Wykaz publikacji wybranego autora

Wanda Barwicz-Piskorz, dr inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-zsg, * Zakład Stratygrafii i Geologii Regionalnej (do 2006)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Badenian radiolaria from the Kraków area (South Poland)Badeńskie promienice (Radiolaria) z obszaru Krakowa / Wanda BARWICZ-PISKORZ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 1999 vol. 69 no. 3–4, s. 161–172. — Bibliogr. s. 171–172, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/69_3-4_161_172.pdf

 • keywords: Carpathian Foredeep, Paratethys, stratigraphy, Badenian, Radiolaria, taxonomy, Kraków area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badenian radiolaria in the Polish part of the Carpathian foredeep / Wanda BARWICZ-PISKORZ // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 1999 nr 387, s. 90–91. — Bibliogr. s. 91. — Carpathian foredeep basin – its evolution and mineral resources : international conference : Kraków, 17–18. 09. 1999 : abstracts. Pt. 2. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badeńskie promienice (radiolaria) w polskiej części zapadliska przedkarpackiegoBadenian radiolaria in the Polish part of Carpathian Foredeep / Wanda BARWICZ-PISKORZ // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 81–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cretaceous upwelling in the northern margin of Western Tethys / KROBICKI Michał, Aubrecht Roman, BARWICZ-PISKORZ Wanda, Golonka Jan, RAJCHEL Jacek // W: Carpathian-Balkan Geological Association XVI Congress : August 30\textsuperscript{th} to September 2\textsuperscript{nd}, 1998, Vienna, Austria : abstracts / Geological Survey of Austria [et al.]. — Wien : Organisationskomitee, XVI Kongress der Karpatho-Balkanischen Geologischen Assoziation, [1998]. — S. 314

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Eocene Radiolaria in the Skole Unit (Polish Carpathians): preliminary data / RAJCHEL Jacek, BARWICZ-PISKORZ Wanda, KROBICKI Michał // W: Carpathian-Balkan Geological Association XVI Congress : August 30\textsuperscript{th} to September 2\textsuperscript{nd}, 1998, Vienna, Austria : abstracts / Geological Survey of Austria [et al.]. — Wien : Organisationskomitee, XVI Kongress der Karpatho-Balkanischen Geologischen Assoziation, [1998]. — S. 506. — Bibliogr. s. 506

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mikrofauna górnej jury z odsłonięcia w Imbramowicach (Jura Krakowsko-Częstochowska)Upper Jurassic microfauna from the outcrop in Imbramowice (South Poland) / Wanda BARWICZ-PISKOSZ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 243–255. — Bibliogr. s. 252–254, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Palaeoceanographical circulation within Cretaceous-Paleogene Carpathian Basins (Northern Tethys) / KROBICKI M., BARWICZ-PISKORZ W., RAJCHEL J., Golonka J. // W: 6\textsuperscript{th} International conference on Paleoceanography : reconstructing ocean history : a window into the future : [23–28 August 1998, Lisbon, Portugal] / IGM – Instituto Geológico e Mineiro. Departamento de Geologia Marinha. — [Portugal : s. n.], [1998]. — S. 145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Paleogene radiolarians from the Skole Unit (Polish Carpathians) / Jacek RAJCHEL, Wanda BARWICZ-PISKORZ, Michał KROBICKI // W: Second Romanian Symposium on Paleontology : 1–3 October, 1999 Cluj–Napoca, Romania : abstracts and field trip guide / Babes-Bolyai University Cluj-Napoca ; Romanian Society of Paleontologists. — [Romania : s. n.], [1999]. — S. 64–65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Radiolarians from the Paleogene deposits, Skole Unit, Polish Carpathians / Jacek RAJCHEL, Wanda BARWICZ-PISKORZ, Michał KROBICKI // Acta Palaeontologica Romaniae ; ISSN 1842-371X. — 1999 vol. 2, s. 441–448. — Bibliogr. s. 445–446, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Radiolarians from the variegated shale formation (paleocene – eocene) in the Skole Unit, Polish Flysch Carpathians / J. RAJCHEL, W. BARWICZ-PISKORZ, J. Golonka, M. KROBICKI // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 1999 vol. 50 spec. iss, s. 64–65. — Bibliogr. s. 65. — Carpathian Geology 2000 : international geological conference : October 11–14, 1999, Smolenice, Slovak Republic

 • keywords: Poland, Outer Carpathians, Skole Unit, Palcogene, biostratigraphy radiolarians

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Radiolarie paleogenu jednostki skolskiej polskich Karpat fliszowych[Paleogen radiolarians of the Skole Unit of the Polish Flysch Carpathians] / Wanda BARWICZ-PISKORZ, Michał KROBICKI, Jacek RAJCHEL // W: Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny : XVII konferencja paleontologów : 21–23.IX.2000 Kraków / Sekcja Paleontologiczna Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Katedra Stratygrafii Geologii Regionalnej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2000]. — S. 7–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Radiolarie z formacji pstrych łupków (FM) i hieroglifowej (FM) (paleogen) z jednostki skolskiej polskich Karpat fliszowych[Radiolarians from the Variegated Shale and Hieroglyphic Formation (Paleogene) of the Skole Unit in the Polish Flysch Carpathians] / Wanda BARWICZ-PISKORZ, Jacek RAJCHEL, Michał KROBICKI // W: LXXV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego : Poszukiwanie węglowodorów jako źródło postępu w rozpoznaniu budowy geologicznej Karpat, zapadliska przedkarpackiego i ich podłoża : Iwonicz Zdrój 22–25 września 2004 r. : materiały konferencyjne / pod red. Piotra Dziadzio, Alfreda Uchmana ; Polskie Towarzystwo Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny. — Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2004. — ISBN10: 83-7372-740-X. — S. 125–127. — Bibliogr. s. 126–127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Stanowisko mikrofauny paleogeńskiej w Hyżnem koło Dubiecka (wschodnie Karpaty zewnętrzne)Geological outcrops of Variegated Shale with Paleogene microfaune in Polish Flysh Carpathians / Wanda BARWICZ-PISKORZ // Chrońmy Przyrodę Ojczystą ; ISSN 0009-6172. — 2002 R. 58 z. 3, s. 18–28. — Bibliogr. s. 28, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Stratigraphical and ecological significance of Early Eocene radiolarians from the Subsilesian Series, Polish Flysch CarpathiansZnaczenie stratygraficzne i ekologiczne wczesnoeoceńskich radiolarii z serii podśląskiej, polskie Karpaty fliszowe / Marta Bąk, Wanda BARWICZ-PISKORZ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2005 vol. 75 no. 2, s. 139–153. — Bibliogr. s. 151–152, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/75_2_139_153.pdf

 • keywords: biostratigraphy, radiolaria, Carpathians, lower Eocene, EECO

  cyfrowy identyfikator dokumentu: