Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Wąchalewski, dr hab., prof. AGH

emeryt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-lnś, Laboratorium Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Kwasowość czynna i potencjalna gleby[Activ and potential acidity of soil] / Tadeusz WĄCHALEWSKI // W: Chemia środowiska : ćwiczenia i seminaria : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Elżbiety Szczepaniec-Cięciak, Pawła Kościelniaka. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. — ISBN10: 83-233-1272-9. — S. 21–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Oznaczanie azotu ogólnego w glebie według Kjeldahla[Determination of nitrogen in soil (by Kjeldahal)] / Tadeusz WĄCHALEWSKI // W: Chemia środowiska : ćwiczenia i seminaria : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Elżbiety Szczepaniec-Cięciak, Pawła Kościelniaka. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. — ISBN10: 83-233-1272-9. — S. 29–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Oznaczanie potasu i fosforu w glebie[Determination of potassium and phosphorus in soil] / Tadeusz WĄCHALEWSKI // W: Chemia środowiska : ćwiczenia i seminaria : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Elżbiety Szczepaniec-Cięciak, Pawła Kościelniaka. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. — ISBN10: 83-233-1272-9. — S. 25–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Oznaczanie węgla organicznego w glebie[Determination of organic carbon in soil] / Tadeusz WĄCHALEWSKI // W: Chemia środowiska : ćwiczenia i seminaria : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Elżbiety Szczepaniec-Cięciak, Pawła Kościelniaka. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. — ISBN10: 83-233-1272-9. — S. 35–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Spektrofotometryczne wyznaczanie składu frakcyjnego próchnicy[Spectrophotometric determination of humus fractional composition] / Tadeusz WĄCHALEWSKI // W: Chemia środowiska : ćwiczenia i seminaria : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Elżbiety Szczepaniec-Cięciak, Pawła Kościelniaka. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. — ISBN10: 83-233-1272-9. — S. 39–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób utylizacji kwaśnych smółek odpadowych z procesów przeróbki produktów węglopochodnych[Method of utilizing acid waste pitches from processing coal products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz WĄCHALEWSKI, Mirosław Starczewski. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: F23G 7/04. — Polska. — Opis patentowy ; PL 182401 B1 ; Udziel. 2001-07-04 ; Opubl. 2001-12-31. — Zgłosz. nr P.319237 z dn. 1997-04-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL182401B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Środowisko glebowe[Soil environment] / Tadeusz WĄCHALEWSKI // W: Chemia środowiska : ćwiczenia i seminaria : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Elżbiety Szczepaniec-Cięciak, Pawła Kościelniaka. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. — ISBN10: 83-233-1272-9. — S. 11–19. — Bibliogr. s. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wyosobnienie kwasów huminowych i fluwowych z gleby[Humidic and fulvic acids release from soil] / Tadeusz WĄCHALEWSKI, Jerzy GÓRECKI // W: Chemia środowiska : ćwiczenia i seminaria : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Elżbiety Szczepaniec-Cięciak, Pawła Kościelniaka. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. — ISBN10: 83-233-1272-9. — S. 45–50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: