Wykaz publikacji wybranego autora

Dagmara Tryba, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
 • An analysys of wear and mechanical and tribological properties of high-manganese cast steel hardened by different methodsAnaliza zużycia oraz własności mechanicznych i tribologicznych wysokomanganowego staliwa umacnianego różnymi metodami / Dagmara TRYBA, Marcin KOT, Anna Antosz // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2018 R. 49 no. 4, s. 137–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=182848

 • słowa kluczowe: twardość, zużycie, staliwo Hadfielda, umacnianie statyczne, umacnianie wybuchowe, umacnianie dynamiczne

  keywords: hardness, wear, Hadfield cast steel, explosive hardening, static hardening, dynamic hardening

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.7554

2
 • The effect of pressure - rolling of welded turnouts and railroads on their wear resistanceAnaliza wpływu umacniania połączeń rozjazdów szynowych z szyną na ich zużycie / Dagmara TRYBA, Marcin KOT // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2017 R. 48 nr 4, s. 77–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zużycie, staliwo Hadfielda, złącze zgrzewane, rozjazdy szynowe, umacnianie statyczne

  keywords: wear, Hadfield cast steel, cold-rolling, welded joint, railroad switch

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Urządzenie do przestrzennego pozycjonowania wielkogabarytowych pojazdów zwłaszcza autobusów wycofanych z eksploatacji[Device for spatial positioning of large sized vehicles, preferably buses withdrawn from service] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; REBUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Gierczyce ; wynalazca: Kachniarz Mateusz, ŁUKASIK Jan, MAZIARZ Michał, TRYBA Dagmara. — Int.Cl.: B62D 67/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 420485 A1 ; Opubl. 2018-08-13. — Zgłosz. nr P.420485 z dn. 2017-02-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 17, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL420485A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: