Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Pyda, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2130-1684 połącz konto z ORCID

ResearcherID: FRM-5378-2022

Scopus: 6602514656

PBN: 5e70920b878c28a04738eff7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 152, z ogólnej liczby 154 publikacji Autora


1
2
 • A synthesis method of stoichiometric calcium oxide stabilized zirconia nanopowders for Ca-TZP ceramics / Anna ŁABUZ, Waldemar PYDA, Radosław LACH // W: ic-cmtp3 : 3\textsuperscript{rd} International Conference on Competitive Materials and Technology Processes : Miskolc-Lillafüred, Hungary, October 6–10, 2014 : book of abstracts / ed. by László A. Gömze. — Hungary : IGREX Engineering Service Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-963-12-0334-9. — S. 169

 • keywords: densification, ZrO2, calcination, powder synthesis, CaO, tetragonal zirconia polycrystals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A TZP ceramics with the {\em in situ} grown $TiC$ inclusions / K. HABERKO, W. PYDA, Z. PĘDZICH, M. M. BUĆKO, M. Faryna // W: Advanced Materials Processing : proceedings of 1\textsuperscript{st} [first] international conference on Advanced Materials Processing : 19–23 November 2000, Rotorua, New Zealand / eds. D. L. Zhang, K. L. Pickering, X. Y. Xiong. — [New Zealand : s. n.] : IMEA [Institute of Materials Engineering Australasia Ltd], [2000]. — Opis częśc. wg okł. — S. 513–518. — Bibliogr. s. 518, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • A zirconia composite with the in-situ synthesized titanium diboride inclusions / Waldemar PYDA, Norbert MOSKAŁA // W: ICCM 16 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the sixteenth International Conference on Composite Materials : July 8–13, 2007: Kyoto, Japan : "A giant step towards environmental awareness: from Green Composites to Aerospace" / eds. Kazuro Kageyama, Takashi Ishikawa, Nobuo Takeda, Masaki Hojo, Sunao Sugimoto, Toshio Ogasawara. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Tokyo : JSCM, 2007. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-4-931136-05-2. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Alumina matrix nanocomposites with $ZrO2-TiC$ and Ni particles / Agata SITNIK, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 519. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Poster w ramach: Theme F: Designing and engineering of ceramic composites

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Alumina-zirconia composites produced by filter pressing of zirconia and transition alumina nanopowdersKompozyty ${Al_2O_3–ZrO_2}$ wytwarzane za pomocą prasowania filtracyjnego nanoproszków dwutlenku cyrkonu i przejściowych form tlenku glinu / Łukasz ZYCH, Mirella Azar, Jerome Chevalier, Vincent Garnier, Beata MACHERZYŃSKA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 3, s. 264–271. — Bibliogr. s. 271, Abstr.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/issue/view/69_no_3/69_264-271

 • słowa kluczowe: zawiesina, nanoproszki, przejściowy tlenek glinu, kompozyty ZTA, prasowanie filtracyjne

  keywords: suspension, nano powders, transition alumina, ZTA composites, filter pressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Alumina/zirconia composites with $TiB_{2}, TiC$ inclusions and nanometric scale particles of nickel / A. SITNIK, N. MOSKAŁA, W. PYDA // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 86, poz. C18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of yttria stabilised zirconia nanopowder processed with the Polymer Induced Colloid Aggregation technique for sintering / Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 216. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Poster w ramach: Theme B: Innovative procesing and synthesis

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Aspekt mechanicznego rozdrabniania proszków kompozytowych $ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)$ otrzymanych drogą wysokotemperaturowej syntezy w fazie stałejAn aspect of mechanical comminution of $ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)$ composite powders obtained by high temperature solid state synthesis / Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 3, s. 213–217. — Bibliogr. s. 216, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania nad aglomeracją proszku tlenku cyrkonu (IV) stabilizowanego wapniem przy zastosowaniu metody PICA w środowisku zasadowymThe research on aggregation of calcia stabilized zirconia by PICA method in the alkaline environment / WÓJTOWICZ B., PYDA W., Miodoński R. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Biskwity $3Y-TZP$ do zastosowań na pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczneBisque $3Y-TZP$ materials for all-ceramic dental restorations / Anna ŁABUZ, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 3, s. 562–569. — Bibliogr. s. 569, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Bulk and surface-carburised tetragonal zirconia polycrystals / Waldemar PYDA // W: Reliability of ceramics : proceedings of ECerS topical meeting : Kraków, 17–20 September 2006 = Niezawodność ceramiki : materiały międzynarodowej konferencji / pod red.: M. M. Bućko, K. Haberko ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 97. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 245–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Calcined aluminium oxide nanopowders of boehmite origin and narrow particle size distributionKalcynowane nanoproszki tlenku glinu o wąskim rozkładzie cząstek pochodzące z bemitu / Waldemar PYDA, Aleksandra Kędzierska, Jerzy Morgiel, Norbert MOSKAŁA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 4, s. 376–383. — Bibliogr. s. 383, Abstr.. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/1393

 • słowa kluczowe: nanoproszek, kalcynacja, krystalizacja hydrotermalna, cząstka mezoporowata, bemit

  keywords: calcination, nano powder, hydrothermal crystallization, mesoporous particle, boehmite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ceramika Ca-TZP odporna na starzenieCa-TZP ceramics resistant to aging / Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Marian RĄCZKA, Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Crystallisation of calcium stabilised zirconia solid solutions in the ammonium nitrate liquid / W. PYDA, M. M. BUĆKO, A. PYDA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2002 vol. 206–2013, s. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.. — ECRS seventh : Euro Ceramics VII : proceedings of the 7th conference & exhibition of the European Ceramic Society : Brugge, Belgium, September 9–13, 2001. Pt. 1 Sessions P1, P2, P3, G1. — Switzerland [et al.] : Trans Tech Publications, 2002

 • keywords: Ca-TZP, crystallisation, calcia-zirconia solid solution, fine powders, Ca-CSZ

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.206-213.59

18
 • Development and characterization of zirconia composite powder containing inclusions of titanium diboride and zirconium monoboride / N. MOSKAŁA, W. PYDA // W: ECerS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 10\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : June 17–21, 2007 Berlin / eds. J. G. Heinrich, C. G. Aneziris. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Baden-Baden : Göller Verlag GmbH, 2007. — 1 dysk optyczny. — Na obwol. CD-ROMu rok wyd. 2008. — e-ISBN10: 3-87264-022-4. — S. 280–283. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 283, Abstr.. — Tytuł przejęto ze strony tyt. (po wybraniu opcji Author index)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Dwuetapowe spiekanie nanoproszków $CaO-TiO_{2}-ZrO_{2}$Two stage sintering of $CaO-TiO_{2}-ZrO_{2}$ nanopowders / MOSKAŁA N., Wołczyk W., Wrzosek P., PYDA W. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Efekty wysokociśnieniowego spiekania proszku kompozytowego ${TiC/ZrO_{2}}$ otrzymanego z udziałem nanorurek węglowych[High pressure efects of ${TiC/ZrO_{2}}$ composite sintering obtained with an addition of carbon nanotubes] / Waldemar PYDA, Norbert MOSKAŁA // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Effect of alumina nanopowder admixture on consolidation of $3Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}$ micropowder in prosthodontic application contextWpływ domieszki nanoproszku $Al_{2}O_{3}$ na konsolidację mikroproszku $3Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}$ w kontekście zastosowań protetycznych / Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2012 R. 12 nr 2, s. 98–104. — Bibliogr. s. 103–104. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/4_2012_t2_LabuzLachMoskalaPyda.pdf

 • słowa kluczowe: Al2O3, 3Y-TZP, biskwit, pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne

  keywords: Al2O3, 3Y-TZP, bisque, all ceramic dental restorations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Effect of chemical composition and morphology of zirconia particles on properties of HAp-zirconia particulate composites / W. PYDA, A. ŚLÓSARCZYK, M. HABERKO, Z. PASZKIEWICZ, A. RAPACZ-KMITA, A. PYDA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2002 vols. 206–213, s. 1567–1570. — Bibliogr. s. 1570, Abstr.. — Seventh ECERS : Euro Ceramics VII : proceedings of the 7th conference & exhibition of the European Ceramic Society : Brugge, Belgium, September 9–13, 2001. Pt. 3, Sessions M3, M4, M5, M6, M7, M8, Miscellaneous. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2002. — ISBN 0-87849-882-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Effect of sintering environment on the structure of calcia-stabilised $TiO_{2}$-added zirconia solid solutions / Waldemar PYDA, Anna PYDA // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2007 vol. 27 iss. 2–3, s. 769–773. — Bibliogr. s. 772–773, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2006-05-22. — IX conference & exhibition of the European Ceramic Society : Portorož, Slovenia, 19–23 June 2005. — tekst: https://goo.gl/V6g3R4

 • keywords: sintering, defects, ZrO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jeurceramsoc.2006.04.007