Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Wajss, mgr inż.

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70942b878c28a0473b7859

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • A novel, spherical shaped sun tracker / P. WAJSS, M. FILIPOWICZ // Polska Energetyka Słoneczna ; ISSN 1730-2420. — 2013 nr 1–4, s. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adam Guła – wspomnienie[Adam Guła – in memorian] / Mariusz FILIPOWICZ, Paweł WAJSS, Wojciech GORYL // W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla / red. tomu Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, 2017. — (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3). — ISBN10: 83-922535-1-8. — S. 167–172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budowlane złącze konstrukcyjne[Constructional building joint] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WAJSS Paweł. — Int.Cl.: E04B 1/38\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427704 A1 ; Opubl. 2020-05-18. — Zgłosz. nr P.427704 z dn. 2018-11-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 11, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427704A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budowlane złącze konstrukcyjne[Constructional building joint] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Paweł WAJSS. — Int.Cl.: E04B 1/38\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 240945 B1 ; Udziel. 2022-04-08 ; Opubl. 2022-07-04. — Zgłosz. nr P.427704 z dn. 2018-11-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL240945B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka heliostatów i ich zastosowanie w helioelektrowniachHeliostats’ characteristics and their application in central reciver-concentrated solar power / Paweł WAJSS, Mariusz FILIPOWICZ // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2017 t. 34 z. 64, s. 423–430. — Bibliogr. s. 429–430, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: skoncentrowane promieniowanie słoneczne, energetyka słoneczna, układy nadążne, tracking

  keywords: concentrated solar radiation, solar power, sun tracking

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2017.38

6
 • Co to znaczy być innowacyjnym naukowcem? : (mini-eseje)[What does it mean to be an innovative scientist?] / Leszek Chybowski, [et al.], Teresa SAK, [et al.], Paweł WAJSS // W: Innowatyka – nowy horyzont : innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników / pod red. Michała Jasieńskiego. — Nowy Sącz : Centrum Innowatyki WSC-NLU, 2014. — ISBN: 978-83-62550-94-4. — S. 51–66. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Publikacja T. Sak s. 62-63 ; publikacja P. Wajssa s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Combined biomass solar system / Paweł WAJSS, Mariusz FILIPOWICZ // W: 1st KIC InnoEnergy Scientist conference : Leuven, Belgium, November 4–9, 2012 : book of abstracts / European Institute of Innovation & Technology. — [Leuven : EIT], [2012]. — S. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Concentrated solar technologies – how to become market competitive? : poster / Paweł WAJSS // W: KIC InnoEnergy [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} scientist conference for young enterpreneurs in the energy sector : 28\textsuperscript{th}, 29\textsuperscript{th}, 30\textsuperscript{th} of May, [Lisbon] : abstract's book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lisbon : s. n.], [2014]. — S. 28–29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://2014.kic-innoenergy-conference.com/wp-content/uploads/2014/10/KIC-abstract-book-WEB.pdf [2014-10-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Czy biomasa dla elektrowni to dobre rozwiązanie dla Polski?[Is using biomass for power generation a good solution? : the Polish case] / Adam GUŁA, Paweł WAJSS, Wojciech GORYL // W: Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku : XI konferencja : Płońsk, 29 listopada 2012 r. / Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku. — Warszawa : MODR. Oddział, 2012. — ISBN: 978-83-60408-47-6. — S. 74–84. — Bibliogr. s. 83–84, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw; The Krakow Institute for Sustainable Energy. — Publikacja stanowi tłumaczenie artykułu opubl. w Electrical Review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Heat production from biomass in PolandRozvoj výroby energie-tepla na báze biomasy v Pol'sku / Adam GUŁA, Tomasz MIROWSKI, Paweł WAJSS // W: Vykurovanie 2011 [Dokument elektroniczny] : zborník prednášok z 19. medzinárodnej konferencie na tému Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : 28.2.–4.3.2011, L'ubovnianske kúpele / eds. Dušan Petráš, Zuzana Švecová ; Slovenská spoločnost' pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v spolupráci s Katedrou TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : SSTP Bratislava, [2011]. — 1 dysk optyczny. — Na okł. dodatkowo (SSTP 1115). — e-ISBN: 978-80-89216-38-3. — S. 255–263. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 263, Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Heliostat sferyczny[Spherical heliostat] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WAJSS Paweł. — Int.Cl.: F24J 2/13\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418027 A1 ; Opubl. 2018-01-29. — Zgłosz. nr P.418027 z dn. 2016-07-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 3, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418027A1.pdf

 • słowa kluczowe: promieniowanie słoneczne, heliostat, heliostat sferyczny, hydrostatyczny heliostat sferyczny, śledzenie słońca, traker słoneczny

  keywords: solar radiation, sun tracking, heliostat, spherical heliostat, hydrostatic spherical heliostat, sun tracker

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Is using biomass for power generation a good solution? : the Polish caseCzy biomasa dla elektrowni to dobre rozwiązanie? : przypadek polski / Adam GUŁA, Paweł WAJSS, Wojciech Goryl // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 5a, s. 198–203. — Bibliogr. s. 202–203, Abstr., Streszcz.. — A. Guła, P. Wajss – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw ; dodatkowa afiliacja: The Krakow Institute for Sustainable Energy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Koncentracja bezpośredniego promieniowania słonecznego w układach nadążnych z wykorzystaniem nieobrazujących elementów optycznychConcentration of direct solar radiation in the sun trackers using nonimagening optics / Paweł WAJSS, Mariusz FILIPOWICZ, Wiktor WESOŁOWSKI // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63 nr 2/I, s. 349–358. — Bibliogr. s. 357, Summ.

 • słowa kluczowe: Fresnel, soczewka, systemy energetyczne, technologie słoneczne

  keywords: energy systems, Fresnel, lens, solar technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.136

14
 • Lampa stojąca o kierowanym strumieniu światła[Lamp with a directed beam of light] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WAJSS Paweł. — Int.Cl.: F21V 17/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 434680 A1 ; Opubl. 2022-01-17. — Zgłosz. nr P.434680 z dn. 2020-07-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2022  nr 3, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL434680A1.pdf

 • słowa kluczowe: oświetlenie, lampa, zewnętrzne, światło

  keywords: lighting, lamp, light, outdoor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Lampa stojąca o kierowanym strumieniu światła[Lamp with a directed beam of light] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Paweł WAJSS. — Int.Cl.: F21V 17/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 240789 B1 ; Udziel. 2021-12-02 ; Opubl. 2022-06-06. — Zgłosz. nr P.434680 z dn. 2020-07-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL240789B1.pdf

 • słowa kluczowe: oświetlenie, lampa, zewnętrzne, światło

  keywords: lighting, lamp, light, outdoor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości wykorzystania biomasy i energii słonecznej do produkcji ciepła i chłodu[Possibilities of using the biomass and solar energy for heating and cooling] / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ, Estera BOŻEK, Mateusz SZUBEL, Paweł WAJSS, Krzysztof SORNEK // W: Odnawialne źródła energii : XIII konferencja : Płońsk 20 listopada 2014 r. / Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku. — Płońsk : Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — S. 33–47. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz.

 • słowa kluczowe: biomasa, energia słoneczna, słoma, koncentrator promieniowania, kocioł biomasowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Pozycjonowanie elementów w układach mechanicznych oraz energetycznych z wykorzystaniem łożyska hydrostatycznego[Using hydrostatic bearing for positioning of elements in mechanical and energy systems] / Mariusz FILIPOWICZ, Paweł WAJSS // W: Start-up day [Dokument elektroniczny] : [Kraków, 8 listopada 2016] : książka abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2016]. — e-ISBN: 978-83-942282-1-7. — S. 17–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=557 [2017-03-17]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Samoorganizująca się konstrukcja o budowie modułowej[Self-organizing structure of modular design] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WAJSS Paweł. — Int.Cl.: A63H 33/26\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 433323 A1 ; Opubl. 2021-09-27. — Zgłosz. nr P.433323 z dn. 2020-03-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 26, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL433323A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Self-organizing structure of modular design / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WAJSS Paweł. — Int.Cl.: A63H 29/20\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3885014 A1 ; Opubl. 2021-09-29. — Zgłosz. nr EP20168397 z dn. 2020-04-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3885014A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Technological, economic and environmental aspects of power generation from biomass – the case of PolandTechnologiczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji elektrycznej z biomasy / Adam GUŁA, Tomasz SIWEK, Paweł WAJSS // W: II Krajowe Forum Spalania Biomasy : 18–19 kwietnia 2012 roku, Kraków : konferencja. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 25–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Why bioheat rather than biopower? / Adam GUŁA, Wojciech GORYL, Paweł WAJSS // W: Vykurovanie 2013 : energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov : zborník prednášok z 21. medzinárodnej konferencie : 4.–8. marec 2013, L'ubovnianske kúpele / Slovenská spoločnost' pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava. — Bratislava : SSTP Bratislava, [2013]. — Na okł. dod.: (SSTP 1316). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-89216-53-6. — S. 173–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.. — Dod. afiliacja Autorów: The Krakow Institute for Sustainable Energy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22