Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Uhryński, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901003

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Analiza termowizyjna zmian temperatury kończyn dolnych pod wpływem drgań ogólnych niskiej częstotliwościThermovision analysis of temperature changes in lower extremities after exposing to general low frequency vibrations / Piotr KRZYWORZEKA, Andrzej UHRYŃSKI // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2009 vol. 15 nr 1, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analizy numeryczne zmian termogramów twarzy i szyi człowieka pod wpływem artykulacji wybranych dźwięków[Numerical analysis of thermal images of human face and neck, influenced by articulation of selected sounds] / D. Dąbrowski, A. UHRYŃSKI // W: XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 = XV Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-61402-00-8. — S. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania wpływu drgań ogólnych niskiej częstotliwości na zmiany w termogramch nóg[A research concerning the influence of low frequency general vibration on changes in leg thermograms] / P. KRZYWORZEKA, Z. DAMIJAN, A. UHRYŃSKI // W: XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 = XV Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-61402-00-8. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Błędy konstrukcyjne systemu smarowania jako przyczyna awaryjności układu łożyskowego przesiewacza[Construction errors of the lubrication systems as the cause of failure of the screen bearing system] / Józef SALWIŃSKI, Michał MAZIARZ, Andrzej UHRYŃSKI // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w górnictwie : VIII konferencja : Ustroń, 23–25.04.2014 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., [2014]. — ISBN: 978-83-936657-2-3. — S. 112–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Ocena wpływu mikroklimatu podziemnego Uzdrowiska Kopalni Soli w Wieliczce na gospodarkę lipidową i wybrane hormony – doniesienie wstępneEvaluation of the influence of the underground Salt Chambers microclimate of king SPA in Wieliczka Salt Mine on lipid balance and chosen harmones – preliminary results / Renata Czapkiewicz-Pośpiech, Zbigniew DAMIJAN, Jan Błaszczyk, Paweł Barucha, Sławomir Pośpiech, Artur Rydzyk, Barbara Wach, Małgorzata GAJDA, Andrzej UHRYŃSKI // Acta Balneologica ; ISSN 2082-1867. — Tytuł poprz.: Balneologia Polska ; ISSN: 0005-4402. — 2010 t. 52 nr 3, s. 183–192. — Bibliogr. s. 191–192, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Projekt krzesła ergonomicznego[Design of ergonomical chair] / Z. Słowik, A. UHRYŃSKI // W: XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 = XV Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-61402-00-8. — S. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Segmentowe łożysko ślizgowe[Segment slide bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GRĄDKOWSKI Piotr, SALWIŃSKI Józef, UHRYŃSKI Andrzej. — Int.Cl.: F16C 17/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393051 A1 ; Opubl. 2012-06-04. — Zgłosz. nr P.393051 z dn. 2010-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 12, s. 29-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393051A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Segmentowe łożysko ślizgowe[Segment slide bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr GRĄDKOWSKI, Józef SALWIŃSKI, Andrzej UHRYŃSKI. — Int.Cl.: F16C 17/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217812 B1 ; Udziel. 2014-01-21 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.393051 z dn. 2010-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217812B1.pdf

 • słowa kluczowe: łożysko ślizgowe, łożysko wzdłużne, siłownik hydrauliczny, hydrostatyka, segment łożyskowy

  keywords: slide bearing, thrust bearing, hydrostatics, bearing segment, hydraulic servo-motor

9
10
 • Thermo-vision analysis of iron foundry production process concerning secondary usage of heat / Dariusz LEPIARCZYK, Andrzej UHRYŃSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3, s. 1017–1023. — Bibliogr. s. 1022–1023, Abstr.

 • keywords: iron foundry, thermo-vision, heat energy

11
 • The analysis of heating process of catalytic converter using thermo-visionAnaliza procesu nagrzewania reaktora katalitycznego przy użyciu termowizji / Barbara WORSZTYNOWICZ, Andrzej UHRYŃSKI // Combustion Engines ; ISSN 2300-9896. — 2015 R. 44 no. 3, s. 41–51. — Bibliogr. s. 51. — Toż na dołączonym CD

 • słowa kluczowe: termowizja, silnik spalinowy, reaktor katalityczny

  keywords: internal combustion engine, catalytic converter, thermo-vision

12
13
14
15
16
 • Usage of thermo-vision in research concerning kinematic pair of friction in machines and mechanical devices / D. LEPIARCZYK, J. TARNOWSKI, A. UHRYŃSKI, W. GAWĘDZKI // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 190–195. — Bibliogr. s. 194–195, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Wpływ 14-dniowego pobytu sanatoryjnego na stan psychofizyczny pacjentów – badanie pilotażowe skuteczności i jakości usługi medycznejThe influence of 14-day controlled stay at the sanatorium on patients psychophysical status pilot trial of efficaly and quality of medical service / Marek Mleczko, Radosław Obidowski, Andrzej UHRYŃSKI // W: Problematyka normalizacji, jakości i  kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE : jakość – problemy i rozwiązania : VIII krajowa konferencja naukowo-techniczna / pod red. Andrzeja Świderskiego ; Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Zakład Systemów Jakości i Zarządzania. — Warszawa : ZSJiZ, 2008. — ISBN: 978-83-924956-1-1. — S. 327–336. — Bibliogr. s. 336, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wpływ drgań ogólnych niskiej częstotliwości na bilans energetyczny organizmu człowieka : [abstract]The influence of general low frequency vibration on energy balance of a human being / Zbigniew DAMIJAN, Andrzej UHRYŃSKI // W: XIX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 11–16 marca 2012 = XIX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak, [Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR]. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 48–49. — Tekst pol.-ang.. — Zbigniew Damijan – afiliacja: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza; Andrzej Uhryński – afiliacja: Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Wpływ drgań ogólnych niskiej częstotliwości na bilans energetyczny skóry człowieka : [streszczenie]The influence of general low frequency vibration on energy balance of human skin / Piotr KRZYWORZEKA, Andrzej UHRYŃSKI // W: XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 = XVI Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-61402-04-6. — S. 99–100. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Wpływ drgań ogólnych niskiej częstotliwości na stabilność postawy : [abstrakt]The influence of general low frequency vibration on posture stability / Z. DAMIJAN, A. UHRYŃSKI // W: XVIII Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 28 marca–1 kwietnia 2011 = XVIII Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR, Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-12-1. — S. 47–48. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Wpływ niskich temperatur na wytypowane parametry fizjologiczne – krioterapia ogólnoustrojowaInfluence of low temperatures on selected physiological parameters – systemic cryotherapy / Z. DAMIJAN, A. UHRYŃSKI // W: XVII Konferencja Inżynierii akustycznej i Biomedycznej : Kraków – Zakopane, 22–26 marca 2010 = XVII Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — [Kraków : s. n.], [2010]. — ISBN: 978-83-61402-08-4. — S. 61–62. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wpływ środowiska pracy kierowcy na zmiany termiczne organizmu : [streszczenie]The influence of driver's working environment on thermical changes of their organism / Z. DAMIJAN, A. UHRYŃSKI // W: XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 = XVI Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-61402-04-6. — S. 93–94. — Tekst pol.-ang.. — Błąd w nazwisku pierwszego Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wpływ treningu WBV na organizm człowieka : streszczenieThe effect of whole body vibration on human organism : abstract / Andrzej UHRYŃSKI // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-20-6. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych