Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Uliasz, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 903374
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 109, z ogólnej liczby 110 publikacji Autora


1
 • Aluminium alloys with zirconium additions dedicated for applications in power engineeringStopy aluminium z dodatkiem cyrkonu przeznaczone do zastosowań w elektroenergetyce / Marzena PIWOWARSKA, Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 129–130. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Grupa Naukowa Pro Futuro. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROMu. — ISBN 978-83-62218-64-6. — S. 427–435. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 434–435, Streszcz. — Tekst pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Aluminium alloys with zirconium additions, in the range from 0.05 to 0.32\%, intended for applications in the overhead electrical power engineeringStopy aluminium z dodatkiem cyrkonu w zakresie od 0,05 do 0,32\% przeznaczone do zastosowań w elektroenergetyce napowietrznej / T. KNYCH, M. PIWOWARSKA-ULIASZ, P. ULIASZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 1, s. 339–343. — Bibliogr. s. 343

 • keywords: aluminium alloys, heat treatment, resistivity, AlZr, Nordheim rule

3
 • Analiza działalności specjalnych stref ekonomicznych pod kątem działalności przemysłowejThe analysis of the special economic zones for industrial activities / Małgorzata Budas, Piotr ULIASZ // W: Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie : XXXVIII studencka sesja nukowa : Częstochowa, 29 maja 2014 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Doroty Musiał, Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — [Częstochowa] : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2014]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 6). — ISBN: 978-83-63989-16-3. — S. 177–180. — Bibliogr. s. 180, Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza i systematyka wad materiałów występujących w mikrodrutach aluminiowych : [streszczenie][The analysis and systematics of material defects in the thin aluminium wires : abstract] / Gładysz Beata, Budas Małgorzata, ULIASZ Piotr, KNYCH Tadeusz // W: Materiały, technologie, człowiek : 10-04-2013–12-04-2013. — [Kraków : AGH. Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza produkcji polskiego przemysłu metalowego w ostatnim dziesięcioleciuAnalysis of Polish metal industry production in the last decade / Agnieszka MIETŁA, Marzena PIWOWARSKA-ULIASZ, Piotr ULIASZ // W: Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie : XXXVIII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 29 maj 2014 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Doroty Musiał, Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — [Częstochowa] : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2014]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 5). — Na okł. dod.: Nauki techniczne, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna. — ISBN: 978-83-63989-15-6. — S. 248–252. — Bibliogr. s. 251–252, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analiza produkcji polskiego przemysłu w zakresie wyrobów z metali : [streszczenie][The analysis of the Polish industry production in manufacture range of metallic products : abstract] / MIETŁA Agnieszka, PIWOWARSKA-ULIASZ Marzena, ULIASZ Piotr // W: Materiały, technologie, człowiek : 10-04-2013–12-04-2013. — [Kraków : AGH. Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Analiza wad ograniczających produkcję drutów z metali nieżelaznychAnalyse of defects limiting process of non-ferrous wires manufacturing / Piotr ULIASZ, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 1, s. 119–122. — Bibliogr. s. 122. — III Międzynarodowa konferencja ciągarska = III International conference on drawing : „Nowoczesne technolgie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych” = “Modern technologies and modelling of drawing and manufacturing processes of metal products” : Zakopane 2009 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Analiza wpływu zmiany technologii na własności materiałowe i koszt wytworzenia elementu odlewanegoAnalysis of impact on changes in technology on the material properties and cost of products manufactured by casting method / Justyna WIECHEĆ, Piotr ULIASZ, Marzena PIWOWARSKA-ULIASZ, Tadeusz KNYCH // W: Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie : XXXVIII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 29 maj 2014 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Doroty Musiał, Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — [Częstochowa] : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2014]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 5). — Na okł. dod.: Nauki techniczne, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna. — ISBN: 978-83-63989-15-6. — S. 243–247. — Bibliogr. s. 247, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • An SEM/EBSD study of shear bands formation in $Al-0.23\%$ wt.Zr alloy deformed in plane strain compressionKrystalograficzne aspekty formowania się pasm ścinania w stopie $Al-0.23\%$ wag.Zr odkształcanym w próbie nieswobodnego ściskania / H. Paul, P. ULIASZ, M. Miszczyk, W. Skuza, T.  KNYCH // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 1, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150

 • keywords: microstructure, texture, shear bands, electron diffraction, low temperature deformation

10
 • Applications of the friction stir processing method for improvement of the product surface layer / Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
 • A new industrial-scale method of the manufacturing of the gradient structure materials and its applicationNowa technologia uzyskiwania materiałów o strukturze gradientowej na skalę przemysłową i jej aplikacje / P. ULIASZ, T. KNYCH, A. MAMALA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 711–721. — Bibliogr. s. 720–721. — VI Scientific seminar on Integrated study on the foundations of plastic deformation of metals – the PLASTMET 2008 : Łańcut, Poland, November 25–28, 2008 / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science . — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

 • keywords: porosity, plastic deformation, aluminum alloys, FGM, gradient materials

13
 • A study of a new generation of multi-functional aluminium alloys for the power industry / Beata SMYRAK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Piotr ULIASZ, Michał JABŁOŃSKI // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vol. 690, s. 439–442. — Bibliogr. s. 442, Abstr.. — Light Metals Technology V : selected peer reviewed papers from the 5th international conference on Light Metals Technology : 19–22 July 2011, Lüneburg, Germany. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.690.439.pdf

 • keywords: aluminium alloys, overhead conductors, power lines, AlFe, AlFeMg, AlFeCu, 8030, 8176

14
 • Badania możliwości kształtowania własności drutów $AlMgSi$ pod kątem wymagań normy PN-EN 50183:2002The study of $AlMgSi$ wires properties shaping according to requirements of the PN-EN 50183:2002 standard / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Piotr ULIASZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 1, s. 58–61. — Bibliogr. s. 61. — III Międzynarodowa konferencja ciągarska = III International conference on drawing : „Nowoczesne technolgie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych” = “Modern technologies and modelling of drawing and manufacturing processes of metal products” : Zakopane 2009 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Badania nad doborem parametrów obróbki cieplnej warstw powierzchniowych odlewniczych stopów aluminium odkształconych metodą PWPP[Research on the selection of parameters of heat treatment of the surface layers of aluminum cast alloys deformed by PWPP method] / Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ, Justyna WIECHEĆ // W: Foundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • słowa kluczowe: odlewnicze stopy aluminium, twardość, obróbka cieplna, metoda PWPP

16
 • Badania nad doborem parametrów obróbki cieplnej warstw powierzchniowych odlewniczych stopów aluminium odkształconych metodą PWPPResearch on the selection of parameters of heat treatment of the surface layers of aluminium cast alloys deformed by PWPP method / T. KNYCH, P. ULIASZ, J. WIECHEĆ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odlewnicze stopy aluminium, twardość, obróbka cieplna, metoda PWPP

17
 • Badania nad doborem parametrów przesycania komercyjnego odlewniczego stopu ALSi7MG0,3[Research on the selection of parameters of solution heat treatment of the commercial casting aluminium alloy AlSi7Mg0,3 type] / Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ, Justyna WIECHEĆ, Konrad Podeszwa // W: Foundryman' Day 2014 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII international scientific conference : Krakow, 27–28 Nov. 2014 : extended abstracts = Dzień Odlewnika 2014 : XXXVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–28 listopada 2014 / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [WO AGH], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęc CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • słowa kluczowe: odlewnicze stopy aluminium, przesycanie, AlSi7Mg0,3, przewodność elektryczna, twardość Brinella

18
19
 • Badania nad doborem warunków obróbki cieplnej odlewniczych stopów aluminium gat. ${AlSi7Mg0,3}$ oraz ${AlSi10Mg0,3}$ w celu polepszenia ich jakości i własności eksploatacyjnychStudies on the process heat treatment parameters of ${AlSi7Mg0.3}$ and ${AlSi10Mg0.3}$ aluminium casting alloy / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Piotr ULIASZ, Marek Błotnicki // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 1, s. 18–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Badania nad doborem warunków obróbki cieplnej odlewniczych stopów aluminium o podwyższonej przewodności elektrycznejStudy on the selection of heat treatment of aluminium casting alloys with higher electric conductivity / Piotr ULIASZ, Justyna WIECHEĆ, Tadeusz KNYCH, Marzena PIWOWARSKA, Robert Jarosz // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Badania nad doborem warunków przesycania odlewniczych stopów aluminium typu AlSiMgResearch on the selection of the terms and conditions of supersaturation casting alloys type AlSiMg / Konrad Podeszwa, Justyna WIECHEĆ, Piotr ULIASZ // W: Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie : XXXVIII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 29 maj 2014 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Doroty Musiał, Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — [Częstochowa] : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2014]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 5). — Na okł. dod.: Nauki techniczne, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna. — ISBN: 978-83-63989-15-6. — S. 180–183. — Bibliogr. s. 183, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Badania nad dwuetapowym starzeniem sztucznym odlewniczych stopów aluminium typu AlSiMgResearch on the two-step process of artificial aging aluminum cast alloy type AlSiMg / Beata Gładysz, Piotr ULIASZ, Justyna WIECHEĆ // W: Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie : XXXVIII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 29 maj 2014 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Doroty Musiał, Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — [Częstochowa] : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2014]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 5). — Na okł. dod.: Nauki techniczne, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna. — ISBN: 978-83-63989-15-6. — S. 253–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
24
25
 • Badania nad nową technologią wytwarzania wsadu do produkcji drutów aluminiowychResearch into new technology to obtain rod for the production of aluminum wires / Tadeusz KNYCH, Piotr ULIASZ, Marzena PIWOWARSKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 1, s. 40–42. — Bibliogr. s. 42. — IV Międzynarodowa Konferencja Ciągarska = IV International Conference on Drawing. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57952

 • słowa kluczowe: Upcast, ciągnienie drutów, badania drutów, walcówka aluminiowa, odlew aluminiowy

  keywords: wire drawing, Upcast, aluminium cast, wire tests, aluminium wire rod