Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Tyszer, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-4456-2828

ResearcherID: brak

Scopus: 57190274967
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Assessment of the impact of the local geological structure on the efficiency of ground-source heat pump / Magdalena TYSZER, Barbara Raczyńska, Barbara TOMASZEWSKA // W: V międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–22 czerwca 2018, Krynica-Zdrój : książka streszczeń = Renewable energy sources : engineering, technology, innovation : June 20–22 2018, Krynica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica-Zdrój : s. n.], [2018]. — S. 30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.renewenergy.pl/prog/BoA2018.pdf [2018-09-21]

 • keywords: energy efficiency, renewable energy source, low-temperature geothermal energy, vertical exchanger, ground heat pump

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessment of the influence of temperature and pressure on the prediction of the precipitation of minerals during the desalination process / Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER // Desalination ; ISSN 0011-9164. — 2017 vol. 424, s. 102–109. — Bibliogr. s. 109, Abstr.. — B. Tomaszewska – dod. afiliacja: Polisch Academy of Sciences. — tekst: https://goo.gl/tAuxHa

 • keywords: scaling, hydrogeochemical modelling, silicate minerals, desalination, carbonate minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.desal.2017.10.003

3
 • Comparison of the availability of groundwater information sources in Poland with other European countries : knowledge inventory for hydrogeology research - project KINDRA / Barbara TOMASZEWSKA, Marta Dendys, Magdalena TYSZER // W: ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-988-1. — S. 142. — M. Dendys - afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute PAS, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Comparison of the availability of groundwater information sources in Poland with other European countries : knowledge inventory for hydrogeology research – project KINDRA / Barbara TOMASZEWSKA, Marta Dendys, Magdalena TYSZER // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 22 art. no. 00178, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/10/e3sconf_asee2017_00178.pdf [2017-11-13]. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-07. — M. Dendys - afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Science, Kraków. — ASEE17 : International conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : Wrocław, Poland, July 2-5, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20172200178

5
 • Evaluation of the possibility of use geothermal energy micropiles TITAN 73/53 to obtain low-temperature heat energy accumulated in the near-surface layers of the ground in Poland area / Magdalena TYSZER, Barbara TOMASZEWSKA // W: IV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ozekrynica.pl/uploads/BoA.pdf [2017-07-10]

 • keywords: heat pump, low-temperature geothermal energy, vertical exchanger, geothermal energy piles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Evaluation of the possibility of use geothermal energy micropiles TITAN 73/53 to obtain low-temperature heat energy accumulated in the near-surface layers of the ground in Poland area / Magdalena TYSZER, Barbara TOMASZEWSKA // W: Renewable energy sources: engineering, technology, innovation : ICORES 2017 : [20.06.2017–23.06.2017, Krynica Zdrój, Polska] / ed. Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — (Springer Proceedings in Energy ; ISSN 2352-2534). — ISBN: 978-3-319-72370-9 ; e-ISBN: 978-3-319-72371-6. — S. 287–295. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-10. — B. Tomaszewska – dod. afiliacja Polish Academy of Sciences. — tekst: https://goo.gl/oGhQiJ

 • keywords: heat pump, low-temperature geothermal energy, vertical exchanger, geothermal energy piles

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-72371-6_28

7
 • Forecast of environmental impact of tourism development in the Geopark Colca and Andagua Volcanoes in the southern Peru / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Melvin Benavente, Magdalena TYSZER // W: Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand! : 2nd–4th May 2018, Křtiny, [Czech Republic] : conference proceeding / ed. Jitka Fialová. — Brno : Mendel University, 2018. — (Public Recreation and Landscape Protection ; ISSN 2336-6311). — ISBN: 978-80-7509-550-3 ; e-ISBN: 978-80-7509-551-0. — S. 186–191. — Bibliogr. s. 190–191, Abstr.

 • keywords: environment, tourism, geopark, protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geologiczne uwarunkowania oceny potencjału geotermii niskotemperaturowej w PolsceGeological conditions of evaluation of the potential of low-temperature geothermal energy in Poland / Magdalena TYSZER, Barbara TOMASZEWSKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 7, s. 265–269. — Bibliogr. s. 269, Streszcz., Abstr.. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 • słowa kluczowe: pompa ciepła, właściwości termiczne, niskotemperaturowa energia geotermalna, wymiennik pionowy, wymiennik poziomy

  keywords: thermal properties, heat pump, low-temperature geothermal energy, vertical exchanger, horizontal exchanger

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2016.7.2

9
 • Geothermal water treatment : membrane selection for the RO process / Barbara TOMASZEWSKA, Michał Bodzek, Mariola Rajca, Magdalena TYSZER // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 64, s. 292–297. — Bibliogr. s. 297, Abstr.. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences. — Conference on Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection (MEMPEP 2016) : Zakopane, Poland, 15–19 June 2016

 • keywords: geothermal water, water treatment, reverse osmosis, membrane selection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2017.11399

10
 • Implementation of QA/QC program in research related to the membrane processes used in geothermal water treatment / Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR, Michał Bodzek, Mariola Rajca, Magdalena TYSZER // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 73, s. 339–347. — Bibliogr. s. 345–347, Abstr.. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences

 • keywords: geothermal water, boron, QA/QC, duplicate (replicate) control samples

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2017.20604

11
 • Implementation of QA/QC program in research related to the membrane processes use in termal water treatment / E. KMIECIK, B. TOMASZEWSKA, K. WĄTOR, M. Bodzek, M. Rajca, M. TYSZER // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 274–275. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Innowacyjne badania nad wykorzystaniem swoistych cech wód termalnych Mszczonowa w produkcji wód mineralnychInnovative research into the use of specific features of Mszczonow geothermal waters in the production of mineral water / Barbara TOMASZEWSKA, Wiesław Bujakowski, Magdalena TYSZER // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 nr 1, s. 103–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Abstr.. — B. Tomaszewska – dod. afiliacja: Polska Akademia Nauk

 • słowa kluczowe: geotermia, wody termalne, koncentrat, Mszczonów

  keywords: geothermal water, geothermics, Mszczonow, concentrate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Koncepcja wielowariantowego wykorzystania koncentratów wód geotermalnychThe concept of multi-variant use of geothermal water concentrates / Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER, Michał Bodzek, Mariola Rajca // W: MEMPEP 2018 : XII konferencja naukowa membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska : 13-16 czerwca 2018 r., Zakopane = MEMPEP 2018 : 12\textsuperscript{th} scientific conference Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection : June 13-16, 2018 Zakopane / red. Irena Korus, Mariola Rajca. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018. — ISBN: 978-83-7880-544-1. — S. 34–35. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: balneologia, koncentrat, odwrócona osmoza, odsalanie, woda termalna

  keywords: desalination, balneology, thermal water, reverse osmosis, concentrate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nanofiltration as a pretreatment process for geothermal water treatment - preliminary results / Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER, Mariola Rajca, Grażyna Hołojuch // W: Innowacyjne rozwiązania w membranowych procesach rozdzielczych : XIII ogólnopolska szkoła membranowa : 18–21 października 2015, Toruń-Przysiek : program, książka abstraktów, lista uczestników / ed. by Wojciech Kujawski, Karolina Jarzynka ; Polskie Towarzystwo Membranowe. — Toruń : [s. n.], 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-231-3464-0. — S. 200–201. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: geothermal water, nanofiltration, membrane process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Numerical modeling for membrane scaling prognosis. Reaction between antiscalants and feedwater / B. TOMASZEWSKA, E. KMIECIK, K. WĄTOR, M. TYSZER // W: 3\textsuperscript{rd} international conference on Desalination using membrane technology [Dokument elektroniczny] : 2–5 April 2017, Gran Canaria, Spain : programme booklet. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2017]. — S. [1] ID P1.44. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakty dostępne po pobraniu aplikacji MEMDES 2017 na urządzenia mobilne. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: numerical modelling, water treatment, antiscalants, membrane scaling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Preliminary assessment of the dependence the type of reverse osmosis membrane used in desalination process on the quality of obtained concentrate / B. TOMASZEWSKA. M. TYSZER // W: IWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1\textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 79–80. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 80. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Preliminary assessment possibility of the use of concentrate obtained in the membrane processes on the example of selected mineralized water / Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER // W: MinWat 2017 [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} international multidisciplinary conference on Mineral Waters : Genesis, Exploitation, Protection and Valorisation : Luso, Portugal, 26\textsuperscript{th}–31\textsuperscript{st} March 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Prevention of scaling during the desalination of geothermal water by means of nanofiltration / M. Rajca, M. Bodzek, B. TOMASZEWSKA, M. TYSZER, E. KMIECIK, K. WĄTOR // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 73, s. 198–207. — Bibliogr. s. 206–207, Abstr.. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences

 • keywords: geothermal water, desalination, integrated system, nanofiltration, reverse osmosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2017.20557

19
 • Prevention of scaling in geothermal water desalination by means of nanofiltration / M. Rajca, M. Bodzek, B. TOMASZEWSKA, M. TYSZER, K. WĄTOR, E. KMIECIK // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 49–50. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: scaling, mineral water, desalination, nanofiltration, reverse osmosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Process of geothermal water treatment by reverse osmosis. The research with antiscalants / Barbara TOMASZEWSKA, Mariola Rajca, Ewa KMIECIK, Michał Bodzek, Wiesław Bujakowski, Magdalena TYSZER, Katarzyna WĄTOR // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 73, s. 1–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences

 • keywords: geothermal water, water treatment, membrane, reverse osmosis, antiscalant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2017.20358

21
 • Selection of antiscalants for process of water treatment by reverse osmosis / B. TOMASZEWSKA, M. Rajca, E. KMIECIK, M. Bodzek, W. Bujakowski, M. TYSZER, K. WĄTOR // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 102. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: scaling, geothermal water, water treatment, reverse osmosis, antiscalant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The availability of groundwater information sources in relation to the transposition of the WFD into Polish law : project KINDRA / Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER, Marta Dendys // Thermal Science and Engineering Progress ; ISSN 2451-9057. — 2018 vol. 5, s. 437–443. — Bibliogr. s. 442–443, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/4Ut6LT

 • keywords: groundwater monitoring, Water Framework Directive (WFD), project KINDRA, water law

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.tsep.2018.01.018

23
 • The concept of multivariant use of geothermal water concentrates / B. TOMASZEWSKA, M. TYSZER, M. Bodzek, M. Rajca // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2018 vol. 128, s. 179–186. — Bibliogr. s. 185–186, Abstr.. — MEMPEP 2018 : XII scientific conference Membrane Processes in Environmental Protection : 13–16 June 2018, Zakopane, Poland

 • keywords: geothermal water, desalination, balneology, reverse osmosis, concentrate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2018.22632

24
 • The impact of geothermal water RO concentrate volume minimization on the possibility of comprehensive further use / Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 3–6 September 2018, Athens, Greece : book of abstracts / European Desalination Society. — [Greece : s. n.], [2018]. — S. 155–156

 • keywords: desalination, balneology, reverse osmosis, concentrate, mineral recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The impact of recirculation of concentrate on the efficiency of desalination of geothermal water in reverse osmosis process / B. TOMASZEWSKA, M. Bodzek, M. TYSZER, E. KMIECIK // W: 3\textsuperscript{rd} international conference on Desalination using membrane technology [Dokument elektroniczny] : 2–5 April 2017, Gran Canaria, Spain : programme booklet. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2017]. — S. [1] ID P2.44. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakty dostępne po pobraniu aplikacji MEMDES 2017 na urządzenia mobilne. — B. Tomaszewska - pierwsza afiliacja: Polish Academy of Sciences, Poland

 • keywords: geothermal water, water treatment, reverse osmosis, concentrate recirculation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: