Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Stachewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5102-8685 orcid iD

ResearcherID: G-1759-2010

Scopus: 23101574000

PBN: 5e709439878c28a0473b86e6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 211, z ogólnej liczby 213 publikacji Autora


1
 • 2D and 3D electron microscopy imaging in tissue engineering / J. KARBOWNICZEK, P. SZEWCZYK, S. METWALLY, A. GRUSZCZYŃSKI, U. STACHEWICZ // W: Microscopy characterization of organic-inorganic interfaces : Berlin 7-8 March 2019 / Max-Planck-Geselschaft. Max Planck Institute of Colloids and Interfacres, Ernst Ruska-Centre for Microscopy ans Spectroscopy with Electrons. — [Berlin : s. n.], [2019]. — S. [82]

 • keywords: SEM, scaffolds, FIB-SEM, cells, polymer fibers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • 3D analysis of cell responses to electrospun polymer nanofibers scaffolds / Urszula STACHEWICZ // W: ElectrospinCY_2017 [Dokument elektroniczny] : international conference : [electrospinning: from design and processing to advanced nanomaterials and applications] : 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{st} April 2017 : Nicosia, Cyprus : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Nicosia : s. n.], [2017]. — dysk Flash. — S. 46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • 3D imaging of cell interactions with nanofiber based scaffolds / Urszula STACHEWICZ // W: New frontiers in biomaterials : 9\textsuperscript{th} international workshop on interfaces : [Santiago de Compostela : 16-18 April 2018] : book of abstract. — [Santiago de Compostela : s. n.], [2018]. — S. [43]. — Bibliogr. s. [43]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • 3D imaging of cell interactions with nanofibers scaffolds / Urszula STACHEWICZ // Journal of Tissue Science & Engineering ; ISSN 2157-7552. — 2015 vol. 6 iss. 2, s. 48. — 4\textsuperscript{th} international conference on tissue science and regenerative medicine : July 27–29, 2015 Rome, Italy ; 296\textsuperscript{th} OMICS International Conference

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • 3D imaging of polymer nanofibers using FIB-SEM tomography / U. STACHEWICZ // W: XVI International conference on Electron microscopy : 10 – 13 September 2017, Jachranka, Poland : conference program and book of abstracts / Warsaw University of Technology, Polish Society for Microscopy. — [Polska : WUT], [2017]. — S. 151. — Bibliogr. s. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • 3D imaging via FIB-SEM tomography at nanoscale for tissue engineering applications / STACHEWICZ Urszula, Piotr Szewczyk, Adam KRUK, Asa Barber, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: EMC 2016 [Dokument elektroniczny] : the 16\textsuperscript{th} European Microscopy Congress : Lyon, France, 28\textsuperscript{th} – 2\textsuperscript{nd} September. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2016]. — Ekran 1–2. — Tryb dostępu: https://goo.gl/Daajwg [2016-10-10]. — Bibliogr. ekran [1]

 • keywords: tissue engineering, FIB-SEM, electrospinning, fibers, 3D tomography, cells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/9783527808465.EMC2016.8359

9
 • 3D investigation and visualization of biomaterials at micro- and nanoscale / Joanna KARBOWNICZEK, Sara METWALLY, Piotr Szewczyk, Adam GRUSZCZYŃSKI, Adam KRUK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Urszula STACHEWICZ // W: 7\textsuperscript{th} KMM-VIN industrial workshop : biomaterials: key technologies for better healthcare : programme and abstracts : 27\textsuperscript{th}-28\textsuperscript{th} September 2017, Erlangen, Germany / Institute of Biomaterials FAU Erlangen-Nuremberg, [etc.]. — [Erlangen : s. n.], [2017]. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • 3D nanoscale imaging of electrospun nanofibre networks / Urszula STACHEWICZ // W: NANOTEC2016 [Dokument elektroniczny] : 26th–27th September, Valencia, Spain. — Wersja do Windows. — Dane teksowe. — [Spain : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 140–141. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • 3D visualization and metrology by FIB-SEM tomography of polymer scaffolds for tissue regeneration / Urszula STACHEWICZ, J. KARBOWNICZEK, A. GRUSZCZYŃSKI, M. Buzgo, E. Amler, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: REDEOR : Unified Scientific Approaches Towards Regenerative Orthopaedics and Dentistry : international conference : 25–27 March 2015, Venice, Italy : conference book. — [Italy : s. n.], [2015]. — S. 46–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • A method of producing a shrinkable starch membrane and use of the shrinkable starch membrane in medicine as a dressing / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: STACHEWICZ Urszula, SROCZYK Ewa. — Int.Cl.: D01D 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4198179 A1 ; Opubl. 2023-06-21. — Zgłosz. nr EP22209761 z dn. 2022-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4198179A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • A method of producing a shrinkable starch membrane and use of the shrinkable starch membrane in the food industry as packaging / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: STACHEWICZ Urszula, SROCZYK Ewa. — Int.Cl.: D01D 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4198178 A1 ; Opubl. 2023-06-21. — Zgłosz. nr EP22209760 z dn. 2022-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4198178A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • A pathway from porous particle technology toward tailoring aerogels for pulmonary drug administration / Thoa Duong, Clara López-Iglesias, Piotr K. SZEWCZYK, Urszula STACHEWICZ, Joana Barros, Carmen Alvarez-Lorenzo, Mohammad Alnaief, Carlos A. García-González // Frontiers in Bioengineering and Biotechnology [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2296-4185. — 2021 vol. 9 art. no. 671381, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-04. — tekst: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2021.671381/pdf

  orcid iD
 • keywords: powder technology, aerogels, porous particles, dry powder inhalers (DPIs), pulmonary delivery

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3389/fbioe.2021.671381

15
16
 • Application of electrospun polymeric fibrous membranes as patches for atopic skin treatments / Urszula STACHEWICZ // W: Electrospun polymeric nanofibers : insight into fabrication techniques and biomedical applications / ed. R. Jayakumar. — Cham : Springer, cop. 2023. — (Advances in Polymer Science ; ISSN 0065-3195 ; vol. 291). — ISBN: 978-3-031-31402-5 ; e-ISBN: 978-3-031-31403-2. — S. 335–359. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-10-11

  orcid iD
 • keywords: membranes, porosity, polymer fibers, essential oils, GLA, patches

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/12_2022_139

17
 • Biocompatibility and cell culture study on electrospun PVB patches for skin treatment / Zuzanna KRYSIAK, Urszula STACHEWICZ // W: ESB 2019 [Dokument elektroniczny] : 30\textsuperscript{th} annual conference of the European Society for Biomaterials : together with the 26\textsuperscript{th} annual conference of the German Society for Biomaterials (DGBM) : 9–13 September 2019, Dresden, Germany : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Dresden : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 1197–1198. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1198. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Biomechanical and structural evaluation of the effect of glycerol on a resorbable chitosan/cellulose scaffold for skin tissue engineering / Katarína Kacvinská, Joanna KARBOWNICZEK, Lucy Vojtová, Urszula STACHEWICZ // W: Biomaterials in medicine and veterinary medicine [Dokument elektroniczny] : 32\textsuperscript{nd} annual conference : 12-15 October 2023 Rytro, Poland : conference proceedings / Polish Society for Biomaterials ; AGH University of Krakow. Faculty of Materials Science and Ceramics. Department of Biomaterials and Composites. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, 2023. — e-ISBN: 978-83-65955-68-5. — S. 97. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://biomat.krakow.pl/files/konferencje/rytro/rytro_2023_conference_proceedings.pdf [2023-10-19]. — Bibliogr. s. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Biomimetic systems for water harvesting: structure and surface properties of polymer fibers / U. STACHEWICZ // W: HYMA 2019 [Dokument elektroniczny] : sixth international conference on Multifunctional, hybrid and nanomaterials : 11–15 March 2019, Stiges, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Amsterdam] : Elsevier, [2019]. — S. [44]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://elsevier.conference-services.net/secureProgramme.asp?conferenceID=4255&uID=853313 [2019-03-19]. — Bibliogr. s. [44]. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: polymers, fibers, wetting, water harvesting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
24
25
 • Cell interaction with the electrospun poly(l-lactide) (PLLA) scaffolds with enhanced surface potential : [abstract] / Martyna POLAK, Urszula STACHEWICZ // W: BalticBioMat 2022 : from materials design to advanced structures : 1\textsuperscript{st} Baltic symposium on Polymer and (Bio)Materials science : 22–23 September 2022, Szczecin, Poland / eds. Agnieszka Piegat, Wojciech Ignaczak, Mirosława El Fray. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2022. — ISBN: 978-83-7663-345-9. — S. 62–63. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: