Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Łata, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analiza falkowa i jej zastosowanie do identyfikacji wad w blachach wieloletnio eksploatowanych konstrukcji mostowychThe wavelet analysis and its use to the identification of defects in sheet metals of perennial exploited bridge constructions / Artur BLUM, Adam KRUK, Tomasz ŁATA // W: XXII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego = 22\textsuperscript{nd} Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 18–21 października 2006. — [Warszawa : Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej], [2006]. — S. 149–154. — Bibliogr. s. 154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza numeryczna rozwoju pęknięć lamelarnych w strukturze ferrytyczno-perlitycznej z wtrąceniami niemetalicznymi[Numerical analysis of laminar tearing in the ferrite-pearlite structure with non-metallic inclusions] / Tomasz ŁATA // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2006 t. 78 nr 1, s. 18–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metoda przewidywania pęknięć lamelarnych grubych blach oparta na analizie sygnału otrzymanego z defektoskopu ultradźwiękowegoThe method for predicting lamellar breaking using signals from supersonic flaw detectors / Tomasz ŁATA, Adam KRUK // W: Metody badawcze i środki dla zapewnienia bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2001. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 22). — S. 117–121. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Numeryczna analiza rozwoju pęknięć lamelarnych w dźwigarach skrzynkowych suwnic pomostowych[Numerical analysis of laminar tearing growths in the box girders of overhead travelling crane] / Artur BLUM, Tomasz ŁATA, Kamil Hamerski // W: MES 2007 : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : streszczenia / zespół red. Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 19–20. — Pełny tekst W: MES 2007 [Dokument elektroniczny] : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / zespół red. Marian Klasztorny, Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — [Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis referatów”). — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena przydatności transformaty falkowej do diagnostyki wad wewnętrznych w blachach[Evaluation of wave transformation usability for diagnosis of defects occured inside steel plates] / Tomasz ŁATA // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2005 t. 77 nr 11, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7

 • słowa kluczowe: diagnostyka, transformata falkowa, zastosowanie, wada wewnętrzna, blacha, defektoskopia ultradźwiękowa, metoda badań

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Pęknięcia lamelarne dużych konstrukcji stalowychLamellar breaking of large steel structures / Artur BLUM, Tomasz ŁATA // W: Metody badawcze i środki dla zapewnienia bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2001. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 22). — S. 111–116. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Rozwój pęknięć lamelarnych w blachach obciążonych na kierunku walcowaniaDevelopment of lamellar fractures in metal sheets loaded in the direction of rolling / Adam KRUK, Tomasz ŁATA // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2006 t. 78 nr 12, s. 7–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób wytwarzania spawanych blachownic, zwłaszcza dźwigarów suwnicowych[Method for producing welded plate girders, preferably the overhead crane girders] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BLUM Artur, KOWAL Janusz, Niezgodziński Tadeusz, MACHNIEWICZ Tomasz, Biliński Krzysztof, MICHTA Grzegorz, KRUK Adam, ŁATA Tomasz. — Int.Cl.: B23K 101/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407463 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407463 z dn. 2014-03-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 19, s. 12-13. — Błędnie podano nazwisko: Micha Grzegorz. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407463A1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar naprężeń, wtrącenia niemetaliczne, dźwigar suwnicy, blachownica, pas dolny blachownicy, pęknięcia lamelarne, technologiczne sprężanie, transformacja Aistowa, spawanie dodatkowej nakładki stalowej, zwiększenie trwałości zmęczeniowej

  keywords: stress measurement, nonmetallic inclusions, crane girder, plate girder, bottom girder belt, lamellar cracks, technological prestrssing, Aistow transformation, welding additional steel plate, fatigue life increase

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób wytwarzania spawanych blachownic, zwłaszcza dźwigarów suwnicowych[Method for producing welded plate girders, preferably the overhead crane girders] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur BLUM, Janusz KOWAL, Tadeusz Niezgodziński, Tomasz MACHNIEWICZ, Krzysztof Biliński, Grzegorz MICHTA, Adam KRUK, Tomasz ŁATA. — Int.Cl.: B23K 101/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222796 B1 ; Udziel. 2015-11-25 ; Opubl. 2016-09-30. — Zgłosz. nr P.407463 z dn. 2014-03-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222796B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar naprężeń, wtrącenia niemetaliczne, dźwigar suwnicy, blachownica, pas dolny blachownicy, pęknięcia lamelarne, technologiczne sprężanie, transformacja Aistowa, spawanie dodatkowej nakładki stalowej, zwiększenie trwałości zmęczeniowej

  keywords: stress measurement, nonmetallic inclusions, crane girder, plate girder, bottom girder belt, lamellar cracks, technological prestrssing, Aistow transformation, welding additional steel plate, fatigue life increase

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ wtrąceń niemetalicznych i rozwarstwień w blachach stalowych na trwałość eksploatowanych stalowych ustrojów nośnych[Identification of nonmetallic inclusions and lamellar cracs into the steel sheets of box girders] / Artur BLUM, Tomasz ŁATA // W: I [Pierwsza] międzynarodowa konferencja Techniki Urabiania 2001 : TUR 2001 : Kraków–Krynica, wrzesień 2001 : materiały konferencyjne = I [First] international conference Mining Techniques 2001 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — [Kraków : AGH], [2001]. — Opis częśc. wg okł. — S. 500–506. — Bibliogr. s. 506, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zależność między posiadaną wiedzą analityczną a sposobem rozwiązywania problemówThe relationship between owned knowledge and the method of solving problems / Tomasz ŁATA, Marta Wiśniewska // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2003 nr 2, s. 235–241. — Bibliogr. s. 241, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XL Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / Studenckie Towarzystwo Naukowe. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: