Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Tyszer, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Assessment of the influence of temperature and pressure on the prediction of the precipitation of minerals during the desalination process / Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER // Desalination ; ISSN 0011-9164. — 2017 vol. 424, s. 102–109. — Bibliogr. s. 109, Abstr.. — B. Tomaszewska – dod. afiliacja: Polisch Academy of Sciences. — tekst: https://goo.gl/tAuxHa

 • keywords: scaling, hydrogeochemical modelling, silicate minerals, desalination, carbonate minerals

2
 • Comparison of the availability of groundwater information sources in Poland with other European countries : knowledge inventory for hydrogeology research - project KINDRA / Barbara TOMASZEWSKA, Marta Dendys, Magdalena TYSZER // W: ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-988-1. — S. 142. — M. Dendys - afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute PAS, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Comparison of the availability of groundwater information sources in Poland with other European countries : knowledge inventory for hydrogeology research – project KINDRA / Barbara TOMASZEWSKA, Marta Dendys, Magdalena TYSZER // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 22 art. no. 00178, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/10/e3sconf_asee2017_00178.pdf [2017-11-13]. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-07. — M. Dendys - afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Science, Kraków. — ASEE17 : International conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : Wrocław, Poland, July 2-5, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Evaluation of the possibility of use geothermal energy micropiles TITAN 73/53 to obtain low-temperature heat energy accumulated in the near-surface layers of the ground in Poland area / Magdalena TYSZER, Barbara TOMASZEWSKA // W: IV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ozekrynica.pl/uploads/BoA.pdf [2017-07-10]

 • keywords: heat pump, low-temperature geothermal energy, vertical exchanger, geothermal energy piles

5
 • Geologiczne uwarunkowania oceny potencjału geotermii niskotemperaturowej w PolsceGeological conditions of evaluation of the potential of low-temperature geothermal energy in Poland / Magdalena TYSZER, Barbara TOMASZEWSKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 7, s. 265–269. — Bibliogr. s. 269, Streszcz., Abstr.. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 • słowa kluczowe: pompa ciepła, właściwości termiczne, niskotemperaturowa energia geotermalna, wymiennik pionowy, wymiennik poziomy

  keywords: thermal properties, heat pump, low-temperature geothermal energy, vertical exchanger, horizontal exchanger

6
 • Geothermal water treatment : membrane selection for the RO process / Barbara TOMASZEWSKA, Michał Bodzek, Mariola Rajca, Magdalena TYSZER // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 64, s. 292–297. — Bibliogr. s. 297, Abstr.. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences. — Conference on Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection (MEMPEP 2016) : Zakopane, Poland, 15–19 June 2016

 • keywords: geothermal water, water treatment, reverse osmosis, membrane selection

7
 • Implementation of QA/QC program in research related to the membrane processes used in geothermal water treatment / Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR, Michał Bodzek, Mariola Rajca, Magdalena TYSZER // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 73, s. 339–347. — Bibliogr. s. 345–347, Abstr.. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences

 • keywords: geothermal water, boron, QA/QC, duplicate (replicate) control samples

8
 • Implementation of QA/QC program in research related to the membrane processes use in termal water treatment / E. KMIECIK, B. TOMASZEWSKA, K. WĄTOR, M. Bodzek, M. Rajca, M. TYSZER // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 274–275. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Innowacyjne badania nad wykorzystaniem swoistych cech wód termalnych Mszczonowa w produkcji wód mineralnychInnovative research into the use of specific features of Mszczonow geothermal waters in the production of mineral water / Barbara TOMASZEWSKA, Wiesław Bujakowski, Magdalena TYSZER // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 nr 1, s. 103–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Abstr.. — B. Tomaszewska – dod. afiliacja: Polska Akademia Nauk

 • słowa kluczowe: geotermia, wody termalne, koncentrat, Mszczonów

  keywords: geothermal water, geothermics, Mszczonow, concentrate

10
 • Nanofiltration as a pretreatment process for geothermal water treatment - preliminary results / Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER, Mariola Rajca, Grażyna Hołojuch // W: Innowacyjne rozwiązania w membranowych procesach rozdzielczych : XIII ogólnopolska szkoła membranowa : 18–21 października 2015, Toruń-Przysiek : program, książka abstraktów, lista uczestników / ed. by Wojciech Kujawski, Karolina Jarzynka ; Polskie Towarzystwo Membranowe. — Toruń : [s. n.], 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-231-3464-0. — S. 200–201. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: geothermal water, nanofiltration, membrane process

11
 • Numerical modeling for membrane scaling prognosis. Reaction between antiscalants and feedwater / B. TOMASZEWSKA, E. KMIECIK, K. WĄTOR, M. TYSZER // W: 3\textsuperscript{rd} international conference on Desalination using membrane technology [Dokument elektroniczny] : 2–5 April 2017, Gran Canaria, Spain : programme booklet. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2017]. — S. [1] ID P1.44. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakty dostępne po pobraniu aplikacji MEMDES 2017 na urządzenia mobilne. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: numerical modelling, water treatment, antiscalants, membrane scaling

12
 • Preliminary assessment of the dependence the type of reverse osmosis membrane used in desalination process on the quality of obtained concentrate / B. TOMASZEWSKA. M. TYSZER // W: IWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1\textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 79–80. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 80. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Preliminary assessment possibility of the use of concentrate obtained in the membrane processes on the example of selected mineralized water / Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER // W: MinWat 2017 [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} international multidisciplinary conference on Mineral Waters : Genesis, Exploitation, Protection and Valorisation : Luso, Portugal, 26\textsuperscript{th}–31\textsuperscript{st} March 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Prevention of scaling during the desalination of geothermal water by means of nanofiltration / M. Rajca, M. Bodzek, B. TOMASZEWSKA, M. TYSZER, E. KMIECIK, K. WĄTOR // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 73, s. 198–207. — Bibliogr. s. 206–207, Abstr.. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences

 • keywords: geothermal water, desalination, integrated system, nanofiltration, reverse osmosis

15
 • Prevention of scaling in geothermal water desalination by means of nanofiltration / M. Rajca, M. Bodzek, B. TOMASZEWSKA, M. TYSZER, K. WĄTOR, E. KMIECIK // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 49–50. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: scaling, mineral water, desalination, nanofiltration, reverse osmosis

16
 • Process of geothermal water treatment by reverse osmosis. The research with antiscalants / Barbara TOMASZEWSKA, Mariola Rajca, Ewa KMIECIK, Michał Bodzek, Wiesław Bujakowski, Magdalena TYSZER, Katarzyna WĄTOR // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 73, s. 1–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences

 • keywords: geothermal water, water treatment, membrane, reverse osmosis, antiscalant

17
 • Selection of antiscalants for process of water treatment by reverse osmosis / B. TOMASZEWSKA, M. Rajca, E. KMIECIK, M. Bodzek, W. Bujakowski, M. TYSZER, K. WĄTOR // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 102. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: scaling, geothermal water, water treatment, reverse osmosis, antiscalant

18
 • The impact of recirculation of concentrate on the efficiency of desalination of geothermal water in reverse osmosis process / B. TOMASZEWSKA, M. Bodzek, M. TYSZER, E. KMIECIK // W: 3\textsuperscript{rd} international conference on Desalination using membrane technology [Dokument elektroniczny] : 2–5 April 2017, Gran Canaria, Spain : programme booklet. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2017]. — S. [1] ID P2.44. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakty dostępne po pobraniu aplikacji MEMDES 2017 na urządzenia mobilne. — B. Tomaszewska - pierwsza afiliacja: Polish Academy of Sciences, Poland

 • keywords: geothermal water, water treatment, reverse osmosis, concentrate recirculation

19
 • The influence of selected factors on the effectiveness of pre-treatment of geothermal water during the nanofiltration process / Barbara TOMASZEWSKA, Mariola Rajca, Ewa KMIECIK, Michał Bodzek, Wiesław Bujakowski, Katarzyna WĄTOR, Magdalena TYSZER // Desalination ; ISSN 0011-9164. — 2017 vol. 406 spec. iss.: Desalinationa and the environment, s. 74–82. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-15. — B. Tomaszewska - dodatkowa afiliacja: Polish Academy of Sciences. — 2nd International Conference on Desalination and the Environment (ICODE) : Doha, Qatar, Jan 23–26, 2016. — tekst: http://goo.gl/gzvVJs

 • keywords: scaling, geothermal water, water treatment, membrane, nanofiltration

20
 • Use of numerical modelling in the prediction of membrane scaling : reaction between antiscalants and feedwater / Barbara TOMASZEWSKA, Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR, Magdalena TYSZER // Desalination ; ISSN 0011-9164. — 2018 vol. 427, s. 27–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-09. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Kraków. — tekst: https://goo.gl/oFuhEq

 • keywords: numerical modelling, water treatment, antiscalants, membrane scaling

21
 • Wstępne wyniki badań w kierunku uzyskania koncentratu na bazie wybranych wód zmineralizowanychPreliminary results of tests for obtaining a concentrate based on selected mineralized water / Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER, Michał Bodzek, Wiesław Bujakowski // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 2, s. 169–178. — Bibliogr. s. 177–178, Streszcz., Abstr.. — B. Tomaszewska – dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • słowa kluczowe: wody mineralne, koncentrat, procesy membranowe, odwrócona osmoza

  keywords: mineral water, reverse osmosis, concentrate, membrane processes