Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Trybalski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 24382107100

PBN: 909545

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Application of computer image analysis and scanning electron microscopy in environmental engineering and waste management / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Challenges of Modern Technology ; ISSN 2082-2863. — 2011 vol. 2 (no. 2), s. 56–62. — Bibliogr. s. 61–62. — 'Young scientists towards the challenges of modern technology' : Warsaw, September 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Application of modern research methods to determine the properties of raw minerals and waste materials / D. K. SZPONDER, K. TRYBALSKI // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 325–330. — Bibliogr. s. 330, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Determination of progressive research methodology of using modern measuring devices to determine physical, chemical and mineralogical properties of raw materials and mineral wastesOkreślenie metodyki badań surowców i odpadów mineralnych z zastosowaniem nowoczesnych metod i urządzeń pomiarowych / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2011 nr 46, s. 191–206. — Bibliogr. s. 203–206

 • keywords: thermal analysis, X-ray diffraction, fly ash, X-ray microanalysis, mineralogical properties, laser size analysis, gas pycnometery, surface area

5
 • Energy consumption as the component of the factors evaluation and optimization of copper ores grinding and classification nodes / K. TRYBALSKI, D. KRAWCZYKOWSKI // W: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Vol. 1 / eds. Wang Dian Duo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — ISBN: 978-7-03-022711-9. — S. 578–587. — Bibliogr. s. 587, Abstr.. — Ponadto abstract zamieszczono w: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Abstracts. — S. 76. — Toż.: Proceedings of XXIV international mineral processing congress [Dokument elektroniczny] : Beijing, China, 24–28 September 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Wang Dian Zuo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-7-900249-54-8/TD$\cdot$1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Fly ash in agriculture – modern applications of coal combustion by-productsPopioły lotne a rolnictwo – nowoczesne zastosowania ubocznych produktów spalania / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2011 vol. 11, s. 373–385. — Bibliogr. s. 382–384, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Influence of fly ash structure, phase and diversification of chemical composition on their utilization process / Dominika SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // W: 13\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 1 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB-TU, 2009. — ISBN: 978-80-248-1994-5. — S. 121–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Kontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud[Control, modeling and optimization of technological processes of ore processing] / Kazimierz TRYBALSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 383, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 510). — Bibliogr. s. 373-[384]. — ISBN: 978-83-7464-612-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
 • Modele matematyczne wybranych procesów oczyszczania ściekówMathematical models of chosen sewage treatment processes / Kazimierz TRYBALSKI, Małgorzata Pająk, Damian KRAWCZYKOWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2008 t. 87 nr 5, s. 604–607. — Bibliogr. s. 607. — „Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony środowiska” : Szkoła Jakości Wody'2008 : ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg 28–31 maja 2008 r. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopim i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2008. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=35050

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Nowoczesne metody i urządzenia pomiarowe w badaniu właściwości surowców i odpadów mineralnych[Modern methods and measuring devices in the study of the properties of raw materials and mineral waste] / Dominika Katarzyna SZPONDER-KOŁAKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 236, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0524). — Bibliogr. s. 231–[237]. — ISBN: 978-83-7464-651-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Ocena pracy młynów w układzie przygotowania nadawy do flotacji rud miedziEvaluation of mills operation in flotation feed preparation system of copper ores / Dariusz FOSZCZ, Kazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Witold Pawlos // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2009 nr 1, 2, s. 47–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Określanie właściwości popiołów lotnych przy użyciu różnych metod i urządzeń badawczychDetermination of fly ashes properties with use of different research methods and measuring devices / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 287–298. — Bibliogr. s. 297–298, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
 • Polskie rudy miedzi – typy litologiczne i ich identyfikacja z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowychPolish copper ores – the lithological types and their identifying by using modern methods and research techniques / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI, Damian KRAWCZYKOWSKI // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 27. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 284–293. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 292–293, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Porównanie właściwości chemicznych i mineralogicznych popiołów lotnych pochodzących z różnych procesów spalania w kontekście wykorzystania ich jako surowców wtórnychChemical properties of fly ash from various combustion processes in the context of its use as a secondary raw material / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 2 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7493-596-8. — S. 285–299. — Bibliogr. s. 298

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Postęp w przeróbce rud miedzi – wyzwania dla KGHM Polska Miedź S. A.Progress in copper ore processing – chalanges for KGHM Polska Miedź S. A. / Andrzej Konieczny, Andrzej Grotowski, Andrzej Wieniewski, Andrzej Łuszczkiewicz, Kazimierz TRYBALSKI // W: Materiały międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : perspektywy i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 24–26 września 2009,, T. 2 = International copper ore mining congress : perspectives and challenges : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Fundacja Polska Miedź, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2009 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-929275-0-1. — S. 31–44. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Przydatność laserowych analiz uziarnienia do bilansowania produktów klasyfikacji w hydrocyklonieUsefulness of the particle size distribution laser analyzes on balancing of hydrocyclone classification products / Damian KRAWCZYKOWSKI, Kazimierz TRYBALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 153–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Rozpoznawanie udziałów typów rud miedzi w mieszance z wykorzystaniem analizy obrazu i sieci neuronowychRecognition of fractions of copper ores in a mixture by means of picture analysis and neuron networks / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2008 R. 46 nr 12, s. 24–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Rozpoznawanie udziałów typów rud miedzi w mieszance z wykorzystaniem analizy obrazu i sieci neuronowych[Recognition of fractions of copper ores in a mixture by means of picture analysis and neuron networks] / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI // W: APPK 2008 : Automatyzacja Procesów Przeróbki Kopalin : XIV konferencja : Szczyrk 28–30 maja 2008 / red. Roman Kaula, Joachim Pielot ; Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Polska Akademia Nauk. Komitet Górnictwa. Sekcja Cybernetyki w Górnictwie. Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach. — Gliwice : nakł. KEiAG PŚ, [2008]. — (Sympozja i Konferencje). — ISBN: 978-83-922498-9-5. — S. 133–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Stan i ewolucja procesów technologicznych oraz wyposażenia technicznego w zakładach wzbogacania rud[The state and evolution of technological processes and technical equipment in ores enrichment plants] / Andrzej Grotowski, Mieczysław Haładewicz, Józef Steczkowski, Zbigniew Banach, Bożena Pluskota, Kazimierz TRYBALSKI, Andrzej Konieczny // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 472–498. — Bibliogr. [dla całej części 4] s. 559–566

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • The application of modern techniques and measurement devices for identification of copper ore types and their propertiesWykorzystanie nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych do identyfikacji typów rud miedzi i ich właściwości / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI, Damian KRAWCZYKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 2, s. 433–448. — Bibliogr. s. 447–448

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, identyfikacja typów rud, analiza obrazu, mikroskopia skaningowa

  keywords: identification of ores, image analysis, scanning microscope, neuron networks

23
 • The determination of physico-chemical and mineralogical properties of fly ash used in mining industry / D. K. SZPONDER, K. TRYBALSKI // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN: 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0148-5. — S. 629–639. — Bibliogr. s. 638–639, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wykorzystanie modeli sieci neuronowych do identyfikacji składu litologicznego rudy miedziApplication of neural networks models to lithological composition determination of copper ore / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI, Damian KRAWCZYKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 141–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wykorzystywanie odpadów energetycznych w aspekcie zrównoważonego rozwojuEnergy waste management in the context of sustainable development idea / Dominika K. SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2011 vol. 6 no. 1 suppl., s. 215–223. — Bibliogr. s. 222–223, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych