Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Tyrała, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksoas, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8057-7226

ResearcherID: brak

Scopus: 56606218900

PBN: 901264

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Anti-religious mobilization in contemporary Poland / Radosław TYRAŁA // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 1162. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ateista, agnostyk, niewierzący...? Socjologii niereligii problemy z terminologiąAtheist, agnostic, nonbeliever...? Sociology of non-religion and problems with terminology / Radosław TYRAŁA // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2015 nr 1, s. 149–181. — Bibliogr. s. 178–180, Summ.

 • keywords: atheism, nonreligiosity, unbelief, emic/etic distinction, sociology of non-religion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bez Boga na co dzień : socjologia ateizmu i niewiaryEveryday life without God: a sociology of atheism and unbelief / Radosław TYRAŁA. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, cop. 2014. — 469 s.. — Bibliogr. s.411–436, Summ., Indeksy. — ISBN: 978-83-7688-182-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Central and Eastern Europe / Irena Borowik, Branko Ančić, Radosław TYRAŁA // W: The Oxford Handbook of Atheism / ed. by Stephen Bullivant and Michael Ruse. — Oxford : Oxford University Press, cop. 2013. — ISBN: 978-0-19-964465-0. — S. 622–637. — Bibliogr. s. 635–637

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czy ateista to nihilista? : semantyka w służbie destygmatyzacji[Is atheist a nihilist? Semantic contribution to destigmatisation] / Radosław TYRAŁA // W: Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN: 978-83-7688-000-6. — S. 194–204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czy ateiści są dyskryminowani?[Do atheists discriminated?] / Radosław TYRAŁA // Przegląd ; ISSN 1509-3115. — 2007 nr 27, s. 32–34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dwa bieguny ewolucjonizmu : nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń[Opposite poles of evolutionism : arms race between science and religion] / Radosław TYRAŁA. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2007. — 138, [1] s.. — (Religiologica Juventa). — Bibliogr. s. 133–[139]. — ISBN: 978-83-60490-29-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Fenomen religii widziany z perspektywy ewolucyjnej w kontekście debat nad sekularyzacją[Phenomenon of religion in the light of the evolutionary approach – in the context of debates on secularization] / Radosław TYRAŁA // W: Oblicza socjologii krakowskiej, T. 1 / pod red. Grzegorza Brydy i Wojciecha Pawnika. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — (KSS Krakowskie Spotkania Socjologiczne). — Dod. ISBN 978-83-901500-2-4. — ISBN: 978-83-60490-83-9. — S. 37–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Is atheism a religion? : on socio-anthropologic cognitive imperialism and problems that followCzy ateizm jest religią? : o socjoantropologicznym imperializmie poznawczym i wynikających z niego problemach / Radosław TYRAŁA // Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069. — 2017 T. 13 nr 1, s. 128–141. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 140–141, Abstr.. — tekst: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume37/PSJ_13_1_Tyrala.pdf

 • słowa kluczowe: ateizm, konstruktywizm, niewiara, definicje religii, etyka badań naukowych

  keywords: atheism, constructivism, non-belief, definitions of religion, ethics of scientific research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Konwersja na niewiarę w polskiej rzeczywistości. Uwarunkowania, przebieg, konsekwencjeConversion into nonfaith in the Polish reality. Conditions, existence, and consequences / Radosław TURAŁA // Przegląd Religioznawczy ; ISSN 1230-4379. — 2013 nr 4, s. 175–188. — Bibliografia w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Living without God in a religious country: Polish nonbelievers as a cultural minority / Radosław TYRAŁA // Social Compass ; ISSN 0037-7686. — 2018 vol. 65 iss. 1, s. 131–144. — Bibliogr. s. 143–144, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-23

 • keywords: Poland, identity, nonbelievers, discrimination, cultural minority

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/0037768617747497

12
 • (Nie)święta wojna[(Un)holy war] / Maria Libiszowska-Żółtkowska, Stanisław Obirek, Paweł Załęcki, Katarzyna Zielińska, Radosław TYRAŁA // Władza Sądzenia [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-1690. — 2015 nr 6, s. 11–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wladzasadzenia.pl/2015/6/nie-swieta-wojna.pdf [2017-01-21]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Niewierzacy.pl AD 2009[Nonbelievers.pl AD 2009] / Radosław TYRAŁA // W: Agora czy Hyde Park? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-047-1. — S. 297–310

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Odcienie niewiary – okiem socjologa[The tones of unbelief – the sociologist's point of view] / Radosław TYRAŁA // W: Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu / pod red. Jowity Guji. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2012. — ISBN: 978-83-62196-60-9. — S. 221–240. — Bibliogr. s. 238–240

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • O polskich niewierzących i ich [relatywnym] statusie mniejszościowym[Polish unbelievers and their (relative) minority status / Radosław TYRAŁA // W: „Status mniejszościowy” i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych : XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny : Zielona Góra, 13–15 września 2007 r. / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne. — Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe, 2008. — ISBN: 978-83-89055-55-2. — S. 209–227. — Bibliogr. s. 225–227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Piętno a (de)materializacja kultury niereligijnejStigma (de)materialization of non-religious culture / Radosław TYRAŁA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2014 t. 13/2, s. 135–152. — Bibliogr. s. 149–152

 • słowa kluczowe: niewierzący, nowy ateizm, kultura materialna, status mniejszościowy

  keywords: nonbelievers, new atheism, material culture, minority status

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2014.13.2.135

17
 • Pozareligijna duchowość (polskich) niewierzącychThe non-religious spirituality of Polish nonbelievers / Radosław TYRAŁA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2013 t. 12/3, s. 67–79. — Bibliogr. s. 78. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2013.12.3/human.2013.12.3.67.pdf

 • słowa kluczowe: duchowość pozareligijna, polscy niewierzący, codzienność, definicja funkcjonalna

  keywords: non-religious spirituality, Polish nonbelievers, everyday life, functional definition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2013.12.3.67

18
 • Pozareligijne wymiary duchowości[Extrareligious dimensions of spirituality] / pod red. Zbigniewa PASKA, Katarzyny SKOWRONEK, Radosława TYRAŁY. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2013. — 225, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64275-22-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Procesy sekularyzacji w społeczeństwie polskim po roku 1989 w świetle wybranych perspektyw teoretycznych[Secularization processes in Polish society after a year 1989 in the light of selected theoretical perspectives] / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Radosław TYRAŁA // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 409–422. — Bibliogr. s. 420–422

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Religijność współczesna – między erozją a metamorfozą[Present religiousness – between erosion and metamorphosis] / Radosław TYRAŁA // W: Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Łucji Kapralskiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka Inżynierów, Człowiek-najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-04-0. — S. 127–146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sacrum a ateizm, czyli o nieoczywistości tego, co pozornie oczywiste[The sacred and the atheism, that is about unobviousness this what seemed to be obvious] / Radosław TYRAŁA // Forum Klubowe ; ISSN 1642-7157. — 2009 vol. 45 i 46 nr 3 i 4: Europa za polskim płotem, s. 123–129. — Bibliogr. s. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Spór o rasy ludzkie i jego konsekwencje dla teorii socjologicznejDispute over human races and its consequences for sociological theory / Radosław TYRAŁA // Kultura i Społeczeństwo ; ISSN 0023-5172. — 2007 t. 51 nr 3, s. 149–169. — Bibliogr. s. 167–168, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Studia Humanistyczne AGH ; ISSN 2084-3364Contributions to Humanities AGH / red. nauk. tomu Radosław TYRAŁA, 2013. — t. 12/3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ślub humanistyczny po polsku – konteksty i konsekwencjeThe Polish humanistic marriage – contexts and consequences / Radosław TYRAŁA // Socjologia Religii = Sociology of Religion / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań ; ISSN 1731-0660 ; ISBN: 978-83-60598-49-8. — 2009 t. 7, s. 253–271. — Bibliogr. s. 269–271, Summ.

 • słowa kluczowe: niewierzący, ślub humanistyczny, rytuały przejścia, desakralizacja kultu religijnego

  keywords: nonbelievers, humanist wedding, rites of passage, desacralization of the religious cult

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Who is the Polish (but not only) nonbeliever? / Radosław TYRAŁA // W: ESA 10th conference [Dokument elektroniczny] : social relations in turbulent times : Geneva, 7–10 September 2011 : abstract book / European Sociological Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Geneva : ESA, 2011. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-940386-18-5 ; e-ISBN10: 2-940386-18-8. — S. 718–719. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: