Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Ushko, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Chemical and isotope composition of selected Belariusian mineral and therapeutic waters / USHKO Natalia, NGUYEN Dinh Chau, DULIŃSKI Marek // W: New challenges with new analytical technologies : proceedings of the international conference on Environmental Radioactivity ENVIRA 2015 : 21–25 September, Thessaloniki, Greece / eds. A. Ioannidou, P. P. Povinec. — Thessaloniki : Aristotle University of Thessaloniki, 2016. — ISBN: 978-618-82725-0-7. — S. 108–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.

 • keywords: Belarus, mineral therapeutic waters, chemical and isotope composition

2
 • Chemical composition and radionuclides of selected mineral waters in some European countries - a review / Natalia USHKO, NGUYEN DINH Chau // W: CSPCM2016 : Cracow Symposium on Physics and Chemistry of Materials : 6\textsuperscript{th} May 2016 : Cracow : program and abstracts / eds. Nhu-Tarnawska Hoa Kim Ngan, Štěpán Sechovský. — [Cracow : Pedagogical University of Cracow], [2016]. — S. [59–60] O-17. — Bibliogr. s. [60]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Ocena jakości wód podziemnych z wybranych źródeł w obszrze Mińsk-Łogojsk na BiałorusiQuality assessment of the selected groundwaters in the area of Minsk-Logojsk, Belarus / Natalia USHKO, Chau Nguyen DINH // Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment ; ISSN 1505-3695. — 2015 t. 18 nr 3, s. 289–298. — Bibliogr. s. 297. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: skład chemiczny, Białoruś, Mińsk, Łogojsk, woda podziemna

  keywords: groundwater, Belarus, physico-chemical properties, Minsk-Logojsk area

4
 • Ogólne charakterystyki wybranych wód mineralnych butelkowanych, mineralnych i leczniczych na BiałorusiGeneral characteristics of selected bottled mineral waters, mineral and therapeutic water in Belarus / Natalia USHKO, Chau Dinh NGUYEN // W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska : XIX konferencja naukowo-techniczna : Bielsko-Biała, 16–18 listopada 2016 r. : streszczenia prezentacji = Prevention of environmental pollution, changes and degradation : XIX science and technology conference : Bielsko-Biała, November 16–18, 2016 : abstracts book. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2016. — ISBN: 978-83-65182-56-2. — S. 86–87. — N. Ushko, Ch. D. Nguyen - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Ogólne charakterystyki wybranych wód mineralnych butelkowanych, mineralnych i leczniczych na BiałorusiGeneral characteristics of selected bottled mineral waters, mineral and therapeutic water in Belarus / Natalia USHKO, NGUYEN Dinh Chau // Inżynieria Ekologiczna ; ISSN 2081-139X. — 2017 vol. 18 iss. 2, s. 189–198. — Bibliogr. s. 197–198, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skład chemiczny, Białoruś, izotopy promieniotwórcze i stabilne, mineralne, butelkowane, lecznicze wody

  keywords: chemical composition, therapeutic waters, Belarus, radioactive and stable isotopes, mineral, bottled

6
 • Preliminary measurements of natural radioactivity in the copper mine at Sin-Quyen LaoCai in North Vietnam / Duog van Hao, Magdalena GARGUL, Paweł JODŁOWSKI, Le Khanh Phon, NGUYEN DINH Chau, Natalia USHKO // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 121–123. — Tekst pol.-wietn.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Radioactivity and chemical compositions of some selected commercial bottled waters in Belarus / Natalia USHKO, Chau NGUYEN DINH // International Journal of Nuclear Energy Science and Engineering ; ISSN 2226-3217. — 2014 vol. 4 iss. 1, s. 1–8. — Bibliogr. s. 6–8, Abstr.

 • keywords: chemical composition, Belarus, bottled mineral water, uranium and radium isotopes, committed dose

8
 • Własności fizyko-chemiczne wód podziemnych w rejonie Mińska i Łagojska na BiałorusiChemical composition and physical properties of the groundwater in Minsk and Lagojsk area, Belarus / Natalia USHKO, Chau NGUYEN DINH // W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska : XVIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 20–21 listopada 2014 r. : streszczenia prezentacji = Prevention of environmental pollution, changes and degradation : XVIII science and technology conference : abstracts book. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2014. — ISBN: 978-83-63713-80-5. — S. 84. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych