogr. s. 95–[97], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przegląd hydrometalurgicznych technologii odzysku kobaltu, Cz. 1A review of hydrometallurgic technologies for cobalt recovery. Pt. 1 / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 3, s. 122–127. — Bibliogr. s. 126–127, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przegląd hydrometalurgicznych technologii odzysku kobaltu, Cz. 2A review of hydrometallurgic technologies for cobalt recovery. Pt. 2 / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 4, s. 168–173. — Bibliogr. s. 173, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przegląd hydrometalurgicznych technologii odzysku kobaltu, Cz. 3Review of hydrometallurgical technologies for cobalt recovery. Pt. 3 / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 6, s. 277–281. — Bibliogr. s. 280–281, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: