Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Uberman, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Aspekty prawne i finansowe likwidacji kopalń odkrywkowychLegal and financial aspects of surface mines liquidation / Ryszard UBERMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3, s. 117–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03/GG_2010_3_07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykładyModes of reclamation and redevelopment – manner of choice, classification and examples / Anna OSTRĘGA, Ryszard UBERMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 445–461. — Bibliogr. s. 461, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_33.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, zagospodarowanie, obszary pogórnicze, czynniki wyboru kierunku, klasyfikacja kierunków, metody wyboru kierunku

  keywords: reclamation, post-mining areas, redevelopment, factors, modes of reclamation, manner of choosing mode of reclamation

3
4
 • Mining and reclamation in Poland / Ryszard UBERMAN, Piotr CZAJA, Anna OSTRĘGA // W: 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress : 1.–3. September 2010, Dresden / Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH. — [Dresden : LMBV], [2010]. — Publikacja wydana w formie skoroszytu. — S. 1–26 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóżLegal procedures concerning obtaining the licence for extraction of mineral deposits using open cast method / Rysard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 58–64. — Bibliogr. s. 64. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Prawo własności i wartość złóż węgla brunatnegoProperty title and value of brown coal deposits / Ryszard UBERMAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2010 t. 13 z. 2, s. 449–457. — Bibliogr. s. 456–457, Streszcz., Abstr.. — XXIV Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : surowce – energia – klimat : polityka energetyczna : Zakopane, 10–13 października 2010, Cz. 1. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Problemy zagospodarowania i eksploatacji złóż kopalin skalnych wynikające z przepisów prawa o planowaniu przestrzennymProblems of management and extraction of rocky raw materials resulting from regulations of the law on spatial planning / Ryszard UBERMAN // W: Górnictwo i geologia XIII = Mining and geology XIII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 130. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 37). — CD-ROM zawiera również informacje oraz spis referatów z konferencji: X lat Konferencji Kruszywa mineralne 2001–2010 : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 14–16 kwietnia 2010 roku. — S. 279–293. — Bibliogr. s. 292–293

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Rekultywacja, zagospodarowanie i rewitalizacja terenów pogórniczych – przegląd doświadczeń Katedry Górnictwa OdkrywkowegoRecultivation, development and revivification of post-mining fields – survey of Opencast Mining Department experiences / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 72–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Waloryzacja złóż węgla brunatnego dla prawnej ich ochronyRating lignite deposits for legal protection of their accessibility for further exploitation / Ryszard UBERMAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2011 t. 14 z. 2, s. 415–425. — Bibliogr. s. 423–424, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — Surowce, energia, efektywność, polityka energetyczna : XXV konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 9–12 października 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Opis wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Wycena wartości aktywów górniczo-geologicznych. Standardy wycenyValuation of mineral assets. Standards of valuation / Ryszard UBERMAN // W: Górnictwo i geologia XI = Mining and geology XI / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 125. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 35). — S. 213–225. — Bibliogr. s. 224–225

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Wycena wartości złóż kopalin eksploatowanych odkrywkowo : cechy wspólne i odrębności z wyceną nieruchomościValue appraisal of mineral deposits mined in open pits : common and distinguished features as compared to property valuation / Ryszard UBERMAN // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/4, s. 65–72. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.. — Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych : zasoby złóż kopalin w strategii zarządzania środowiskiem naturalnym : Zakopane, 9–11 czerwca 2008 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: mineral deposits, legal regulations, anthropogenic mineral deposits, mineral deposits' valuation, competences and rights of valuation practitioners

12
 • Wykorzystanie metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego dla waloryzacji (rankingu) polskich złóż węgla brunatnegoApplying the Analytic Hierarchy Process for the valorisation (ranking) of the Polish lignite deposits / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 vol. 24 z. 2/4, s. 73–95. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Abstr.. — Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych : zasoby złóż kopalin w strategii zarządzania środowiskiem naturalnym : Zakopane, 9–11 czerwca 2008 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych