Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Janusz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Edukacja ekosozologiczna na studiach wyższych[Education of environmental protection at the university studies] / Wacław JANUSZ // W: Ogólnopolskie sympozjum : „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji” : atmosfera-hydrosfera-litosfera-człowiek : Kraków 26–27. 09. 1996 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [1996]. — S. 46–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geneza i ewolucja kierunku: ochrona terenów górniczych : (komunikat)The direction origin and evolution: mining area preservation : (message) / Wacław JANUSZ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 4, s. 34–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kształcenie z zakresu ochrony środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej AGHEnvironmental training at the Department of Mining Geodesy of AGH / Wacław JANUSZ // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2001 nr 9, s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ochrona lasów i grzybobranieForest protection and wild mushrom [mushroom] picking / Wacław JANUSZ // Aura ; ISSN 0137-3668. — 1999 nr 7–8,, s. 16–18. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Potrzeba ekologicznego myśleniaThe need of ecological thinking / Wacław JANUSZ // W: Ogólnopolska konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska na temat Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : Kraków 16–18 października 2003 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych. — Kraków : AGH WGGiIŚ, 2003. — ISBN10:  8387550116. — S. 225–234. — Bibliogr. s. 234, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Świadomość ekologiczna społeczeństwa jako niezbędny warunek przetrwania naszej cywilizacji[The societies ecological point of view, as a necessary condition for civilization's survival] / Jerzy CHWASTEK, Wacław JANUSZ // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 12–15 października 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. — Kraków : Komitet Organizacyjny Szkoły Gospodarki Odpadami, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 38). — Tyt. okł.: Szkoła Gospodarki Odpadami '99 Rytro '99. — ISBN10: 83-87854-46-8. — S. 63–69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The use of mineral resources in sustainable development / Jerzy CHWASTEK, Wacław JANUSZ // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 11–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Uwagi do projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”[Some reflections about project of higher education law] / Wacław JANUSZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 69, s. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zasięg wpływów eksploatacji górniczej wewnątrz górotworuMining exploitation influences extension inside the rock mass / Wacław JANUSZ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 263–268. — Bibliogr. s. 267–268, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, górotwór, deformacje górnicze

  keywords: deformation measurements, exploitation, rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zrównoważony rozwój jako kierunek działania w strategii rozwoju krajuSustainable development as a direction for action in the strategy of national development / Jerzy CHWASTEK, Wacław JANUSZ, Jerzy MIKOŁAJCZAK // W: Geodezja w systemach geoinformacyjnych : XVII [siedemnasta] Jesienna Szkoła Geodezji : Polanica Zdrój, 11–14 października 2000 = Geodesy in geoinformation systems / oprac. red. Jarosław Gogolewski. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 90) ; (Seria: Konferencje ; 27). — S. 99–103. — Bibliogr. s. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: