Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Sulima-Samujłło, dr inż.

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-krr, Katedra Równań Różniczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Application of B-spline to representation of selected lines and surfaces / Sylwia CICHACZ, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'2004 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : November 2004, Kočovce, Roč. 13 = SCG'2004 : proceedings of symposium on Computer geometry, Vol. 13 / Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 21–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of the {\em Flash MX} program to visualization of selected metric problems / Sylwia CICHACZ, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA // W: SCG'2005 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : September [21–23], 2005, Kočovce, Roč. 14 = SCG'2005 ; porceedings of Symposium on Computer Geometry, Vol. 14 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • AutoCAD w zastosowaniu do wybranych zagadnień związanych z powierzchnią topograficznąAutoCAD applications to selected problems related to topographic surface / Andrzej KOCH, Krzysztof PAŁAC, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN 1505-2044. — 1999 z. 7, s. 19–24. — Summ.. — Materiały seminarium geometrii i grafiki inżynierskiej : czerwiec 1999. — tekst: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/Zeszyt_7/koch_kpl.pdf

 • słowa kluczowe: powierzchnia topograficzna, rysunek przestrzenny, rysunek na rzutni

  keywords: topographic survey, spatial drawing, drawing on viewport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Coincidental figures in selected double-image projections / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'2002 : proceedings of Symposium on Computational Geometry : Bratislava, September 2002, Kočovce, SR, Vol. 11 / ed. Daniela Velichová ; Slovak University of Technology in Bratislava. — Bratislava : SUT. Department of Mathematics, Mechanical Engineering Faculty, [2002]. — S. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Computer aided analysis of types of a specifically determined conic with application of the CABRI program / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'99 : zbornik seminára o počitačovej geometrii : September 1999, Kočovce, Ročnik 8 = Proceedings of Seminars on Computational Geometry : vol. 8 / Slovenská Technická Univerzita w Bratislave. Strojnícka Fakulta ; Stavebná Fakulta. — Bratislava : STU, 1999. — S. 73–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Computer aided solution of spatial geometrical problems / Jerzy DIETRICH, Tomasz SULIMA SAMUJŁŁO // W: SCG'2006 : Zborník Sympózia o Počítačovej Geometrii : [18 – 20] Október 2006, Kočovce, Slovakia, Roč. 15 = Proceedings of Symposium on Computer Geometry / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnosť pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 40–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Computer aided teaching descriptive geometry / Marek GAWRON, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA // W: Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice : [geometry and computer graphics 2006] : 11. – 15. září 2006, Nové Město na Moravě / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká společnost pro geometrii a grafiku JČMF. — [České Budějovice : JU], [2006]. — S. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Computer aided visualization of problems related to polyhedra / Sylwia CICHACZ, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA // W: SCG'2006 : Zborník Sympózia o Počítačovej Geometrii : [18 – 20] Október 2006, Kočovce, Slovakia, Roč. 15 = Proceedings of Symposium on Computer Geometry / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnosť pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 24–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Examination of coincidential conic in certain double – image projection method with the use of the Cabri program / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'2000 : proceedings of seminars on computational geometry : September 2000, Kočovce, Vol. 9 / Slovak University of Technology in Bratislava. Civil Engineering Faculty ; Mechanical Engineering Faculty. — Bratislava : Vydavatel'stve STU, 2000. — S. 61–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modeling of 3D objects and their orthographic projections / Marek GAWRON, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA // W: Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice : [geometry and computer graphics 2006] : 11. – 15. září 2006, Nové Město na Moravě / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká společnost pro geometrii a grafiku JČMF. — [České Budějovice : JU], [2006]. — S. 61–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Polar conicsStożkowe biegunowe / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska : Międzyuczelniane Czasopismo Naukowe ; ISSN 1425-333X. — 2000 z. 5, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Porównanie zapisów geometrycznych w przyjętych odwzorowaniach dwuobrazowychCollation of geometrical recordings in assumed double-image projections / Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1453. Geometria i Grafika Inżynierska ; ISSN 1427-9274. — 2000 z. 3, s. 125–135. — Bibliogr. s. 135, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przekroje powierzchni oraz przenikania się powierzchni i wielościanów realizowane za pomocą programu AutoCAD w przestrzeni $E^{3}$3D plane sections of curved surfaces and intersections of solids and surfaces modelled by means of AutoCAD / Andrzej KOCH, Krzysztof PAŁAC, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN 1505-2044. — 1999 vol. 7, s. 12–18. — Bibliogr. s. 17–18, Summ.. — Materiały seminarium geometrii i grafiki inżynierskiej : czerwiec 1999. — Gliwice : PTGiGI, 1999. — tekst: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/zeszyt_7/Koch1_b_%20nr%20s.pdf

 • słowa kluczowe: 3D, AutoCAD, przekrój powierzchni, przenikanie powierzchni

  keywords: 3D, AutoCAD, intersection surface, penetration of surface

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The orthogonal collineation / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: Proceedings of the 7th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry ICECGDG : Cracow 18–22 July 1996, Vol. 1 / eds. Andrzej Wyżykowski [et al.] ; Cracow University of Technology. Faculty of Architecture. Division of Descriptive Geometry and Engineering Graphics. — Kraków : FOTOBIT, 1996. — Opis częśc. wg okł.. — S. 125–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The transformation method in AutoCAD / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'2001 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = porceedings of symposium on Computational geometry : September 2001, Kočovce, Roč. 10 = SCG'2001 : porceedings of symposium on Computational geometry, Vol. 10 / ed. Daniela Velichová ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2001. — Opis częśc. wg okł.. — S. 80–85. — Bibliogr. s. 85, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Utilization of drawing in 3D AutoCAD R14 for presentation of plane sections and intersections of polyhedra and surfaces / Andrzej KOCH, Krzysztof PAŁAC, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'99 : zbornik seminára o počitačovej geometrii : September 1999, Kočovce, Ročnik 8 = Proceedings of Seminars on Computational Geometry : vol. 8 / Slovenská Technická Univerzita w Bratislave. Strojnícka Fakulta ; Stavebná Fakulta. — Bratislava : STU, 1999. — S. 67–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Visualization of 3D objects by means of computer programs / Marek GAWRON, Andrzej KOCH, Adam LANKOSZ, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'2003 : zborník sympózia o počítačovej geometrii, Kočovce, Roč. 12 = SCG'2003 : proceedings of symposium on Computer geometry : September 2003, Vol. 12 / Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 31–37. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Visualization of principles of the certain geometrical projections in the CABRI 3D program / Jerzy DIETRICH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA // W: SCG'2005 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : September [21–23], 2005, Kočovce, Roč. 14 = SCG'2005 ; porceedings of Symposium on Computer Geometry, Vol. 14 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 25–28. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Visualization of some stereometric problems / Marek GAWRON, Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA // W: SCG'2004 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : November 2004, Kočovce, Roč. 13 = SCG'2004 : proceedings of symposium on Computer geometry, Vol. 13 / Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie rzutni dodatkowych w metodzie rzutu cechowanegoApplication of auxiliary projection planes to the mapping projection method / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2000 vol. 10, s. 14–18. — tekst: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/Zeszyt_10/z10_4.pdf

 • słowa kluczowe: geometria wykreślna, metoda rzutu cechowego, metoda transformacji

  keywords: descriptive geometry, transformation method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: